spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Třísemestrální kurz Ekonomika a manažment mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku pořádaný Centrem vzdělávání neziskových organizací.
URL: http://www.cvno.sk/projekty_ekonomika.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NNO, která je zde proto: aby o vás věděli všichni, kdo o vás vědět mají; aby o vás věděli to, co vědět mají; abyste se prezentovali jako organizace, která je pro své klienty nezbytná; abyste se prezentovali jako organizace, která si zaslouží podporu a spolupráci.
URL: http://www.spiralis-os.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SSŘIP je neziskovou zájmovou profesní společností podniků i jednotlivců. Předmětem její činnosti je výměna a šíření progresivních domácích i mezinárodních zkušeností, zprostředkovávání kontaktů se světovým profesním a podnikatelským společenstvím.
URL: http://www.ssrip.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích programů zaměřených hlavně na studenty, dobrovolníky a pracující v neziskovém sektoru. Nabízí též služby v oblasti účetnictví a ekonomie.
URL: http://www.nnohk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací agentura poskytuje na požádání kurzy týkající se neziskového sektoru a dále kurzy v ekonomické, právní, personální oblasti, různé aspekty rozvoje osobnosti a další odborná témata.
URL: http://www.tsmvyskov.cz/zakazkove.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora spolupráce mezi NNO prostřednictvím pravidelného setkávání, společného vzdělávání, plánování a realizací společných projektů.
URL: http://www.remedium.cz/index.php?page=centrum_NNO
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nezávislá nezisková organizace zaměřená na otázky udržitelného rozvoje a podpory filantropie a neziskového sektoru.
URL: http://www.etp.sk/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímiž cíli jsou rozvoj managementu, řízení lidských zdrojů ,rozvoj neziskových organizací a výzkum a publikační aktivity.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový informační portál Neziskovky.cz poskytuje informace o neziskovém sektoru. Jeho součástí je Databáze finančních zdrojů, Databáze neziskových organizací v ČR, Kalendář akcí, Burza práce, legislativní texty, rady a návody nejen pro neziskové organizace, nabídka vzdělávacích akcí pro NNO. Portál provozuje Informační centrum neziskových organizací.
URL: http://www.neziskovky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Programy a kurzy: Šance (studium problematiky neziskového sektoru), Řízení neziskové organizace, Manažeři - nováčci, Vzdělávání romských poradců.
URL: http://www.agnes.cz/frame.phtml?f=vzdelavani
Alliance for Nonprofit Management (Aliance pto neziskový management)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesionální sdružení jednotlivců i organizací v USA a Kanadě se sídlem ve Washingtonu zaměřené na zlepšování managementu, kapacity a schopnosti prosazovat své aktivity neziskových organizací. Přehledné stránky, vydávají vlastní Zpravodaj, případové studie apod.
URL: http://www.allianceonline.org
Free Management Library (Otevřená knihovna managementu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematicky i počtem odkazů rozsáhlý rozcestník nejrůznějších informačních zdrojů a dokumentů ze všech oblastí fungování neziskových (i ziskových) subjektů. Ne všechny odkazy jsou aktuální, ale v celkovém počtu odkazů je ve všech tématech z čeho vybírat.
URL: http://www.mapnp.org/library/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Třísemestrální kurz Ekonomika a manažment mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku pořádaný Centrem vzdělávání neziskových organizací.
URL: http://www.cvno.sk/projekty_ekonomika.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NNO, která je zde proto: aby o vás věděli všichni, kdo o vás vědět mají; aby o vás věděli to, co vědět mají; abyste se prezentovali jako organizace, která je pro své klienty nezbytná; abyste se prezentovali jako organizace, která si zaslouží podporu a spolupráci.
URL: http://www.spiralis-os.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SSŘIP je neziskovou zájmovou profesní společností podniků i jednotlivců. Předmětem její činnosti je výměna a šíření progresivních domácích i mezinárodních zkušeností, zprostředkovávání kontaktů se světovým profesním a podnikatelským společenstvím.
URL: http://www.ssrip.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích programů zaměřených hlavně na studenty, dobrovolníky a pracující v neziskovém sektoru. Nabízí též služby v oblasti účetnictví a ekonomie.
URL: http://www.nnohk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací agentura poskytuje na požádání kurzy týkající se neziskového sektoru a dále kurzy v ekonomické, právní, personální oblasti, různé aspekty rozvoje osobnosti a další odborná témata.
URL: http://www.tsmvyskov.cz/zakazkove.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora spolupráce mezi NNO prostřednictvím pravidelného setkávání, společného vzdělávání, plánování a realizací společných projektů.
URL: http://www.remedium.cz/index.php?page=centrum_NNO
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nezávislá nezisková organizace zaměřená na otázky udržitelného rozvoje a podpory filantropie a neziskového sektoru.
URL: http://www.etp.sk/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímiž cíli jsou rozvoj managementu, řízení lidských zdrojů ,rozvoj neziskových organizací a výzkum a publikační aktivity.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový informační portál Neziskovky.cz poskytuje informace o neziskovém sektoru. Jeho součástí je Databáze finančních zdrojů, Databáze neziskových organizací v ČR, Kalendář akcí, Burza práce, legislativní texty, rady a návody nejen pro neziskové organizace, nabídka vzdělávacích akcí pro NNO. Portál provozuje Informační centrum neziskových organizací.
URL: http://www.neziskovky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Programy a kurzy: Šance (studium problematiky neziskového sektoru), Řízení neziskové organizace, Manažeři - nováčci, Vzdělávání romských poradců.
URL: http://www.agnes.cz/frame.phtml?f=vzdelavani
Alliance for Nonprofit Management (Aliance pto neziskový management)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesionální sdružení jednotlivců i organizací v USA a Kanadě se sídlem ve Washingtonu zaměřené na zlepšování managementu, kapacity a schopnosti prosazovat své aktivity neziskových organizací. Přehledné stránky, vydávají vlastní Zpravodaj, případové studie apod.
URL: http://www.allianceonline.org
Free Management Library (Otevřená knihovna managementu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematicky i počtem odkazů rozsáhlý rozcestník nejrůznějších informačních zdrojů a dokumentů ze všech oblastí fungování neziskových (i ziskových) subjektů. Ne všechny odkazy jsou aktuální, ale v celkovém počtu odkazů je ve všech tématech z čeho vybírat.
URL: http://www.mapnp.org/library/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká manažerská asociace je profesní organizací manažerů. Jejím cílem je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů, zkvalitňovat úroveň jejich práce a přispívat k vyšší podnikatelské výkonnosti firem.
URL: http://www.cma.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -