spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domácí násilí není normální jev. Nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera. . .
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako životní styl, sociální hnutí a filosofická koncepce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2161
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako sociální hnutí, filosofická koncepce a životní styl, část 2.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2167
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o ekofeminismus - jeho směrech a historii - z letáku nevládní organizace Nesehnutí.
URL: http://nesehnuti.ecn.cz/cz/tiskoviny/fem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o feminismu ze stránek organizace Different life.
URL: http://www.differentlife.ic.cz/pravalidska05.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Feminismus - cíl a jeho proudy, základní pojmy feministické teorie, gender jako rozdílnost a mocenský vztah, gender a stát, instituce občanství.
URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/novak1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu jako totalitní ideologie - analýza různých oblastí a historického vývoje ženských práv.
URL: http://web.telecom.cz/cmincmin/feminismus.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Martina Pachmanová je odbornou asistentkou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny a teorii výtvarného umění. Současně pracuje jako nezávislá kurátorka a umělecká kritička.
URL: http://www.part.cz/buxus/generate_page.php3?page_id=4...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O bezpečnost svých dětí mají obavy rodiče nejen o prázdninách. Snad každé dítě již slyšelo, že nemá chodit s cizími lidmi, nemá otvírat někomu, koho nezná apod. Co ale dělat, když se do nebezpečné situace dostane, jak se zachovat a koho požádat o pomoc? Kdy pustit dítě samotné do kina či na koupaliště?
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Recenze filmů od R. Škrobálkové věnované ženské tématice na festivalu Jeden svět 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=130962
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Report M. Ljubkové z představení knihy T. Spencerové z nakladatelství G plus G Jsem tranďák!
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=135698
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie 1. vlny feminismu v USA a Evropě a nástup a transformace 2. feministické vlny.
URL: http://www.sweb.cz/barbora.osvaldova/docs/reflex1.rtf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o azylovém zařízení pro děti, které provozuje Fond ohrožených dětí. Týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem nabízí přechodnou péči rodinného typu.
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Radka Štancla věnovaný bývalému pražskému squatu na stránkách internetového časopisu pro nezávislou kulturu, společnost a média K.U.L.T..
URL: http://www.roxy.cz/kult/archive/ini6.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociologický článek Radky Radimské z elekteronického periodika Gender - rovné příležitosti - výzkum posuzující vývoj vztahu mezi ženou a mužem a jejich pohledu na rodičovství.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&subr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z Britských listů od Jaroslava Pánka.
URL: http://blisty.cz/txt.php?id=10500
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis - domácí násilí připravuje tisková mluvčí Ministerstva vnitra
URL: http://www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2001/nas_dite.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esej o vlivu globalizace od ekofeministky V. Shivy.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/pc1nasiliglob.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kam se obrátit a důležitá telefonní čísla pro oběti domácího násilí
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o lesbickém feminsmu, esencialismu a lesbickém erosu.
URL: http://www.scalex.cz/sophia/aspekt/lorde.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s psychologem H. Davidem na www.studovna.cz.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ekofeminismus a k čemu je dobrý? Základní charakteristika tohoto myšlenkového směru a jeho nejvýznamnější představitelky.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13358
Querelles-Net - Forum mit Jiřina Šiklová (Rozhovor s Jiřinou Šiklovou na Querelles-Net)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor se socioložkou Jiřinou Šiklovou, která přišpěla k etablování gender studies v České republice. Součástí jsou i dva články o současném feminismu v ČR.
URL: http://www.querelles-net.de/forum/forum3-1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechny děti patří do rodiny, i ty se zdravotním postižením. Mobilis,o.s.
URL: http://www.braillnet.cz/mobilis/rodina.htm
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stranka pro romaky i neromaky z celeho sveta.
URL: http://www.romove.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika 1. vlny feminismu, její cíle a podoby z pera H. Havelkové ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13649
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přechod ke 2. vlně feminismu a její charakteristika z pera H. Havelkové. Text ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13650
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s autorkou knihy o španělské ženské anarchistické organizaci Mujeres Libres z 6. ledna 1997.
URL: http://fsa.anarchismus.org/index.php?id=165
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politický boj a sexismus v Čechách od Aleny Wagnerové - analýza na základě zveřejnění fotografií polonahé P. Buzkové.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115238
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza vtipů o ženách - jsou vtipné nebo sexistické?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2152
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o zkušenostech homosexuálního páru na lidovky.cz od L. Nejezchlebové.
URL: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=52343
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historický pohled na postavení žen v českých zemích z časopisu Český dialog.
URL: http://www.cesky-dialog.net/clanek.php?idcl=270&aidci...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu, která si klade za cíl prokázat, že feminismus neosvobozuje.
URL: http://interkom.scifi.cz/1994/19940554.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historické pozadí ekofeminismu, dialog ekofeminismu a hlubinné ekologie a jeho politické uplatnění.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=1396
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáše Peciny s fotografiemi Štěpána Kotrby o policejním vyklizení squatu Ladronka (Britské listy).
URL: http://www.britskelisty.cz/0011/20001110d.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stanovisko Sdružení Tejnka ke způsobu likvidace sqatu Ladronka.
URL: http://www.squatt.wz.cz/ladronka.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza různých typů fotografií z genderové perspektivy.
URL: http://virtualni.institut.cz/bio_inst/99_00/texty/arc...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ženský princip a ženské hodnoty? Agenda 21 a současné rozdělení moci, peněz a práce.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115092
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videodokument a sborník (Život není na prodej - ženy, děti a příroda, alternativa k politice Světové banky, MMF a WTO), který vydala organizace Agentura Gaia jako součást projektu Čas je život.
URL: http://www.ecn.cz/gaia/projekty/zivot.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -