spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistiky týkající se problematiky interrupcí v ČR i ve světě.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115226
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vývoj kriminality dětí a mladistvých v roce 2001. Statistické údaje.
URL: http://www.mvcr.cz/statistiky/krim_stat/2002/deti.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum CVVM o uzákonění partnerství homosexuálů (květen, 2003).
URL: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=62787
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva Českého ústavu zdravotnických informací a statistiky.
URL: http://www.uzis.cz/cz/publikac/knihovna_uzis_pdf/potr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
URL: http://www.uzis.cz/cz/archiv03/14_03.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z projektu Squatting a pražská municipalita - problematika squatů z pohledu squatterů a pražských zastupitelů. Zadavatelem projektu bylo Městské centrum sociálních služeb a prevence.
URL: http://pes.fsv.cuni.cz/projekt_squat.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Údaje o azylovém řízení jsou dělené na měsíční, roční a víceleté přehledy.
URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_rizen...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá studie Tomáše Houšky o efektivitě protidrogových primárních programů u nás z první poloviny roku 2003. Obsahuje data o současné "drogové" situaci na našich školách, statistiky, které prozradí, co s čím souvisí a které preventivní aktivity jsou jak úspěšné.
URL: http://www.abcde.cz/studie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. se výzkumem dospívajících zabývá více než 25 let. Jeho práce patří k nelúplnějším a nejlépe zdokumentovaným výzkumům v této oblasti.
URL: http://www.insoma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyšetření stavu pohybového systému pomocí kineziologického rozboru u lidí s cystickou fibrosou.
URL: http://www.ftvs.cuni.cz/pds/konference2/Sekce%201/S-1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Ústavu zdravotnickych informaci a statistiky ve formátu pdf.
URL: http://www.uzis.cz/cz/publikac/knihovna_uzis_pdf/zeny...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -