spravující organizace: Česká rada dětí a mládeže
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČŠBH je občanské sdružení sdružující České školy bez hranic zakládané po celém světě.
Česká škola bez hranic zajišťuje výuku češtiny v zahraničí pro děti od 18 měsíců do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.

URL: http://www.csbh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvková organizace zřízená městem Hranice, která zajišťuje mimoškolní výchovu a vzdělávání formou nabízených zájmových kroužků , předává informace o kultuře Romů atd.
URL: http://www.ddmhranice.host.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ - speciální třídy pro děti se specifickými poruchani učení.
URL: http://web.telecom.cz/masarykova/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klub Pavlač je nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí. Zřizovatelem klubu Pavlač je občanské sdružení RATOLEST BRNO.
URL: http://www.ratolest.cz/index.php?page=projekty-pavlac
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřený klub pro děti a mládež, kroužky, kluby, oddíly pro děti ulice, děti ze sociálně slabých rodin.
URL: http://www.frikulin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnský dětský tábornický klub při ČTU. Celoroční práce s dětmi je vždy zakončena letním táborem.
URL: http://www.tkkompas.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola se specializovanými třídami pro děti s vývojovými poruchami učení, dyslexie, dysgrafie.
URL: http://www.zskounicova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola se zaměřením na pomoc žákům s potížemi typu dyslexie, dysgrafie, apod., s poruchami koncentrace, hyperaktivitou a DYS - centrum pro ambulantní pomoc klientům s výše uvedenými těžkostmi.
URL: http://www.volny.cz/prodys/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola, také se specializací na výuku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení.
URL: http://ohradni.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola se specializovanými třídami pro žáky se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.zsrad.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola pro děti se specifickými poruchami učení, tělesně postižené a autistické děti.
URL: http://zvs.euweb.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní institucí pro neziskové organizace, které se zabývají výchovou dětí a mladých lidí.

Prakticky jakákoliv organizace působící v této sféře Vás napadne (samozřejmě i Junák, Pionýr, YMCA, A-TOM, Liga lesní moudrosti, Brontosaurus či Mládež ČSOP) - patří do ČRDM. Momentálně je jich 97.
Když se sečte počet individuálních členů sdružení a ostatních NNO, která spouvytváření ČRDM, dojdeme k nepřehlédnutelnémuí číslu 201 000.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -