spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť více než 280 britských nevládních organizací pracujících na poli mezinárodního rozvoje a rozvojové výchovy
URL: http://www.bond.org.uk
Bratungstelle fur private Trager in der Entwicklunszusammenarbeit (Poradenská služba pro soukromé subjekty v rozvojové splupráci)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá poradenská služba pro subjekty participující na německé rozvojové spolupráci.
URL: http://www.paritaet.org/bengo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň, kterou pořádá koalice českých humanitárních, rozvojových, ekologických a dalších neziskových organizací, která má připomenout, že také ČR nese spoluodpovědnost za odstranění extrémní bídy v zemích třetího světa. Připojuje se tak ke globální kampani za řešení problému extrémní chudoby a naplnění rozvojových cílů desetiletí (MDG).
URL: http://www.ceskoprotichudobe.cz
Development (EU a její rozvojová politika)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecná stránka EU věnovaná rozvojové spolupráci
URL: http://www.europa.eu.int/comm/development/index_en.ht...
Directory of Development Organisations (Adresář rozvojových organizací)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují adresář rozvojových organizací zabývajících se rozvojovou prací. Obsashuje téměř 30.000 kontaktů na organizace (mezinárodní organizace, vládní instituce, soukromý sektor, rozvojové agentury, univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce, NNO, nadace, banky, rozvojové konzultační firmy). Kontakty zvlášť na každou zemi - v PDF souboru.
URL: http://www.devdir.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním posláním centra je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Informační centrum OSN zároveň plní úlohu oficiálního zastoupení Spojených národů v České republice.
URL: http://www.unicprague.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chceme pomoci malým iniciativám barmských uprchlíků v Indii zvládat nemalé potíže. Na těchto stránkách můžete adoptovat projekt dle svého výběru.
URL: http://shop.burma-center.org/mikrogranty/barma/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum Rady Evropy založené v r. 1989 podporuje spolupráci a solidaritu mezi severem a jihem a snaží se o zlepšování vzdělanosti a informovanosti o vzájemné závislosti obyvatel světa.
URL: http://www.coe.int/t/e/north-south_centre/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení ShineBean, o.s. usiluje o potírání chudoby v rozvojových zemích. Zaměřuje se především na oblasti osvěty a vzdělávání, ekonomického a sociálního rozvoje místních komunit. V současné době působí v Keni, kde realizuje několik projektů, které různým způsobem podporují děti, jejich rodiče či pěstouny. V Čechách pořádá besedy, výstavy a programy pro školy.
URL: http://shinebean.org
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace rpo ekonomickou splupráci a rozvoj - OECD)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OECD věnované rozvojové problematice
URL: http://www.oecd.org/topic/0,2626,en_2649_201185_1_1_1...
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oxfam international je konfederace 12 organizací pracujících společně ve více než sto zemích na trvalém řešení chudoby, utrpení a nespravedlnosti
URL: http://www.oxfam.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci Monistertva životního prostředí
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Regional Bureau for Europe and The Commonwealth of Independent States (RBEC) (Regionální kancelář Rozvojového programu OSN pro Evropu a SNS)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky regionální kanceláře Rozvojového programu OSN pro Evropu a státy SNS
URL: http://www.undp.org/rbec/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reliefweb je projektem Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Poskytuje široké spektrum informaci z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
URL: http://www.reliefweb.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová stránka Rozvojovka.cz je rozsáhlým a pravidelně aktualizovaným zdrojem článků, analýz a odborných textů o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Web dále přináší informace o aktuálních akcích s rozvojovou tematikou, přehled českých rozvojových projektů, interaktivní prvky (on-line kurz, diskuzní forum, statistiky), odkazy na informační zdroje či on-line publikace.
URL: http://www.rozvojovka.cz
Státní pomoc střední evropě (Official Development Assistance in Central Europe)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ODACE (Official Development Assistance in Central Europe) je pětiletý program ve výši 15 milionů kanadských dolarů pracující s visegrádskými a pobaltskými zeměmi na posílení jejich kapacit a organizací zabývajících se rozvojovou poocí (ODA) Program ODACE má dva komponenty :1) institucionální podpora a budování kapacit, 2) trilaterální projekty.
URL: http://www.acdi-cida.gc.ca/europe-e.htm
UN Millennium Development Goals (MDG) (Rozvojové cíle tisíciletí OSN)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
8 rozvojových cílů rozpracovaných do osmnácti úkolů, jejichž cílem je odstranit extrémní chudobu na naší planetě, její příčiny a následky do roku 2015. Byly podepsány v září roku 2000 na Summitu tisíciletí všemi 189 členskými státy OSN spolu s Vatikánem a Švýcarskem.
URL: http://www.un.org/millenniumgoals
UNDP-Europe and Commonwealth of Independent States (UNDP - Evropa a Společenství nezávislých států)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kancelář UNDP pro oblast Evropy (Střední Evropa, Pobaltské státy, Balkán) a Společenství nezávislých států.
URL: http://rbec.undp.org/
United Nations - Economic and Social Development (Spojené národy - Ekonomický a sociální rozvoj)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OSN věnované problematice sociálního a ekonomického rozvoje ve světě
URL: http://www.un.org/esa/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírku vyhlásilo Občanské sdružení Lungta veřejnou sbírku TIBET. Sbírka je zaměřena na podporu vzdělávání a školství tibetských komunit v Tibetu a tibetských oblastech mimo Tibet. Konkrétně pro podporu školy pro nevidomé ve Lhase, klášterních škol ve dvou klášterech v Ladaku a dětského Časopisu exilové mládeže.
URL: http://www.lungta.cz/verejna-sbirka-tibet
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -