spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu.
URL: http://www.dobromysl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zdravé výživy, dia kuchařka.
URL: http://www.halka.cz/zivot4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál věnovaný cukrovkářům.
URL: http://www.diazivot.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky České televize věnované sluchově postiženým divákům.
URL: http://www.ceskatelevize.cz/program/1096066178-televi...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zabývající se problematikou nemoci AIDS a HIV. Server má tři základní součásti: základní informace, aktuality ze světa AIDS, databáze často kladených dotazů. Po obsahové stránce je připravován ve spolupráci s Nadací pro život, Státním zdravotním ústavem a 3. Lékařskou fakultou UK.
URL: http://aids.alms.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pro neslyšící, seznamka, chat, zprávy
URL: http://www.neslysici.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky pro sluchově postižené
URL: http://deafnet.biz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rehabilitační pobyty pro dospělé s dětskou mozkovou obrnou.
URL: http://www.adent.cz/sponzoring.php?sponzoring=pobyty
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál občanského sdružení mapující bezbarierová místa a prostředky na území České republiky.
URL: http://bezbarier.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál zabývající se poradenstvím a informacemi v oblasti fitness, handicap tréninky.
URL: http://www.bodybuilding.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace a cukrovce, příčinách, léčbě, dělení. Informace o mnoha dalších onemocněních a jejich léčbě.
URL: http://www.centrumzdravia.sk/ed/0/do/diseases/dia/?f=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál věnující se problematice zdraví a nemocí.
URL: http://www.lekarna.cz/diabetes.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Obsahuje anotace s odkazy na důležité informace členěné podle typu zdravotního postižení, vlastní zprávy a monitoring Anopress zachycující zpravodajství o problematice zdravotního postižení v médiích.
URL: http://www.helpnet.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -