spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dospívání - adolescence v širším smyslu - je krásným a důležitým úsekem života. Autor předkládá přehled nových i tradičních teoretických přístupů k adolescenci, do níž ve shodě s pojetím převažujícím ve světě zahrnuje i pubescenci.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=MacekPet...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá distribuce a nakladatelství anarchistické literatury.
URL: http://apdistribuce.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Opravené a doplněné vydání nenahraditelné učebnice zachycuje stav k 1. říjnu 2001.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Hrusakov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato praktická příručka komplexně pojednává o dědění z hlediska hmotně i procesněprávního.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=MikesJir...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vás přehlednou a srozumitelnou formou provede právním zázemím, které se dědictví týká.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=JUDrIlon...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cenný zdroj praktických informací pro rodiče, učitele i sociální pracovníky, kteří se starají o děti se speciálními potřebami. Adresář příslušných institucí.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Kerrova&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha se zabývá problematikou inteligentních dětí, které mají problémy s učením. Je napsána jako přehledný a sympaticky jasný průvodce tématy, jež vzbuzují často kontroverzní postoje a někdy vedou i ke sporům rodiny se školou
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Selikowi...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Feministické internetové knihkupectví nabízející knihy, informační materiály. Lze zde najít i recenze a dvoujazyčný magazím One Eye Open.
URL: http://knihkupectvi.feminismus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví s nabídkou v kategoriích beletrie, dětská literatura, alternativní medicína, nebo zdravá výživa.
URL: http://www.jasminka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák. Kniha přináší užitečné informace a rady, jak rozpoznat leváka již v raném věku, jak pro něj vhodně uzpůsobit prostředí, jak dítěti pomoci překonávat možná úskalí a rozvíjet jeho přednosti.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=HealeyJa...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka knih internetového obchodu Vltava.cz pro rodiče, odborníky i další dospělé.
URL: http://www.vltava.cz/default.asp?nDepartmentID=442
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace pojednává o otázkách spojených s neplodností, poskytuje informace o jejích příčinách, o diagnostických metodách a terapeutických postupech, dále o formách náhradní rodičovské péče a otázkách spojených s adoptivním rodičovstvím...
Nutno vyhledat v nabídce nakladatelství Academia

URL: http://www.academia.cz/na_sklade.php?detail=yes&cmd=s...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství Marie Chřibkové, které se soustředí na vydávání literatury psané ženami a literatury feministické.
URL: http://www.owp.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato kniha je určena mladým lidem, kteří se zajímají o problémy šikany. Je plná kreativních příběhů a aktivit zaměřených na nenásilné řešení konfliktů. Seznamuje se způsoby, kterými se můžeme postavit tyranům.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=DoyleWeb...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled nejdůležitějších poznatků o vývoji dítěte poskytuje množství důležitých informací o dětském vývoji od prenatálního období až do osmi let věku dítěte.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=AllenEil...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace je věnovaná současným aktuálním otázkám rodinného práva.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Hrusakov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace obsahuje nejčastěji kladené otázky z oblasti rodinného práva a odpovědi s nimi spojené, ale i mnoho vzorů a podání pro vlastní praxi.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=ZdenkaKr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek seznámit se blíže s filosofií tohoto systému, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=VojtechK...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V publikaci najdete 16 předpisů (vč. vybraných ustanovení) rozdělených do 3 kapitol: rodina, sociálně-právní ochrana dětí a dítě a mezinárodní právo. Rozsáhlými změnami byl dotčen zákon o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 1. ledna 2003. Nově je do publikace zařazena Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Kolektiv...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
článek z časopisu Anarchofeministické skupiny Přímá cesta
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/pc3zenskaprace....
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -