spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Free Management Library (Otevřená knihovna managementu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematicky i počtem odkazů rozsáhlý rozcestník nejrůznějších informačních zdrojů a dokumentů ze všech oblastí fungování neziskových (i ziskových) subjektů. Ne všechny odkazy jsou aktuální, ale v celkovém počtu odkazů je ve všech tématech z čeho vybírat.
URL: http://www.mapnp.org/library/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací agentura poskytuje na požádání kurzy týkající se neziskového sektoru a dále kurzy v ekonomické, právní, personální oblasti, různé aspekty rozvoje osobnosti a další odborná témata.
URL: http://www.tsmvyskov.cz/zakazkove.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Junior Achievement je NO, která byla založena roku 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání.
URL: http://www.jacr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Třísemestrální kurz Ekonomika a manažment mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku pořádaný Centrem vzdělávání neziskových organizací.
URL: http://www.cvno.sk/projekty_ekonomika.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ardum & Partners s.r.o. se zabývá poskytováním služeb auditorské, účetní a daňové povahy, zaváděním účetních systémů a zaškolováním ekonomických pracovníků firem. Vedle podnikatelských subjektů se specializuje na neziskové organizace. Mají přehledné stránky.
URL: http://www.ardum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ireas (Institut pro strukturální politiku) o. p. s. je obecně prospěšná společnost pořádající semináře o Strukturálních fondech EU a jejích využíváních v České repupublice, určené zejména pro neziskové organizace.
URL: http://www.ireas.cz/index.php?pg=vzdelavani&subpg=pro...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích programů zaměřených hlavně na studenty, dobrovolníky a pracující v neziskovém sektoru. Nabízí též služby v oblasti účetnictví a ekonomie.
URL: http://www.nnohk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna, Zákony, Vzory smluv, Diskusní koutek, Software, Granty, Nabídky firem, Odkazy.
URL: http://www.vsevedna.cz/titul/titulcz.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nechce se Vám chodit s daňovým přiznáním na úřady a čekat zde fronty? Zkuste to po internetu. Zde Vám poradí, jak na to.
URL: http://www.edane.cz/
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Free Management Library (Otevřená knihovna managementu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematicky i počtem odkazů rozsáhlý rozcestník nejrůznějších informačních zdrojů a dokumentů ze všech oblastí fungování neziskových (i ziskových) subjektů. Ne všechny odkazy jsou aktuální, ale v celkovém počtu odkazů je ve všech tématech z čeho vybírat.
URL: http://www.mapnp.org/library/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací agentura poskytuje na požádání kurzy týkající se neziskového sektoru a dále kurzy v ekonomické, právní, personální oblasti, různé aspekty rozvoje osobnosti a další odborná témata.
URL: http://www.tsmvyskov.cz/zakazkove.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Junior Achievement je NO, která byla založena roku 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání.
URL: http://www.jacr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Třísemestrální kurz Ekonomika a manažment mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku pořádaný Centrem vzdělávání neziskových organizací.
URL: http://www.cvno.sk/projekty_ekonomika.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ardum & Partners s.r.o. se zabývá poskytováním služeb auditorské, účetní a daňové povahy, zaváděním účetních systémů a zaškolováním ekonomických pracovníků firem. Vedle podnikatelských subjektů se specializuje na neziskové organizace. Mají přehledné stránky.
URL: http://www.ardum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ireas (Institut pro strukturální politiku) o. p. s. je obecně prospěšná společnost pořádající semináře o Strukturálních fondech EU a jejích využíváních v České repupublice, určené zejména pro neziskové organizace.
URL: http://www.ireas.cz/index.php?pg=vzdelavani&subpg=pro...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích programů zaměřených hlavně na studenty, dobrovolníky a pracující v neziskovém sektoru. Nabízí též služby v oblasti účetnictví a ekonomie.
URL: http://www.nnohk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna, Zákony, Vzory smluv, Diskusní koutek, Software, Granty, Nabídky firem, Odkazy.
URL: http://www.vsevedna.cz/titul/titulcz.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nechce se Vám chodit s daňovým přiznáním na úřady a čekat zde fronty? Zkuste to po internetu. Zde Vám poradí, jak na to.
URL: http://www.edane.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -