spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro dětské i dospělé pacienty s onemocněním či postižením pohybové soustavy a bolestivými stavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů, výroba ortopedicko - protetických pomůcek.
URL: http://www.hamzova-lecebna.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoce specializovaný odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí.
URL: http://www.ruhrabyne.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinika kompletní rehabilitace.
URL: http://www.monada.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty UK vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.
URL: http://www.koc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o onkologických onemocněních, prevenci a osvětě, důležitá telefonní čísla. Ústav sídlí v Brně a poskytuje všestrannou péči pacientům se solidními nádorovými onemocněními se zvláštním zřetelem na karcinom prsu, kolorekta, melanom, gynekologické národy a sarkomy. Významná je jeho vědecko-výzkumná činnost.
URL: http://www.mou.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
URL: http://cckprosek.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -