spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní workshop při kterém tanečníci a umělci v přírodě zkoumající vztahy mezi tělem, uměním a krajinou.
URL: http://home.tiscali.cz/bohemiaerosa
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videozáznam čtení příběhů žen, které zažily domácí násilí v tanečním divadle Ponec - 28.11. 2001.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115267
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Audiovideo záznam konference "Domácí násilí - staré problémy, nová řešení?" - 26. 11. 2001 v prostorách Poslanecké sněmovny.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115203
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, pořádaná organizacemi SEVEn, BID services s.r.o. a Asociací energetických manažerů.
URL: http://www.eebw.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky celostátní všeoborová konference, konané v říjnu 2003 a pořádané Radou neziskových organizací - RANO ve spolupráci s CPKP, ČRDM, krajskými, regionálními a oborovými platformami NNO ad. Na stránkách přehled účastníků, závěry, prohlášení RANO, sborník všech příspěvků, fotografie.
URL: http://crdm.adam.cz/forum/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Záznam semináře Pompidou Group (Rada Evropy) o drogách v dopravě.
URL: http://www.pompidou.coe.int/English/route/route_index...
International Environment Forum Conferences (Konference Mezinárodního fóra pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference a semináře o trvale udržitelném rozvoji, pořádané Mezinárodním fórem pro životní prostředí. Tato organizace vychází z náboženského učení Baha'i.
URL: http://www.bcca.org/ief/conferen.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otázka o nezávislosti justice na moci státní se dostává stále více do popředí zájmu, neboť je známo, že čím vyšší je důvěra v soudnictví, tím jsou nižší nároky na omezování soudců zákony a naopak. O semináři na toto aktuální téma informuje Ivana Haslingerová.
URL: http://www.fragmenty.cz/!990673.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádala ve dnech 19.-21.2.2007 kurz pro odbornou veřejnost na téma sanační technologie. Lektorem kurzu byl odborník ze Spojených států amerických s dlouholetými zkušenostmi v dané problematice.
URL: http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/kurz2007-remediace/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soustředění pro studenty vyšších i nižších gymnázií České Republiky a Slovenska pořádají studenti biologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s kolegy z MFF UK a dalšími přáteli.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~arachne/
Sigradi - Digital culture and difference (Sigradi - Digitální kultura a rozdílnost)
Jazyk: AJ, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každoroční konference věnovaná sdílení a diskuzi nad novými poznatky, které přináší digitální technologie pro nejrůznější umělecká odvětví. Koferenci připravuje akademie UNR.
URL: http://www.unr.edu.ar/sigradi2003
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců. Jejím posláním je podílet se na soustavném zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Pořádá řadu seminářů, odborných stáží a mezinárodních konferencí, které jsou věnovány např. nezávislosti soudnictví, postavení soudců v různých zemích apod.
URL: http://www.soudci.cz/cz/index.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava dopravních a ekologických technologií. Informace o programu konference, přihlášky... Pořádá Národní síť zdravých měst, Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Karlovy Vary a Akademie věd ČR.
URL: http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=13262
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference o krajině pořádaná Českou komorou architektů (Průhonice, únor 2001).
URL: http://www.prokrajinu.cz/vybor/konf2001.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pracovního setkání bylo představit dobré příklady účasti veřejnosti při rozhodování z Berlína a z různých zemí Evropy.
URL: http://www.praha7.cz/(uwnlonubqgknv5fobpgozyuu)/defau...
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o konferenci konané v Jihoafrické republice v roce 2001, dokumenty z konference, podklady.
URL: http://www.un.org/WCAR
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -