spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál obsahující všechny důležité informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Jedná se hlavně o vysvětlení základních pojmů, právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje.
URL: http://www.adopce.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročenka informující o službách soukromých porodních asistentek v ČR. Obsahuje kontakty i na další služby související s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím - laktační poradci, duly, psychologové, poradenství. Alternativní zdroj informací pro všechny budoucí maminky.
URL: http://www.porodniasistence.cz/almanach.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce do předmětu Základy feminismu od Ladislava Koubka. Zabývá se postavením žen v české politice koncem 20. století a historickým vývojem.
URL: http://www.angelfire.com/sc/ladosek/mojeprace/zeny.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nebojme se přijmout své „náhradní“ rodičovství za své! - rady na serveru rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek2863.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované informacím o těhotenství s cukrovkou.
URL: http://www.elis.sk/gynek/full/pg397b.pdf
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se věnuje koncepci starosti o diabetickou nohu.
URL: http://www.elis.sk/bll/97/full/Bll1097i.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie vzniku a proces přerodu squatu v kulturní a komunitní centrum - diplomová práce Rebeky Mertová na katedře sociální práce FF UK.
URL: http://www.medaci.cz/studie/diplomka.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deklarace byla diskutována na sjezdu Evropské alzheimerovské asociace v Lucernu v roce 1998. Asociace reprezentuje 3,5 milionu lidí postižených demencí a jejich rodiny ve více než 20 evropských zemích. Jako občané Evropy také oni mají právo na to, aby jejich potřeby byly respektovány.
URL: http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=26
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účinnost metod protidrogové prevence na základních školách za použití koncepru participativní evaluace u nás - rozsáhlá studie z roku 2001 o jedinečném výzkumu Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmerové - projekt realizován z grantu MŠMT.
URL: http://www.sidliste.cz/info/20467
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specifika homosexuální prostituce ze serveru 004.cz.
URL: http://kolize.004.cz/kl-prostituce/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o cukrovce.
URL: http://www.kapitoly.cz/pdf/cukrovka.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vybraných článků na téma HIV / AIDS z roku 2000 na stránkách Státního zdravotního ústavu - Centra epidemiologie a mikrobiologie.
URL: http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0700/news.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika interrupce na stránkách Iniciativy za možnosť vol´by.
URL: http://moznostvolby.host.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky diabetika. Informace o nemoci, projevech, inzulínové pumpě.
URL: http://jurin-pr.nazory.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované autorovi - ukázky z díla, realizace na náměty jeho tvorby, eseje, recenze, články, odkazy na další weby, fotogalerie.
URL: http://sweb.cz/klimaladislav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V této sekci najdete knihu Marthy A. Ackelsberg Mujeres Libres (Svobodné ženy) ve formátu rtf.
URL: http://fsa.anarchismus.org/down.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o nemocné cukrovkou – akcent na multidisciplinární charakter léčby.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0101/med0139.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, příčiny onemocnění, léčba, léky, terapie.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0201/med0228.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Rady vlády ČR pro lidská práva "Současná praxe umisťování dětí s jazykovou bariérou a nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu do ústavních zařízení".
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
S cílem řešit důsledky globálního stárnutí populace byly vypracovány zásadní mezinárodní dokumenty, obsahující konkrétní návrhy na řešení problematiky stárnutí a stáří. Také česká společnost je nucena reagovat na demografické změny.
Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 schválen.

URL: http://www.mpsv.cz/cs/1055
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace na stránkách Fondu ohrožených dětí
URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo po dlouhé a vzrušené debatě dne 25. června 1999 velkou většinou hlasů dokument, který reaguje na aktuální problém medicíny v rozvinutých zemích.
URL: http://www.hospice.cz/hospice1/data/radaevro.htm
Our bodies, ourselves (Naše těla, my)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Our Bodies, Ourselves je populární kniha o zdraví žen a od svého vzniku se prodala již ve 4 milionech výtiscích v 17 jazycích po celém světě.
URL: http://www.ourbodiesourselves.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována. Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých. Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi.
URL: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročníková práce Adama Kurzoka na Gymnáziu Třinec z roku 2000. Historický vývoj území Těšínska, historie polské menšiny na Těšínsku, polská menšina v regionu dnes, polské svazy a organizace na Těšínsku a v ČR.
URL: http://polskamensina.3nec.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační publikace pro lékaře oboru diabetologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. V roce 2003 vydalo nakladatelství Geum.
URL: http://www.geum.org/pd_zakli.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je potrat podle Velkého sociologického slovníku.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115224
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika, diagnostika, dědičnost, léčba, nemocniční pobyty.
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/Leaflet%20Slovak...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Důvody, proč ženy volí interrupci a právní platnost a realita v oblasti interrupcí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115223
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru financovaný z programu Evropské Unie Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů (realizace 2003-2005).
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=77&cid=490
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002" provedeného Poloncyovou J.
URL: http://www.vupsv.cz/an105.html
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Praktické rady týkající se tělesné péče i poznatky o vztazích a komunikaci se staršími lidmi.jsou určeny nejen rodinným příslušníkům, ale také pečovatelkám, sociálním pracovníkům a zdravotnickému personálu.
URL: http://obchod.studovna.cz/kniha.asp?csl=1985
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka v knize jemným způsobem reflektuje zisky a ztráty, které přináší stárnutí.
S jemností osvobozuje od přirozených obav a oslavuje velké dobrodružství života v naději a víře. /Stroudová /

URL: http://www.ikarmel.cz/kniha/Stari-je-dar_10203.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha týkající se lidské genetiky, genetické poruchy, léčby, rehabilitace.
URL: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedno z témat přednášek Denisy Kera - předmětu "Kyberumění" na Fakultě humanitních studií v Praze. Součástí přednášky Umění mezi webem a sociálním prostorem je i téma Kyberfeminismus: mezi uměním a aktivismem - pojednání o kyberfeminismu, jeho vymezení vůči ekofeminismu a feministický aktivismus.
URL: http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/sylabus2002/3.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie českého lesbického hnutí po roce 1989 ze stránek Lesbické literární kavárny.
URL: http://lama-web.cz/llk/muzeum/historie.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studentská práce na téma postavení žen v církvi v České republice.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&rubr...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -