spravující organizace: Česká rada dětí a mládeže
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná logopedická péče pro děti a mladistvé, kteří pokulhávají za přirozeným vývojem své
řeči.(oblast výslovnosti, oblast rozvoje a použití slovní zásoby, větné stavby, sluchového vnímání a grafomotoriky).

URL: http://www.volny.cz/logodi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a terapie poruch řeči a jazyka u dětí i dospělých.
URL: http://home.tiscali.cz/~cz417522/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, náprava vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby.
URL: http://www.logopediest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinická logopedie a psychologie, ORL a foniatrie. Výuka němčiny a angličtiny pro děti se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.logoped.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Logopedie, poruchy učení, videotrénink
URL: http://sweb.cz/kovarovam/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní institucí pro neziskové organizace, které se zabývají výchovou dětí a mladých lidí.

Prakticky jakákoliv organizace působící v této sféře Vás napadne (samozřejmě i Junák, Pionýr, YMCA, A-TOM, Liga lesní moudrosti, Brontosaurus či Mládež ČSOP) - patří do ČRDM. Momentálně je jich 97.
Když se sečte počet individuálních členů sdružení a ostatních NNO, která spouvytváření ČRDM, dojdeme k nepřehlédnutelnémuí číslu 201 000.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -