spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky dětské alergologie Ostrava pro rodiče dětí s alergickým onemocněním.
URL: http://www.allergology.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované dětem, které se narodí s vrozenou vývojovou vadou ústrojí dýchacího, trávicího a urogenitálního. Cílem stránek je poskytnutí informací o možnostech současné léčby, kontaktů na specializovaná pracoviště a emailové poradny pro rodiče i lékaře.
URL: http://www.sweb.cz/chirurgieVVV/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro rodiče dětí s fenylketonurií.
URL: http://www.espku.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
URL: http://cckprosek.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace IPPNW sdružuje národní organizace lékařů a zdravotníků usilující o prevenci poškození zdraví v důsledku válečných konfliktů, zejména jaderné války nebo jaderného terorismu.
URL: http://www.mujweb.cz/www/IPPNW/index.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují odkazy týkající se HIV, jsou zde zařazeny charakteristiky jednotlivých postižených regionů a odkazy související s touto nemocí
URL: http://who.int/topics/hiv_infections/en/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení. Ve smyslu Ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
URL: http://www.cck-cr.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují nejrůznější odkazy, popisy událostí, zpráv,programů týkajících se malárie,stejně tak jako kontakty na organizace spolupracující s WHO na tomoto tématu.
URL: http://who.int/topics/malaria/en/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nové specializované pracoviště "Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy" bylo otevřeno při Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze.
URL: http://www.vodopad.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdravotnické zařízení Diecézní charity v Hradci Králové.
URL: http://www.hospic.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka Všeobecné zdravotní pojišťovny o podmínkách smluvního krátkodobého či dlouhodobého pojištění cizinců.
URL: http://www.vzp.cz/vzp/cz/klienti/produkty/smluvni/ind...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty UK vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.
URL: http://www.koc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o onkologických onemocněních, prevenci a osvětě, důležitá telefonní čísla. Ústav sídlí v Brně a poskytuje všestrannou péči pacientům se solidními nádorovými onemocněními se zvláštním zřetelem na karcinom prsu, kolorekta, melanom, gynekologické národy a sarkomy. Významná je jeho vědecko-výzkumná činnost.
URL: http://www.mou.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a terapie poruch řeči a jazyka u dětí i dospělých.
URL: http://home.tiscali.cz/~cz417522/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, náprava vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby.
URL: http://www.logopediest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinická logopedie a psychologie, ORL a foniatrie. Výuka němčiny a angličtiny pro děti se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.logoped.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná logopedická péče pro děti a mladistvé, kteří pokulhávají za přirozeným vývojem své
řeči.(oblast výslovnosti, oblast rozvoje a použití slovní zásoby, větné stavby, sluchového vnímání a grafomotoriky).

URL: http://www.volny.cz/logodi/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro dětské i dospělé pacienty s onemocněním či postižením pohybové soustavy a bolestivými stavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů, výroba ortopedicko - protetických pomůcek.
URL: http://www.hamzova-lecebna.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Logopedie, poruchy učení, videotrénink
URL: http://sweb.cz/kovarovam/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoce specializovaný odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí.
URL: http://www.ruhrabyne.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžištěm činnosti LDN je geriatrická problematika nemocných - doléčení, stabilizace zdravotního stavu, rehabilitace, využití dietologie. Nedílnou součástí péče o pacienty je odborná ošetřovatelská péče.
URL: http://www.nempr.cz/odd2400.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinika kompletní rehabilitace.
URL: http://www.monada.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
LDM je umístěna v budově nazvané Osada. Toto oddělení má tradici v péči o polymorbidní staré nemocné, v jejich rehabilitaci a rozvoji psychosociální soběstačnosti.
URL: http://www.albertinum-olu.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -