spravující organizace: Jana Hrázská
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
International Home Education (Mezinárodní domácí vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled o legislativní úpravě domácího vzdělávání v jednotlivých zemích. Články publikované na téma domácí vzdělávání v odborném tisku v zahraničí. Kontakty na podpůrné skupiny.
URL: http://worldzone.net/lifestyles/homeducation/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky předmětové komise fyziky - najdete zde návody na fyzikání pomůcky, české překlady JAVA apletů a mnh dašího pro studium fyziky...
URL: http://kabinet.fyzika.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokumentační projekt Nové Budče, zahájený v listopadu 2002 a zveřejněný v únoru 2003. Mapuje domácí vzdělávání před nacismem a komunismem. Databáze doma vzdělávaných českých a zahraničních osobností a osobností, které sami doma učili.
URL: http://sweb.cz/pamet-DV
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehledné stránky věnované domácímu vzdělávání vytvářené Antonínem Jančaříkem. Součástí je přehled souvisejících zákonů, článků či dokumentů; související odkazy včetně tipů na koho a kam se obrátit v případě zájmu o tuto metodu vzdělávání.
URL: http://www.volny.cz/domvzd
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Kristýny Arbesové, které usilují o zrušení povinné školní docházky a o právo rodičů vyučovat své děti doma. Součástí jsou názory K. Arbesové, různých dalších lidí, postoj ministerstva a stanoviska některých poslanců a senátorů ke zrušení povinné šk. doch, články z tisku a odborné literatury týkající se negativních vlivů škol, domácího vzdělávání apod.
URL: http://mujweb.cz/skolstvi/arbesova/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky manželů Ornstových vzniklé v roce 2002 poukazující na správnost požadavku zrušení povinné školní docházky. Součástí jsou články, které o nich vyšly v tisku; články o školství v tisku a vyšlé i nevyšlé komentáře k nim, dopisy ministryni školství, poslancům, reakce na vystoupení politiků.
URL: http://mujweb.cz/skolstvi/ornstovi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o vzdělávání a pro vzdělávání, vytvořené hlavně pro rodiče, děti a další příznivce múz každého věku, pro ty, kteří se nebojí myslet a zodpovídat za výchovu a vzdělávání svých dětí či vnoučat... Aktuality, články fórum názorů, přehled historické legislativy, odkazy související s domácím vzděláváním aj., dětská sekce se vzdělávacími texty pro děti, studijními odkazy...
URL: http://www.nova-budec.szm.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server pro celoživotní vzdělávání.
URL: http://www.educationonline.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pro celoživotní vzdělávání.
URL: http://www.educationonline.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
Jana Hrázská, autorka webu
Alternativní školy v ČR
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -