spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvojměsíčník pro efektivní řízení MVO.
URL: http://www.casopisefekt.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Epico (Evropské poradenské centrum Olomouc ) poskytuje poradenství NNO ve věci tvoření projektů a shánění finančních zdrojů a pořádá v této oblasti i krátké semináře.
URL: http://www.epico.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdruženi, které Vám poradí jak dostat peníze od EU na Vaše projekty.
URL: http://www.europskefondy.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál "Evropská brána" pro neziskové organizace o Evropské unii. Kurzy, semináře, školení.
URL: http://www.nvf.cz/euroguidance/cz/eurokompas/2003_1/e...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma řešící problémy se získáváním dotací z českých, ale i zahraničních zdrojů.
URL: http://www.epc.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace poskytující poradenství a školení v oblasti potřebných pro vedení společností všeho druhu. Jazyková kurzy.
URL: http://www.eec.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tyto webové stránky pro neziskové organizace jsou pojaty jako centrální místo na internetu, kde se soustředí informace o Evropské unii, jejích finančních nástrojích, současném dění ovlivňujícím občanskou společnost. Řízení NO v EU, semináře a školení o tom, jak získávat granty a řídit společnost v EU.
URL: http://www.ngo-eu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Vojtěcha Orta s nabídkou externích služeb v oblasti fundraisingu: granty, dotace, subvence, nadační, firemní a soukromé dary, evropské strukturální fondy, státní prostředky pro konkrétní projekty i celé organizace. Příprava, sepsání, administrace, hodnocení a monitorování projektu. Pro neziskovky, profesní sdružení, obce, kraje, školy, časopisy, ziskové subjekty i jednotlivce.
URL: http://www.fundraiser.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecně prospěšná organizace soustřeďujíce se na realizaci a zpracování projektů se sídlem ve Svitavech
URL: http://home-1.worldonline.cz/~cz412610/index.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, která zajišťuje tréning v oblasti řízení podniku a managementu.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kurzy a vzdělávání v oblasti řízení organizace podle standardu ISO 9001 pro neziskové organizace.
URL: http://www.mana.cz/default.asp
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Neziskové sdružení odborníků, zabývajících se všemožným v oblasti řízení, financování a marketingu NO.
URL: http://www.panet.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SSŘIP je neziskovou zájmovou profesní společností podniků i jednotlivců. Předmětem její činnosti je výměna a šíření progresivních domácích i mezinárodních zkušeností, zprostředkovávání kontaktů se světovým profesním a podnikatelským společenstvím.
URL: http://www.ssrip.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -