spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Aarhus Convention - Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Sekretariátu Aarhuské úmluvy - v rámci stránek Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). AU byla sjednána v roce 1998 na 4. konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN. Je to právně závazná úmluva zaměřená na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí.
URL: http://www.unece.org/env/pp/
Convention on the Reduction of Statelessness (Úmluva o omezení případů bezdomovectví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/o_reduce.htm
Convention relating to the Status of Stateless Persons (Úmluva o postavení osob bez státní příslušnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/o_c_sp.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled sociálních dávek a možnosti jiné finanční podpory potřebných občanů.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2910#DS...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument, který předcházel Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-38.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Byla přijata roku 1971 OSN a stala se důležitým podkladem pro zavádění, revizi, inovaci nebo modernizaci péče o mentálně postižené na celém světě.
URL: http://www.homohumanus.cz/_domek/default.asp?ARI=1010...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se zabývá problematikou práv osob s autismem.
URL: http://www.homohumanus.cz/_domek/default.asp?ARI=1010...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní pohled na doručování doporučené pošty bezmocnýn osobám.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled právních předpisů souvisejících s drogovou problematikou (prevence, léčba a souviející předpisy; legální zacházení s omamně psychotropními látkami; mezinárodní úmluvy ošetřující zacházení s OPL; aktuální právní otázky; zahraniční legislativa).
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/19/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská sociální charta, schválena Radou Evropy v Turíně, 18. října 1961
URL: http://www.mzcr.cz/data/c222/lib/esch1961.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva, která vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 3 dne 1. července 2000. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. července 2001.
URL: http://www.sagit.cz/_texty/ss01054.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská urbanistická charta z roku 1992, část o právech spojených s bydlením.
URL: http://www.mmr.cz/cz/chart/chart10.html
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pro ČR nezávazná úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál definuje jakou dávku státní sociální podpory nebo jakou dávku a službu sociální péče můžou občané použít při potřebě speciální pomůcky k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení, podmínky nároku a další možnosti.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2908#ZS...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění ústavního zákona č. 2/1993 sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rnr/dokumenty/listi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn MŽP k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren.
URL: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJKFBQVIIX
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní legislativa týkající se práva na vzdělání a menšin (Romů): přehled mezinárodních úmluv a organizací zajišťujících právo na vzdělání. Dokument na stránkách Tolerance.cz provozovaných občanským sdružením Globea.
URL: http://www.tolerance.cz/kurzy/legislativa.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní úprava náhrady škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní minimum uvádí příslušné pasáže zákonů a vyhlášek týkajících se architektonických, dopravních a komunikačních bariér.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=24&...
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (Optional Protocol to the Convention on the Rights ot the Child on the involvement of children in armed conflict)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírka mezinárodních smluv č. 45
URL: http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb026-03m.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.prvnimyslivecka.cz/obroda/pet1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krátké pojednání o podnikání zdravotně postižených občanů.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 218/2002 Sb. Část čtvrtá: Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců, omezení některých práv státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a odměny za příkladnou službu.
URL: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/sluze...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument na stránkách MPSV
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=825
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ucelený a komplexní informační materiál, zachycující právní postavení spotřebitele a legislativní pozadí spotřebitelské problematiky v ČR. Zpracován právníkem.
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/archive/1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled nejčastěji používaných a vyhledávaných zákonů v souvislosti s činností a fungováním neziskových organizací. Obsahuje zákony týkající se darů a dárcovství, daní a financí a jednotlivých právních forem NNO.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=73937
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek 28 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, zaručující dítěti právo na vzdělání.
URL: http://crdm.cz/umluva/umluva.htm#28
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní právní ošteření svobody šířit informace, nejen v Listině základních práv a svobod.
URL: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=rubrika&rubrika...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní aspekty problematiky bydlení zdravotně postižených občanů.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva a povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává občana se změněnou pracovní schopností, možnosti zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností a hlavní úkoly Úřadu práce při pomoci zdravotně postiženým.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky udělení příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál specifikuje pojmy dlouhodobě těžce zdravotně postižená osoba, dlouhodobě zdravotně postižená osoba, dlouhodobě nemocné dítě a nezaopatřené dítě. Dále za bývá dávkami státní sociální podpory, které se dělí na dávky poskytované v závislosti na výši příjmu(přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu) a ostatní dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné).
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český překlad Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) inciované Světovou zdravotnickou organizací.
URL: http://www.dokurte.cz/download/FCTC-cesky.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplně znění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, jež byla přijata 1. února 1995 ve Štrasburku.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rnr/dokumenty/ramcu...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje právní předpisy od roku 1945 po současnost. Odkazy na další zajímavé zdroje. Spravuje firma ESIPA, s.r.o.
URL: http://www.esipa.cz/sbirka/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tyto stránky přinášejí jako volně přístupné částky a předpisy vydané ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. Volně dostupná je i anglická verze, obsahující pouze překlady názvů předpisů.Jako placenou službu obsahují kompletní archiv předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 (do 1992 jen platné, od 1993 všechny). Součástí je virtuální knihovna.
URL: http://www.sbirka.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. Průběžně jsou zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech.
URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam hygienických předpisů na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.
URL: http://www.mzcr.cz/kat/77
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text vymezuje pojmy jako pečovatelská služba, ústavní péče, dále vysvětluje co je to sociální péče a kdo všechno ji může poskytovat.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Směrnice sjednocují rozdílné postupy při vyhoštění a umístění do vazby neregulérních cizinců ze třetích zemí v jednotlivých státech Evropské unie.
URL: http://www.unhcr.cz/dokumenty/navratova_smernice_2008...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vládní a poslanecké návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy.
URL: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?et=3916
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje většinu spotřebitelsky relevantních a aktuálních odkazů na právní předpisy, platné dnes v České Republice v rámci spotřebitelského práva.
URL: http://www.spotrebitele.cz/legislativa/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
URL: http://mujpodnik.atlas.cz/wos/pm/zak/nstrana.asp?cur_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled současných i navrhovaných právních předpisů, týkajících se mimořádně nadaných a talentovaných dětí a mládeže.
URL: http://www.idm-msmt.cz/czech/cz_tal/cztalleg.html
The portal to European Union law (Portál evropského práva)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smlouvy, Legislativa, Legislativa v přípravě,Case-law Parliamentary questions, dokumenty veřejného významu.
URL: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dne 25. června 1957 byla v Ženevě na 40. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105).
URL: http://mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=556
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatky z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se svobody myšlení a projevu.
URL: http://www.csi-cr.cz/czech/32_ce_1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní úmluva, která je podle Ústavy ČR nadřazena českým právním předpisům.
URL: http://sppd.cesky-dialog.net/index.php?re=text&tx=11
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva dítěte včetně svobody projevu v Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://web.quick.cz/areka_opava/prava_ditete.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Spojených Národů.
URL: http://www.independentliving.org/standardrules/
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chronologicky seřazená usnesení dle jednotlivých zasedání Vlády ČR s možností vyhledávání.
URL: http://www.vlada.cz/vlada/cinnostvlady_usneseni.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Judikáty Evropského soudního dvora z oblasti rovného postavení mužů a žen v právu evropské unie a prosazovaní práva na rovné zacházení a prostředky nápravy v případě jeho porušení.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=707
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
URL: http://www.filipiova.cz/odkazy/Vyhl_369-2001_Sb.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text popisuje problematiku vzdělávání zdravotně postižených dětí z právního hlediska.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
WHO Framework Convention on Tobacco Control (Rámcová úmluva o kontrole tabáku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva schválená 21. května 2003 na výročním zasedání WHO zavazuje země, aby zakázaly či omezily přísnými restrikcemi reklamy na tabák, a doporučuje státům, aby zvýšily daně z tabákových výrobků.
URL: http://www.who.int/tobacco/areas/framework/final_text...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné znění zákona na stránkách Ministerstva vnitra, bez posledních novelizací.
URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text českého zákona o právu na informace o životním prostředí.
URL: http://members.tripod.com/~Klempera/123_1998.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/aj/3-02enb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností po nálezu ústavního soudu č. 4/2003 s účinností ode dne 13. ledna 2003.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/3-02a.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
plné znění zákona 198/2002 sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů na stránkách ministerstva vnitra v seznamu všech platných zákonů.
URL: http://mvcr.iol.cz/sbirka/2002/sb082-02.pdf
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky slovenské organizace Spoločnosť priateľov Zeme, věnované slovenskému zákonu o obalech.
URL: http://www.zakonoobaloch.sk/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné znění zákona o pobytu cizinců na území ČR.
URL: http://zakony-online.cz/?s9&q9=
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu petičním 85/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/schrom.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://cestovat.cz/deti/vyhlaska6.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.pravnik.cz/zneni.php?detail=86
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/sdruzeni.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon ze dne 28. února 2001 zveřejněný na stránkách Sagitu.
URL: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01117...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění textu Ženevské konvence o ochraně válečných obětí a dodatkové protokoly.
URL: http://www.cck-cr.cz/Cinnost/MHP/Konvence.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál uvádí právní úpravu životního minima a způsob jeho výpočtu. Dále popisuje pojem sociální potřebnost, uvádí jeho právní úpravu a z ní vyplývající příslušné dávky a příspěvky.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -