spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server o různých aspektech homosexuality. Informuje o životním stylu kluků na kluky a holek na holky, způsobech bytí, volném času... Obsahuje rubriky jako coming out, bisexualita, homosexualita a víra, registrované partnerství, pohlavně přenosné choroby, gay sex atd.
URL: http://www.004.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anarchistický časopis vycházející 4-5x ročně věnující se různým tématům (mezi poslední témata patří např. subkultury, ženy v Islámu, islám, krajní pravice, CzechTech 04 a freetekno, drogy atd.) Spoluvydává Československá anarchistická federácia (ČSAF) a NO!.
URL: http://www.a-kontra.net/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zabývající se problematikou nemoci AIDS a HIV. Server má tři základní součásti: základní informace, aktuality ze světa AIDS, databáze často kladených dotazů. Po obsahové stránce je připravován ve spolupráci s Nadací pro život, Státním zdravotním ústavem a 3. Lékařskou fakultou UK.
URL: http://aids.alms.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svět z pohledu (libertinského) komunismu, z pohledu těch, kteří nechtějí být otroky kapitálu a loutkami v odcizené společnosti. Zprávy, eseje, analýzy, prohlášení a... podivuhodnosti.
URL: http://alarm.solidarita.org
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba romského společensko-kulturního měsíčníku Amaro gendalos (Naše zrcadlo), které od roku 1997 vydává sdružení Dženo.
URL: http://www.dzeno.cz/?r_id=30
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský web shromažďující veškeré informace z celého světa týkající se fenoménu migrace.
URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/special/migr...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál občanského sdružení mapující bezbarierová místa a prostředky na území České republiky.
URL: http://bezbarier.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na následujících www strákách najdete otázky a témata týkající se homosexuality. Kromě vlastní problematiky najdete u každého tématu i diskusní fórum s příspěvky a názory jednotlivých čtenářů.
URL: http://comingout.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o pronásledování křesťanů.
URL: http://www.prayer.cz/
Czech design (Český design)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový portál o českém designu a příbuzných tématech - recenze na výstavy, vývoj nových trendů, adresář tvůrců, historie designu.
URL: http://www.czechdesign.cz
Czech Feminist Trailblazers (Průkopníci českého feminismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ženského hnutí a českých ženských organizacích a teoretické články o stavu ženského hnutí v ČR.
URL: http://www.pinn.net/~sunshine/czech/czech.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Romský zpravodajský server, který provozuje SAN - sdružení amaterských novinářů.
URL: http://crn.agenturasan.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická podoba dvouměsíčníku, který informuje o situaci uprchlíků v ČR i v zahraničí. Česko-anglický časopis vydává a na svých stránkách prezentuje Konsorcium organizací pracujících s uprchlíky. Poslední číslo je 1/2003.
URL: http://www.uprchlici.ecn.cz/casopis.html
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník, který vytváří moderní životní styl pro aktivní život ve stáří. Podporuje sebevědomí seniorské generace a její podíl na věcech veřejných. Zpřístupňuje starým lidem potřebné informace pro nejrůznější všední i specifické životní situace.
URL: http://www.zivot90.cz/generace.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Muslimské obce v ČR, který obsahuje články o islámské věrouce a způsobu života muslimů. Snaží se také odpovídat na problémy muslimské komunity a informuje čtenáře o činnosti Ústředí muslimských obcí a organizací v ČR.
URL: http://www.hlas.muslim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis věnovaný integraci do struktur Evropské unie, reflektující zároveň i práva menšin v jednotlivých státech.
URL: http://www.integrace.cz/odkazy.htm
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydává Anarchofeministická skupina. Celá vydání anarchofeministického časopisu Přímá cesta ve formátu pdf a Sirény v html.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/casopisy.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky pro sluchově postižené
URL: http://deafnet.biz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek V. Vampolové o vývoji lesbického hnutí na tvoje.cz (listopad, 2000).
URL: http://www.tvoje.cz/article.asp?tid=72a61c04c05c11d48...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál věnovaný cukrovkářům.
URL: http://www.diazivot.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu.
URL: http://www.dobromysl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kontextu začínající diskuse o celkové reformě veřejných financí v České republice se objevuje v nejrůznějších podobách a souvislostech i pojem "důchodová reforma“. Cíl, který by reforma měla přinést, je jasný, nikoliv ovšem způsob, jakým ho má být dosaženo.
URL: http://www.duchodovareforma.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál čajové kultury. Odborné články o čajích, vodních dýmkách, bylinkách a etnických bylinách. Databáze čajoven ČR a SR.
URL: http://e-cajovna.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ekofeminismus zabývající se tímto feministickým směrem.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
časopis Československé anarchistické federace, sedmé číslo se zaměřuje na feminismus
URL: http://existence.csaf.cz/casopisy/existence_07.pdf
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika zabývající se různými proudy feminismu.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slevenský informační gay a lesbický magazín.
URL: http://www.ganymedes.info
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenský magazín určený pro homosexuály (ale nejen pro ně).
URL: http://magazin.ganymedes.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z oblasti gay a lesbické komunity - kultura, politika, aktuální informace.
URL: http://gay.komunita.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tyto stránky informují nejen o g/l minoritě, ale nabízejí také všechny možné informace o životě v západočeské metropoli a jejím okolí.
URL: http://gayplzen.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zdravé výživy, dia kuchařka.
URL: http://www.halka.cz/zivot4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Obsahuje anotace s odkazy na důležité informace členěné podle typu zdravotního postižení, vlastní zprávy a monitoring Anopress zachycující zpravodajství o problematice zdravotního postižení v médiích.
URL: http://www.helpnet.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie na www.feminismus.cz se zabývá historií žen a ženského hnutí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá informační síť zajišťuje pro odborníky v neziskovém sektoru, studenty a individuální aktivisty informace o rasách a utečencích ve Velké Británii a zbytku Evropy.
URL: http://www.irr.org.uk/
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové noviny v ruštině o událostech v Česku. Inzerce (bydlení, práce).
URL: http://www.gazeta.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Interrupce na stránkách Hnutí pro život ČR.
URL: http://prolife.cz/potrat/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odchodu zaměstnanců do důchodu věnuje Evropská unie velikou pozornost. Jednotlivé členské státy se snaží zabezpečit svým seniorům na podzim života co možná nejlepší podmínky
URL: http://eu.juristic.cz/254773
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika jazyk a média z gender pohledu.
URL: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj--1-138377
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Školní časopis Jeseninka (JES 96) tvoří společně s učiteli i sami žáci. V časopisu se zamýšlí hlavně nad věcmi týkajícími se školy.
URL: http://www.webprostor.cz/vzdelani/jes96/
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Řecké obce v Praze.
URL: http://www.dialogos-kpr.cz/tab05_80.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro homosexuály z Olomouce.
URL: http://olomouctikluci.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled tisku na téma homosexualita.
URL: http://media.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pro "kluky na kluky" - aktuální zprávy, kalendář, seznamka.
URL: http://www.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura a umění na stránkách Anarchofeministické skupiny. Obsahuje příspěvky z oblasti filmu, hudby, literatury a umění.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/kult.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál zabývající se poradenstvím a informacemi v oblasti fitness, handicap tréninky.
URL: http://www.bodybuilding.cz/
Landes-Zeitung (Zemské noviny)
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Landes-Zeitung je orgánem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - organizace regionálních a místních svazů německé menšiny v České republice
URL: http://www.landeszeitung.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál věnující se problematice zdraví a nemocí.
URL: http://www.lekarna.cz/diabetes.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server zabývající se především lesbickou tématikou - naleznete zde i lesbickou literární kavárnu.
URL: http://www.lesba.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Lesbické ženy na informačním serveru feminismus.cz
URL: http://www.feminismus.cz/?restrict=category........&r...
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se lesbickému hnutí na serveru feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace a cukrovce, příčinách, léčbě, dělení. Informace o mnoha dalších onemocněních a jejich léčbě.
URL: http://www.centrumzdravia.sk/ed/0/do/diseases/dia/?f=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Náboženství a spiritualita na internetovém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klasifikace nádorů prsu, nejnovější informace, doporučené mamografie.
URL: http://www.mamma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pro neslyšící, seznamka, chat, zprávy
URL: http://www.neslysici.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Obezita a nadváha na lekarna.cz.
URL: http://www.lekarna.cz/skolazdravi/lekce_uvod.php?lekc...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové informace především pro laické pečovatele - rodinné příslušníky, starající se o starší chronicky nemocné.
URL: http://www.pecujici.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příprava na důchod krok za krokem a další užitečné informace.
URL: http://www.penize.cz/zivot/duchod/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rehabilitační pobyty pro dospělé s dětskou mozkovou obrnou.
URL: http://www.adent.cz/sponzoring.php?sponzoring=pobyty
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované tématu poruch příjmu potravy. Najdete na nich různé informace o příznacích, terapii, o tom, co dělat, když někdo z vašich blízkých poruchou příjmu potravy onemocní, nebo co můžete udělat, pokud sami máte anorexii či bulimii.
URL: http://anorexie.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zde najdete základní informace o tom, co jsou to poruchy příjmu potravy - anorexie a bulimie, jak je u sebe či u ostatních poznáme a co můžeme v případě zjištění nemoci dělat.
URL: http://www.pppinfo.cz
Prágai Tükör (Pražské zrcadlo)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba periodika, vydávaného maďarskou menšinou v ČR. Stránky pouze v maďarštině.
URL: http://www.pragaitukor.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt organizace STUD Brno.
URL: http://www.stud.cz/sb-aids
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Refugeenet je stránkou the EU Networks on Reception, Integration and Voluntary Repatriation of Refugees a slouží jako zdroj informací a idejí souvisejících s integrací uprchlíků v Evropě. Cílem EU Networks je rozvíjet tématické sítě orientované na jednotlivé složky integrace uprchlíků jako je vzdělání, jazyk, zdraví a dobrovolný návrat.
URL: http://www.refugeenet.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O všem co se doma děje, přihodilo se a nebo se může přihodit.
URL: http://www.rodina.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články k tématu rodina a děti na portálu Tiscali.
URL: http://www.tiscali.cz/wome/wome_center_TISCAL.384107....
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodina a výchova na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#rodina
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová verze časopisu romistických studií, který vydává Společnost přátel časopisu Romano Džaniben. Vychází čtvrtletně od roku 1994. Obsahuje odborně zaměřené články, ukázky romské slovesnosti, literatury (v romštině a v překladu), výtvarného umění, hudby apod.
URL: http://www.dzaniben.cz/
Romano hangos (Romský hlas)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky romského týdeníku, který vydává Společenství Romů na Moravě.
URL: http://www.romanohangos.cekit.cz/
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Romský týdeník, ve kterém najdete zprávy, komentáře, kulturu, historii a reportáže ze života Romů.
URL: http://www.romanohangos.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze Romských novin vycházejících na Slovensku.
URL: http://www.rnl.sk
Romano voďi (Romská duše)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba tištěného romského měsíčníku, který vychází od února 2003. V časopise Romano voďi naleznete zprávy, komentáře, rozhovory, ankety, soutěže, historii Romů a další zajímavosti ze života Romů v ČR a v zahraničí.
URL: http://www.romea.cz/rv/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky, které provozuje zahraniční vysílání českého rozhlasu obsahují zprávy ze života Romů, historii Romů, tradice, zvyky, romský jazyk.
URL: http://www.romove.cz
Rómska tlačová agentúra (RPA) (Romská tisková agentura)
Jazyk: SJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Denně aktualizovaný zpravodajský server. Informace o Romech na Slovensku.
URL: http://www.rpa.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server přináší aktuality, zprávy, komentáře, rozhovory, historie, jazyk, zajímavé odkazy, diskuze, ankety, soutěže - vše o Romech na jednom místě. Audio a video pořady o Romech. Součástí serveru je i internetová verze časopisu Romano voďi (romská duše). Provozovatelem serveru je občanské sdružení Romea.
URL: http://www.romea.cz
Jazyk: ČJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky romského občanského sdružení, které vydává časopis Amaro gendalos a provozuje internetové rádio Rota. Zprávy, akce, aktruality, diskuzní fórum.
URL: http://www.dzeno.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
První český portál pro věkem starší, duchem mladé, který si z velké části senioři z různých koutů světa připravují sami.
URL: http://www.senio.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie domu ve Smečkách, který patřit v době 1. republiky Ženskému klubu českému a sloužil jako významené centrum ženského hnutí. Stránka obsahuje i aktuální informace o aktivitách směřujících k navrácení tohoto domu.
URL: http://www.feminismus.cz/smecky/historie.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOPHIA jsou první stránky na českém a slovenském internetu, věnující se výlučně komunitě lesbických dívek a žen. Rubriky: galéria, čítáreň, recenzie, čo nás zaujalo, registrované partnerstvo atd.
URL: http://www.scalex.cz/sophia
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní e-zine o squattingu, zpravodajstí, archiv, odkazy.
URL: http://www.squat.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnovaná transgenders na serveru gay.komunita.cz.
URL: http://gay.komunita.cz/t-transgender
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká část stránek časopisu vydávaného Svědky Jehovovými. Na stránce především články z české verze jejich periodika Probuďte se, věnující se náboženství, Bibli, ale i přírodě, lidským právům, sociálním a zdravotním problémům. Na stránce přehled dalších časopisů, brožur a textů. Rejstřík článků dle témat.
URL: http://www.watchtower.org/languages/czech/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky České televize věnované sluchově postiženým divákům.
URL: http://www.ceskatelevize.cz/program/1096066178-televi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky jsou zaměřeny na pomoc lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, terenní sociální pracovníky, dokumenty, zkušenosti, rozhovory.
URL: http://www.tspweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Top trans portál - naleznete zde nejnovější informace z oblasti transgenders či rubriku fórum.
URL: http://www.transgender.cz
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový časopis v angličtině o transformaci 28 postkomunistických zemích v Evropě a bývalém Sovětském svazu. Zprávy rozděleny dle regionů a témat. TOL má vlastní redaktory a síť více než 50 dopisovatelů. Založen jako česká NNO v roce 1999, sídlí v Praze. Mezi další aktivity patří školící a výměnné mezinárodní novinářské projekty.
URL: http://www.tol.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o proměně pohlaví a transexualitě. Diskuzní fórum, typy, kontakty.
URL: http://translide.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ValachGay je neformální spolek mladých gay kluků a holek z Valašského regionu, jehož cílem je nabídnout valašské g/l minoritě a gay-friendly osobám možnost trávení volného času na nejrůznějších společných akcích.
URL: http://www.valach.come.to
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každý měsíc přináší seriozní informace ze světa vědy. Poutavou a čtivou formou seznamuje s nejnovějšími objevy a trendy v biologii, ekologii, fyzice, chemii, matematice, medicíně, psychologii, antropologii, technice a mnoha dalších oborech.
URL: http://www.cts.cuni.cz/vesmir
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie anarchofeminismu na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#histor...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Zdraví - informace o rakovině prsu, klimakteriu atd.
URL: http://zdravi.dama.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se zdraví žen na feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Periodikum vydávané ostravským občanským sdružením Společnost senior. Vychází čtvrtletně tiskem. V úplné podobě jej převádí do elektronické formy, kterou můžete získat na této stránce.
URL: http://www.seniortip.cz/zpravodaj/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -