spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze finančních zdrojů provozovaná obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz obsahuje grantové programy a uzávěrky určené pro neziskové organizace, které vyhlašují české a zahraniční nadace a nadační fondy, ministerstva, kraje a obce, Evropská unie a další grantující subjekty.
URL: http://dbfz.neziskovky.cz/search.aspx
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Týdně aktualizovaná databáze obsahuje uzávěrky českých i zahraničních nadací, státní správy, programy Evropské unie a programech zahraničních zastupitelských úřadů v České republice. Do grantového kalendáře jsou zahrnuty i různé fellowshipy či vzdělávací programy věnované pracovníkům neziskového sektoru.
URL: http://granty.ecn.cz
Euro Info Centres (Euro infocentra)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze euroinfocenter.
URL: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze dobrovolnických projektů po celém světě.
URL: http://www.idealist.org/ip/volunteerOpportunitySearch...
Information sources and contacts (Rejstřík zdrojů a informací)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze nabízí rychlý přístup ke specifickým zdrojům informací, kontaktním místům a institucím EU.
URL: http://europa.eu/geninfo/info/
Just Volunteers (Jen dobrovolníci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze dobrovolnických příležitostí hlavně v USA, je možno ale zaregistrovat požadavek, nebo nabídku z jiné země.
URL: http://volunteers.baou.com/
Katalog neziskových organizací v ČR (Database of Non-Profits Organisations in the Czech Republic)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog neziskových organizací v ČR je celostátním přehledem služeb a produktů, které poskytují české neziskovky. Je místem na internetu, kde má veřejnost příležitost vyhledat si potřebné služby nebo produkty. Katalog je i marketingovým nástrojem pro neziskovky, které v něm nabízejí svoje produkty.
URL: http://neziskovky.cz/katalog/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze interinstitucionálních postupů, která sleduje hlavní fáze rozhodovacích procesů mezi Komisí a ostatními orgány.
URL: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm
Summaries of the Union's legislation (Shrnutí právních předpisů EU)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Uživatel zde najde stručný přehled právních předpisů EU z různých oborů.
URL: http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze nevládních neziskových organizací ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.
URL: http://www.europe.or.at/
VolunteerHub.com (Dobrovolnické středisko)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam dobrovolnických organizací a projektů, většinou z USA ale i z rozvojových zemí. Možnosti účasti v zahraničních projektech pro dobrovolníky. Lze vložit vlastní organizaci s nabídkou aktivit.
URL: http://www.volunteerhub.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stovky různých workcampů - krátkodobých dobrovolnických projektů - v Evropě, Severní i Latinské Americe, Austrálii, Asii a Africe. Workcamp si můžete vyhledat v online databázi nebo v katalogu, který je ke stažení podle světadílů.
URL: http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -