spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Activities of the European Union - Consumers (Aktivity Evropské unie - Spotřebitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se spotřebitelů. "Každý občan je spotřebitelem a EU pečuje o jejich zdraví, bezpečnost a economické blaho."
URL: http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_en.htm
Activities of the European Union - Justice and Home Affairs (Aktivity Evropské unie - Spravedlnost a vnitřní věci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Jde především o otázky svobody pohybu, zaměstnání, pobytu, obrany před mezinárodním zločinem, rovného přístupu ke spravedlnosti a respektu k základním lidským právům.
URL: http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm
Council of Europe (Rada Evropy)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezivládní organizace s cílem ochrany lidských práv, pluralitní demokracie a vymahatelnosti zákona.
URL: http://www.coe.int/portalT.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětský fond OSN - UNICEF je největší světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Stránky informují o jednotlivých organizacích ve světě, legislativně popisují práva dětí, upozorňují na aktuální dění v činnosti fondu.
URL: http://www.unicef.cz/
Defence for Children International (Mezinárodní obrana dětí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DCI je mezinárodní hnutí které vzniklo v roce 1979 v Ženevě. Má 50 národních sekcí v zemích všech kontinentů, je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
URL: http://child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dc...
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
European Commission - Consumer affairs (Evropská komise - spotřebitelské vztahy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská politika je základním prvkem strategie Evropské komise ke zvyšování kvality života všech evropských občanů. Stránky EK o spotřebitelské problematice a aktivitách v této oblasti.
URL: http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, BělJ, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručný průvodce činností evropského ombudsmana. Stížnost může podat kterýkoliv občan EU nebo fyzická resp. právnická osoba s pobytem na území EU.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/cs/
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
Health and Consumer Protection Directorate General (organizace Evropské Unie, která slouží na ochranu zdraví a práv spotřebitelů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematika zdravotní nezávadnosti potravin, Rapid Allert System on Foodstuffs, ochrana veřejného zdraví v EU...
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada Evropy, založená v roce 1949, je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. Odlišuje se od Evropské unie sdružující 25 států. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii. Mezi cíle RE patří ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti; rozvoj celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí.
URL: http://www.radaevropy.cz/
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu)
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky trestního tribunálu pro Rwandu, založeného Radou bezpečnosti OSN.
URL: http://www.ictr.org/
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, založeného Radou bezpečnosti OSN na základě rezoluce 827.
URL: http://www.un.org/icty/
International Military Tribunal for the Far East (Mezinárodní vojenský tribunál v Tokiu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor dokumentů o činnosti válečného tribunálu v Tokiu. Stránky jsou součástí studijního projektu Avalon na universitě v Yale.
URL: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfem.htm
International Plant Protection Convention (Mezinárodní dohoda o ochraně rostlin)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konvence rozšiřuje ochranu přírodní flory a výpěstků. Vztahuje se i na přímé a nepřímé poškození pesticidy.
URL: http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské kanceláře UNHCR. Lze zde nalézt základní informace o uprchlících v České republice i ve světě, základní informace o uprchlickém právu a ochraně uprchlíků. Stránka je velmi přehledná a lze z ní přímo přejít na stránky UNHCR v ostatních zemích.
URL: http://www.unhcr.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetové Linky důvěry pro děti a mládež při Slovenském výboru pro UNICEF
URL: http://www.linkadeti.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam mezinárodních smluv o právní pomoci ve věcech občanských a trestních od roku 1947 do roku 1992.
URL: http://www.bvb.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=HE&ROK=0&S...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka pražské mise IOM obsahuje informace o organizaci, jejím zaměření a poslání. Dále pak údaje o realizovaných, probíhajících a plánovaných programech na poli migrace.
URL: http://www.iom.cz
Non-Discrimination (Nediskriminovat!)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o chystaných nebo podporovaných akcích Antidiskriminačního odboru Evropské komise (nové publikace, konference a další zprávy).
URL: http://www.nondiscrimination-eu.info
North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Organizace severoatlantické smlouvy)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky NATO, jež je vojenskou aliancí 19 států, naplňujících obsah severoatlantické smlouvy.
URL: http://www.nato.int/
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidský práva)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komisař působí jako mezinárodní morální autorita a zasazuje se o dodržování lidských práv na světě u jednotlivývh vlád a mezinárodní komunity. Funkce byla zřízena v roce 1993, sídlo má v Ženevě. Na stránce přehled a informace o a z jednotlivých orgánů a institucí zřízených Chartou OSN a mezinárodními smlouvami zabývajícími se lidskými právy; přehled mezinárodního práva a konvencí v oblasti lidských práv, přehled témat v lidských právech.
URL: http://www.ohchr.org/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní výbor Dětského fondu OSN.
URL: http://www.unicef.sk/
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
The OIE at a glance (Mezivládní organizace pečující o zdraví zvířat)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The OIE is an mezivládní organizace založena mazinárodní smlouvou z 25 January 1924, podepsáno 28 zeměmi. In May 2002, the OIE celkem 162 členských států.
URL: http://www.oie.int/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deně vyráží do ulic miliony cyklistů, ne všichni však s helmou. Tato iniciativa se znaží o propagaci použití přileb. Iniciativa Světové zdravotnícké organizace.
URL: http://www.sph.emory.edu/Helmets/initiative.html
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) (Trnsatlantický spotřebitelský dialog.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TACD je fórum amerických a evropských spotřebitelských organizací, které vyvinuly, vyvíjí a odsouhlasili společná spotřebitelská politická doporučení vládám USA a Evropy.
URL: http://www.tacd.org
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
United Nations Economic Comission for Europe - Gender Activities (Genderové aktivity Evropské ekonomická komise OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránce gendereová statistika ve vybraných zemích, studie, publikace, novinky.
URL: http://www.unece.org/oes/gender
United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN - UNICEF)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
URL: http://www.unicef.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
U příležitosti 50. výročí UNHCR byl založen Uprchlický vzdělávací fond RET, jehož hlavním cílem je poskytnout kvalitní středoškolské a vyšší vzdělání co největšímu počtu uprchlických dětí.
URL: http://www.unhcr.cz/protect_educ.htm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobnosti o podávání petic Evropskému parlamentu, odkazy a on-line podatelna.
URL: http://www.europarl.eu.int/presentation/default_cs.ht...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -