spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm FF UK, založeným jako sekce katedry sociální práce FF UK.
URL: http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gymnázium vzniklo v roce 1993 z podnětu rodičů, většinou členů Mensy ČR, ve snaze zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči.
URL: http://www.budanka.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Women´s Studies programme in the Fakulty of Arts of Utrecht University has been growing strongly since it started in 1982.
URL: http://www.let.uu.nl/women_studies
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti od PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
URL: http://www.smnd.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gender centrum vzniklo v roce 2000 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je sledovat gender problematiku a aktivity nejen v prostředí univerzity a poskytovat o nich informace veřejnosti. Funguje jako informarmační centrum a pořádá vzdělávací akce ke zvýšení obecné informovanosti v oblasti rovných práv žen a mužů a práv a postavení sexuálních minorit.
URL: http://gendercentrum.unas.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -