spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Texty věnované anarchismu a filosofii.
URL: http://sweb.cz/ehlasy/anarchismus.html
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
stránky Anarchofeministické skupiny
URL: http://anarchofeminismus.org/
Animal Liberation Front (Fronta za osvobození zvířat)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Radikální hnutí za osvobození zvířat. Co znamená přímá akce?
URL: http://www.animalliberationfront.com/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Levicově orientovaná antifašistická organizace.
URL: http://www.antifa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka o punku, hardcoru, anarchismu, ekologii a alternativní kultuře - články, texty, odkazy...
URL: http://www.volny.cz/davejhd2600
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky spravované Federací sociálních anarchistů, členskou sekcí Mezinárodní asociace pracujících. Zpravodajství, rozsáhlá on-line knihovna a řada odkazů.
URL: http://fsa.anarchismus.org
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný článek Martina Bastla o českém anarchismu.
URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/mba_avcr.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články týkající se filozofie, globalizace, antifašismu, drog, anarchismu, pacifismu a historie.
URL: http://odpor.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka věnovaná především punkovým hudebním skupinám a jejich historii, obsahuje však také řadů článků o anarchismu, globalizaci apod.
URL: http://www.punk.nazory.cz
The Anarchist Library (Anarchistická knihovna)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Eseje, články, poezie.
URL: http://flag.blackened.net/daver/anarchism/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky spolku UhAS, mimo jiné vydavatele zinu Permanent Revolt - literatura, odkazy, názory a fotografie z akcí.
URL: http://uhas.wz.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
Multikulturní centrum Praha je nevládní, nezisková organizace, jejímž cílem je vytvářet prostor pro komunikaci, poznání a výzkum rozmanitých evropských i neevropských kultur a identit, jejich křižovatek, vzájemného vlivu a proměn, a to především prostřednictvím debat, různorodé vzdělávací a informační činnosti, publikování, vzájemného propojení osob i organizací s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí.
Multikulturní centrum Praha zahájilo svou činnost v roce 1999.
www.mkc.cz

www.migraceonline.cz - stránky nabízející aktuální informace o mezinárodní migraci všem těm, kteří se touto oblastí zabývají nebo se o ni zajímají. Kategorie: studie, články, projekty organizací pracujících s cizinci, literatura, kalendář akcí, novinky a adresář
www.etnomuzikolgie.cz – na stránkách najdete vše o etnické hudbě: informace o aktuálním dění, řadu odborných článků i informace o možnostech studia etnomusikologie

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
Na Poříčí 12 (Palác YMCA)
115 30 Praha 1
tel./fax: (+420) 224 872 121
email: mkc@mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -