spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server o různých aspektech homosexuality. Informuje o životním stylu kluků na kluky a holek na holky, způsobech bytí, volném času... Obsahuje rubriky jako coming out, bisexualita, homosexualita a víra, registrované partnerství, pohlavně přenosné choroby, gay sex atd.
URL: http://www.004.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anarchistický časopis vycházející 4-5x ročně věnující se různým tématům (mezi poslední témata patří např. subkultury, ženy v Islámu, islám, krajní pravice, CzechTech 04 a freetekno, drogy atd.) Spoluvydává Československá anarchistická federácia (ČSAF) a NO!.
URL: http://www.a-kontra.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství a články na téma úspory energie, obnovitelné zdroje, ceny paliv a energií, kotle, čerpadla, otopná tělesa, projektování (vše z oboru teplo, tepelná technika, topení, technika prostředí), adresář firem, katalog výrobků.
URL: http://www.tzb-info.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové poradenství, kontakty, informace, zkušenosti exusera.
URL: http://www.abraka.cz
Addiction (Závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze prestižního vědeckého časopisu. Přístup k plným verzím u vybraných čísel, 14 dní volný promo přístup u všech.
URL: http://www.addictionjournal.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze odborného časopisu zaměřeného na prevenci, léčbu a výzkum drogových závislostí.
URL: http://www.adiktologie.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský a informační portál Ústavu pro zemědělské a potravinářské informace. Zpravodajství, odkazy, databáze, adresáře, statistiky, publikace, legislativa...
URL: http://www.agronavigator.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství z oboru zemědělství a zemědělské techniky.
URL: http://www.agroserver.sk
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zemědělský zpravodaj, Biomarket - klub pro obchodníky se zemědělskými produkty (možnost nabízet, koupit,...), informace o agroturismu v Maďarsku, agrární telefonní seznam (čísla členů AgroBiznisu).
URL: http://www.agroservice.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pro zemědělce, lesníky, myslivce, chovatele zvířat, zahradníky, rybníkáře, včelaře, sadaře, vinaře... Informuje o produktech, novinkách a trendech v oboru. Inzerce, informace i zábava.
URL: http://www.agroseznam.cz/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česko-německý internetový magazín pro mládež.
URL: http://www.ahoj.info
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zabývající se problematikou nemoci AIDS a HIV. Server má tři základní součásti: základní informace, aktuality ze světa AIDS, databáze často kladených dotazů. Po obsahové stránce je připravován ve spolupráci s Nadací pro život, Státním zdravotním ústavem a 3. Lékařskou fakultou UK.
URL: http://aids.alms.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svět z pohledu (libertinského) komunismu, z pohledu těch, kteří nechtějí být otroky kapitálu a loutkami v odcizené společnosti. Zprávy, eseje, analýzy, prohlášení a... podivuhodnosti.
URL: http://alarm.solidarita.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání. Obsahy čísel, informace o redakci a o předplatném.
URL: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=7&i=2
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba romského společensko-kulturního měsíčníku Amaro gendalos (Naše zrcadlo), které od roku 1997 vydává sdružení Dženo.
URL: http://www.dzeno.cz/?r_id=30
antifaschistisches info blatt (antifašistické informační noviny)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
celoněmecký časopis informující o extrémní pravici a antifašistických aktivitách
URL: http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro sběratelství, umění, starožitnosti, památky, obchod.
URL: http://www.antiq.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis věnovaný archeologii a příbuzným oborů. Přináší informace o kulturních akcí, kalendárium, nové knihy, burzu brigád, encyklopedii.
URL: http://www.archeologicke.misto.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství věnované kráse architektury a přednostem designu. Každý týden přibývají novinky z nejrůznějších odborných elektronických zdrojů.
URL: http://www.archii.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server o životním prostředí - mnoho odkazů a informací týkajících se slovenského životního prostředí.
URL: http://www.seps.sk
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chorvatský on-line magazín o současném umění a současné kultuře - sekce technologie, utopia, ilegální imigrace.
URL: http://artefact.mi2.hr
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společenský časopis pro mladé (v ruštině)
URL: http://www.artek.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Astronomický časopis vycházející jednou měsíčně. Upoutávky na novinky a aktuality, aktuální číslo.
URL: http://www.astropis.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ateliér je čtrnáctideník současného výtvarného umění, novinového formátu. Ateliér se věnuje převážně výstavní činnosti současného výtvarného umění. Reflektuje i tzv. staré umění, přináší zprávy ze zahraničí, které přináší rubrika anglických resumé.
URL: http://www.atelier-journal.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský web shromažďující veškeré informace z celého světa týkající se fenoménu migrace.
URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/special/migr...
Behavioral Ecology (Behaviorální ekologie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální dvouměsíčník International Society for Behavioral Ecology. Obsahuje abstrakta a pro předplatitele i plné texty članků aktuálního čísla i archívních čísel od r. 1996. Přináší teoretické i empirické studie o chování organismů, rostlin, bezobratlých, obratlovců i člověka.
URL: http://beheco.oupjournals.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál občanského sdružení mapující bezbarierová místa a prostředky na území České republiky.
URL: http://bezbarier.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský a informační portál Ústavu pro zemědělské a potravinářské informace. Zprávy, poradenství, legislativa...
URL: http://www.bezpecnostpotravin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník pro trvale udržitelný rozvoj. Časopis se věnuje problematice biopotravin, ekologickému zemědělství, biodiverzitě a permakultuře.
URL: http://home.tiscali.cz/bionoviny/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt SONS, ktery je zaměřen na bezbarierový internet, tvořte stránky tak, aby nebyly překážkou pro slabozraké. Rady, a možnost být uváděn jako blindfriendly web.
URL: http://www.blindfriendly.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cyklistický zpravodaj, přehled akcí a informací brněnských cyklistických klubů.
URL: http://www.hantec.cz/bc/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Foto zprávy Brno, reportáže, zajímavá místa v Brně, firmy a obchodníci z Brna, festivaly, koncerty, fotogalerie, cestování, pozvánky, akce a zajímavosti z Brna. Podporuje LamaRek.
URL: http://www.brnovinky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství a další informace o chorobě BSE. Podrobný přehled výskytu této choroby v ČR, systém testování, informace o prionech...
URL: http://www.bse.cz
Business in the Community (Obchod v komunitě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Řada informací z oblasti podnikání a rovných příležitostí.
URL: http://www.bitc.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Filmový měsíčník.
URL: http://www.cinepur.cz/
Climate - top news (Klima - hlavní zprávy)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled zpráv týkajících se klimatu z různých afrických médií.
URL: http://allafrica.com/climate/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na následujících www strákách najdete otázky a témata týkající se homosexuality. Kromě vlastní problematiky najdete u každého tématu i diskusní fórum s příspěvky a názory jednotlivých čtenářů.
URL: http://comingout.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o pronásledování křesťanů.
URL: http://www.prayer.cz/
CRIN - child rights information network (Informační síť dětských práv)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Infornační server o Úmluvě o právech dítěte a právech dítěte pro nevládní organizace, státní orgány, vzdělávací instituce a ostatní zájemce .
URL: http://www.crin.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server věnový cyklistice.
URL: http://www.cykloserver.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cykloturistika je časopis zaměřený hlavně na rekreační cyklistiku, na jízdu pro radost z pohybu, pro zábavu, pro poznávání zajímavých oblastí doma i v zahraničí i na sportovní cyklistiku.
URL: http://www.cykloturistika.cz
Czech design (Český design)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový portál o českém designu a příbuzných tématech - recenze na výstavy, vývoj nových trendů, adresář tvůrců, historie designu.
URL: http://www.czechdesign.cz
Czech Feminist Trailblazers (Průkopníci českého feminismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ženského hnutí a českých ženských organizacích a teoretické články o stavu ženského hnutí v ČR.
URL: http://www.pinn.net/~sunshine/czech/czech.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Romský zpravodajský server, který provozuje SAN - sdružení amaterských novinářů.
URL: http://crn.agenturasan.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická podoba dvouměsíčníku, který informuje o situaci uprchlíků v ČR i v zahraničí. Česko-anglický časopis vydává a na svých stránkách prezentuje Konsorcium organizací pracujících s uprchlíky. Poslední číslo je 1/2003.
URL: http://www.uprchlici.ecn.cz/casopis.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis vydává Centrum EIA CENIA a vychází čtvrtletně. Na stránce najdete informace o zaměření časopisu a o možnosti jeho objednání.
URL: http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/EIASEA_Ca...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník, který vytváří moderní životní styl pro aktivní život ve stáří. Podporuje sebevědomí seniorské generace a její podíl na věcech veřejných. Zpřístupňuje starým lidem potřebné informace pro nejrůznější všední i specifické životní situace.
URL: http://www.zivot90.cz/generace.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zahraniční magazín pro zvídavé a inteligentní čtenáře se zájmem o přírodu a cestování. Exluzivní velkoformátové fotografie.
URL: http://www.geo-magazin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Muslimské obce v ČR, který obsahuje články o islámské věrouce a způsobu života muslimů. Snaží se také odpovídat na problémy muslimské komunity a informuje čtenáře o činnosti Ústředí muslimských obcí a organizací v ČR.
URL: http://www.hlas.muslim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis věnovaný integraci do struktur Evropské unie, reflektující zároveň i práva menšin v jednotlivých státech.
URL: http://www.integrace.cz/odkazy.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společenský občanský dvouměsíčník. Informace nejen pro neziskové organizace. V publicistické části nekonvenční pohledy na českou současnost, zahraniční události, na problémy politické a sociální. On-line objednávka předplatného, možnost stažení starších čísel ve formátu pdf.
URL: http://www.koneckoncu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahy čísel a plné texty vybraných článků měsíčníku Krkonoše a Jizerské hory, vydávaného Správou KRNAPu.
URL: http://krkonose.krnap.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Lidská práva je periodikum vydávané Českým helsinským výborem - nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Časopis sleduje domácí a zahraniční dění v oblasti lidských práv.
URL: http://www.helcom.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydává Anarchofeministická skupina 8. března. Celá vydání anarchofeministického časopisu Přímá cesta ve formátu pdf a Sirény v html.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/casopisy.html
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydává Anarchofeministická skupina. Celá vydání anarchofeministického časopisu Přímá cesta ve formátu pdf a Sirény v html.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/casopisy.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o čtvrtletníku Šumava, který vydává Správa NP a CHKO Šumava.
URL: http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=51
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro uživatelsky přátelské použití práva, který vydává Atelier práv občanského sdružení ARS AEQUI et BONI. Součástí jsou rubriky: praktické využití práva, skutečné právní případy, úvahy & analýzy. Archiv článků.
URL: http://i-pravo.org/casopis/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláštní příloha zpravodajského serveru České noviny. Články s právní problematikou, právní poradna JuDr. Petra Smolíka.
URL: http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Českého rozhlasu poskytují aktuální zprávy, komentáře a dokumenty související s EU.
URL: http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občasník pro členy a přátele Sdružení Calla nejen o ekologické problematice na jihu Čech.
URL: http://calla.ecn.cz/index.php3?path=dablik
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Opoziční časopis vydávaný Vietnamci v Polsku
URL: http://www.danchimviet.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky pro sluchově postižené
URL: http://deafnet.biz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Demografický informační portál, na kterém jsou publikovány odborné články a studie. Obsahuje sekci o migraci.
URL: http://www.demografie.info/
Demographic research (Demografický výzkum)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový žurnál vydávaný Institutem Maxe Plancka, který se zabývá populačními vědami.
URL: http://www.demographic-research.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody. Archiv čísel ve formátu PDF.
URL: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1005&m2...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek V. Vampolové o vývoji lesbického hnutí na tvoje.cz (listopad, 2000).
URL: http://www.tvoje.cz/article.asp?tid=72a61c04c05c11d48...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál věnovaný cukrovkářům.
URL: http://www.diazivot.cz/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách lze najít informace typu Zpravodajství, Na aktuální téma, Kalendář akcí, Umění uprchlíků a migrantů. Součástí stránek je i on-line databáze, která zahrnuje zatím 3 celky: právo, literatura, adresy, v přípravě jsou právní texty a komentáře. Právo obsahuje právní rozsudky a rozhodnutí, novější i ve fulltextu (pdf). Literatura je dababází knih, článků, zpráv, stanovisek, studií, většinou bez fulltextu. V databázi Adresy lze najít adresy státních i nestátních organizací, právních poradců, psychosociálních středisek apod. V databázi lze dobře vyhledávat a to i podle klíčových slov.
URL: http://www.dim-net.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky - komentáře, kritika, rozhovory, paměti.
URL: http://www.divadlo.cz/noviny
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obnovený literární časopis, který vycházel v letech 1964-71
URL: http://www.divokevino.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu.
URL: http://www.dobromysl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vyka...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dopravní noviny jsou odborný týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu a spedici. Informačně pokrývají všechny dopravní obory a hlavní dopravní specializace. Na stránkách nabízejí plné texty článků z aktuálního čísla.
URL: http://www.dnoviny.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník s rešeršemi článků a informací z denního tisku, ekologických a dopravních časopisů, odborných materiálů a z internetu o vlivu dopravy na životní prostředí. Vydává Český a Slovenský dopravní klub. Na stránkách plné texty čísel ve formátu RTF.
URL: http://dopravniklub.ecn.cz/dz_casopis.shtml
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové noviny zabývající se drogovou problematikou, aktualizovaný seznam kontaktů na odborná zařízení, aktuální seznam vzdělávání v drogové oblasti, odborné texty a studie aj.
URL: http://www.sananim.cz/dis
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kontextu začínající diskuse o celkové reformě veřejných financí v České republice se objevuje v nejrůznějších podobách a souvislostech i pojem "důchodová reforma“. Cíl, který by reforma měla přinést, je jasný, nikoliv ovšem způsob, jakým ho má být dosaženo.
URL: http://www.duchodovareforma.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čtrnáctidenník Důlní noviny vydává Mostecká uhelná společnost pro vnitřní potřebu. Na stránkách jsou ke stažení jednotlivá čísla ve formátu PDF.
URL: http://www.mus.cz/mus/aktuality/dulninoviny.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační zpravoadjství, které čtenáře každodenně informuje o dění v architektuře. E-architekt se snaží přispět i k znovuobrození pozice architektury a architektů, která se vytratila během let kulturní izolace.
URL: http://www.e-architekt.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál čajové kultury. Odborné články o čajích, vodních dýmkách, bylinkách a etnických bylinách. Databáze čajoven ČR a SR.
URL: http://e-cajovna.net
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy a další informace o životním prostředí jihovýchodní Asie.
URL: http://www.ecologyasia.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze plných textů článků s tématikou životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP ČR a nevládních organizací.
URL: http://www.ecomonitor.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tiskové zprávy a další informace z oblasti životního prostředí, zejména od nevládních neziskových organizacích.
URL: http://enviro.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologie z ženské perspektivy na stránkách magazínu Feminismus.CZ.
URL: http://www.feminismus.cz/?restrict=category........&r...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ekofeminismus zabývající se tímto feministickým směrem.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový deník o životním prostředí. Zprávy, kalendář akcí, rady pro domácnost, knížky, politické strany a životní prostředí, klimatické změny...
URL: http://www.ekolist.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka studentů Technické univerzity Zvolen a Fakulty ekologie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici. Obsahuje řadů článků, pozvánek na akce i čtenářské fórum o tématech z oblasti životního prostředí.
URL: http://ekologia.mayday.sk
Ekologické bydlení (Ekologické bydlení)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační web Ekologické bydlení pravidelně přináší novinky ze světa ekologie, nízkoenergetického bydlení, pasivních domů, alternativních zdrojů energie (solární panely, větrné elektrárny) a souvisejících oborů.
URL: http://www.ekobydleni.eu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský a informační portál Ústavu pro zemědělské a potravinářské informace. Zpravodajství, legislativa, odborné akce, publikace, bioprodukty...
URL: http://www.agronavigator.cz/ekozem/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy na témata jako jsou globální oteplování Země, ozónová díra, lesy a pralesy, znečištění Země a další ekologická témata.
URL: http://www.vesmir.info/ekologie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a zajímavosti o životním prostředí a přírodě, nabídka knih a ekologicky šetrných produktů, kalendář akcí.
URL: http://www.ekoserver.cz
eLAW.cz - právní portál (eLAW.cz - legal news)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nový právní portál s množstvím informací ze všech oblastí práva nejen pro právníky
URL: http://www.elaw.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Europe´s Environmental News Service - Evropský zpravodajský servis o životním prostředí. Přístup k plným textům článků mají jen předplatitelé.
URL: http://www.environmentdaily.com
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka zdrojů informací, článků, diskuzí, sdílení zkušeností amerických koordinátorů dobrovolníků a dlaších pracovníků v dobrovolnictví. Ačkoli jsou některé části webu přístupné pouze pro platící uživatele, většina vyjmenovaných funkcí je zdarma.
URL: http://energizeinc.com/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializovaná sekce serveru přináší výběr z databází, odborné články, zákony a knihy na téma energetické náročnosti staveb, tepelných izolací a ekologicky šetrného vytápění.
URL: http://www.eStav.cz/energostav/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Enviport je otevřený portál životního prostředí nabízející informace, kalendář akcí a ověřené odkazy z této oblasti. Enviport umožňuje uživatelům vytvoření svých vlastních webových stránek týkající se oblasti životního prostředí.
URL: http://www.enviport.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník o tvorbě a ochraně životního prostředí, vydává Ministerstvo životního prostředí SR a Slovenská agentura životního prostředí. Plné texty článků.
URL: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/ind...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o životnom prostredí na Slovensku, provozuje Slovenská agentúra životného prostredia. Výstupy z informačního systému o životním prostředí, on-line databáze resortu MŽP SR. Denně aktualizované zpravodajství z domova i ze světa. Kalendář akcí. Zprávy o stavu životního prostředí na Slovensku (už od roku 1992). Atlas krajiny SR on-line. Environmentální výchova a mnoho dalších informácí.
URL: http://www.enviroportal.sk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pro oblast ochrany životního prostředí určený především specialistům v tomto oboru. Legislativa, adresáře odborných firem a státní správy, pořádané akce, normy, články a komentáře, inzerce, www odkazy, e-business + řada dalších informací.
URL: http://www.enviweb.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý irský orgán, který sleduje dodržování rovnosti na trhu práce.
URL: http://www.equality.ie
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky odborného dvouměsíčníku pro trvale udržitelnou architekturu a stavitelství.
URL: http://www.erag.cz/era21/index.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Hospodářských novin věnující se aktuálním informacím, které souvisejí s EU.
URL: http://eu.ihned.cz/
Eurasylum (Eurasylum)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zaměřená na problematiku migrace v evropském i mezinárodním kontextu. Výzkum, analýzy, poradenství, legislativní rámec.
URL: http://www.eurasylum.org/portal/DesktopDefault.aspx
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský web pro Rusko, Východní Evropu, Pobaltí, Kavkaz, Střední Asii, Balkán.
URL: http://www.euroasiana.net
European news agency for minority languages (Evropská informační agentura pro menšinové jazyky)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server Eurolang.net, informující o problematice menšinových jazyků v evropském regionu.
URL: http://217.136.252.147/webpub/eurolang/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
časopis Československé anarchistické federace, sedmé číslo se zaměřuje na feminismus
URL: http://existence.csaf.cz/casopisy/existence_07.pdf
Faiskola online Kertészeti magazin (Stromová školka - Zahrádkářský magazín)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy ze zahrádkářství, informace o školkách, specializovaných obchodech, trzích, výstavách a akcích ( Bracchus-Festival vína),kavárna (otázky pro magazín).
URL: http://www.faiskola.hu
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika zabývající se různými proudy feminismu.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní čtvrtletník o systematické entomologii. Na webu najdete přehled článků publikovaných v časopise a informace o předplatném.
URL: http://www.kabourek.cz/vypis.php?N=EX&KOD=FHX
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní časopis zabývající se zoologií obratlovců. Informace o časopise, předplatném a redakci.
URL: http://www.ivb.cz/pubser_en.htm
Forests - top news (Lesy - nejnovější zprávy)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkaz na server největšího elektronického distributora
afrických zpráv a informací pro celý svět.

URL: http://allafrica.com/forests/
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z médii o migraci, jednotlive organizace zabyvajicí se migraci, odborné publikace.
URL: http://www.migrant.ru/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové fórum Ukrajinců žijících v České republice. Stránky jsou v ukrajinštině.
URL: http://www.ukrainians.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slevenský informační gay a lesbický magazín.
URL: http://www.ganymedes.info
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenský magazín určený pro homosexuály (ale nejen pro ně).
URL: http://magazin.ganymedes.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z oblasti gay a lesbické komunity - kultura, politika, aktuální informace.
URL: http://gay.komunita.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tyto stránky informují nejen o g/l minoritě, ale nabízejí také všechny možné informace o životě v západočeské metropoli a jejím okolí.
URL: http://gayplzen.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoring tisku k zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze.
URL: http://globalizace.ecn.cz/monitor.shtml
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americký neziskový zpravodajský server, věnovaný životnímu prostředí (nejen) v Severní Americe.
URL: http://www.gristmagazine.com
Guardian.co.uk - GM crops (Guardian.co.uk - Geneticky modifikované plodiny)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy britského listu The Guardian týkající se geneticky modifikovaných potravin.
URL: http://www.guardian.co.uk/environment/gmcrops
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zdravé výživy, dia kuchařka.
URL: http://www.halka.cz/zivot4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj organizace Brontosaurus Praha 7.
URL: http://www.mujweb.cz/Zpravy/danrajdl/haltyr.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt zaměřený na duševní zdraví, zejména na psychoterapii a psychoanalýzu. Odborné centra pomoci, příběhy ze života, rady a tipy.
URL: http://www.help24.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Obsahuje anotace s odkazy na důležité informace členěné podle typu zdravotního postižení, vlastní zprávy a monitoring Anopress zachycující zpravodajství o problematice zdravotního postižení v médiích.
URL: http://www.helpnet.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník o současné hudbě. Každé vydání nabízí rozhovory, články, recenze CD, studie, texty a informační servis.
URL: http://www.hisvoice.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie na www.feminismus.cz se zabývá historií žen a ženského hnutí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domácí i zahraniční popisy a analýzy případů, popisy nových léků, zprávy a oznámení o dění v české i světové homeopatii. Vydává nakladatelství Alternativa.
URL: http://www.alternativa.cz/
Hopes of malaria vaccine by 2010 (Naděje na vytvoření nové vakcíny do roku 2010)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o vytvoření nové vakcíny, která by mohla být uvedena na trh do roku 2010,jak funguje tato vakcína a úloha prevance v problematice této nemoci.
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3742876.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství o horolezectví v rámci Sportovních novin (ČTK).
URL: http://www.sportovninoviny.cz/dalsi/horolezectvi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server Hybrid se zabývá tématem alternativní paliva budoucnosti. Informuje o automobilech budoucnosti, které mohou využívat solární energii, vodíkový pohon, hybridní typy pohonu, palivové články, ale třeba také vítr, vodu a jiné zdroje energie. Pravidelně přináší aktuální informace a zajímavosti.
URL: http://www.hybrid.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro ochranu a podporu zdraví, vydáváný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Na stránkách najdete shrnutí obsahů zveřejněných článků.
URL: http://www.clsjep.cz/nts/casop/hygiena/hygiena.asp
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická oblast serveru Changenet, který poskytuje internetové služby pro nekomerční organizace. Zpravodajství, kalendář akcí, fórum, odkazy na související stránky.
URL: http://www.changenet.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální časopis Asociace českých chemických společností. Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, ekologii...). Na stránkách nabízí souhrny obsahů článků v angličtině.
URL: http://chemicke-listy.vscht.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový chovatelský časopis s on-line inzercí. Elektronická obdoba tištěného časopisu Fauna. Vychází každých 14 dní v pátek.
URL: http://www.ifauna.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové zpravodajství o literatuře - zprostředkovává články o literatuře z celého světa. Rubriky jsou věnovány zprávám o knižních novinkách, profilům autorů a recenzím na knihy ze zahraničí, od českých autorů i překladům literárních textů.
URL: http://www.iliteratura.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový magazín nejen o Slunci.
URL: http://www.astronomie.wz.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá informační síť zajišťuje pro odborníky v neziskovém sektoru, studenty a individuální aktivisty informace o rasách a utečencích ve Velké Británii a zbytku Evropy.
URL: http://www.irr.org.uk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál o efektivním hospodaření s energií. Články, legislativa a další informace.
URL: http://www.infoenergie.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkaz na rubriku tohoto webu, která se týká NNO. Píše se zde o novinkách v neziskovém sektoru a najdete zde i další zajímavé info.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=servisnno&idr=8
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o Evropské kulturní politice a přeshraniční spolupráci mezi Rakouskem, ČR, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem.
URL: http://www.eu-inforelais.org
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové noviny v ruštině o událostech v Česku. Inzerce (bydlení, práce).
URL: http://www.gazeta.cz
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komerční zpravodajský časopis (v ruštině)
URL: http://www.gazeta.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA provozuje dopravní informační servis. Informuje o změnách a omezeních v cestování do ciziny, nabízí různé služby, informuje o vízových povinnostech atd.
URL: http://www.prodopravce.cz/informace.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy z krizových oblastí, dokumentace, analýza, pomoc krajanům, romské projekty, filmový festival Jeden svět.
URL: http://www.infoservis.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Migrace na stránkách Infoservisu - zpravodajských stránkách společnosti Člověk v tísni. Články, rozhovory, reportáže.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?idCol=20
Institute for War & Peace Reporting (Institut pro válěčné a mírové zpravodajství)
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislé zpravodajství z oblastí konfliktů. Regionální redakce: Kavkaz, Střední Asie, Balkán, Afghánistán, Bělorusko, Irák a redakce pro válečný tribunál v Haagu. Na portálu jsou také informace o projektech organizace, fotogalerie a obsáhlý seznam odkazů na další zpravodajské stránky a organizace z daných oblastí.
URL: http://www.iwpr.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový časopis zabývající se problematikou odpadového hospodářství v ČR. Nabízí odborné články, zpracované studie a přehled o řešených projektech výzkumu a vývoje v ČR.
URL: http://www.waste.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Interrupce na stránkách Hnutí pro život ČR.
URL: http://prolife.cz/potrat/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Anarchofeminismus na stránkách Feministické skupiny 8. března obsahuje sekci věnovanou problematice interrupcí z pohledu hnutí pro svobodnou volbu.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/fem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Valašské internetové fotonoviny
URL: http://ivalmez.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odchodu zaměstnanců do důchodu věnuje Evropská unie velikou pozornost. Jednotlivé členské státy se snaží zabezpečit svým seniorům na podzim života co možná nejlepší podmínky
URL: http://eu.juristic.cz/254773
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kulturní rubrika redakce politikon, zprávy sledují a komentují kroky ministra kultury.
URL: http://www.jandak.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika jazyk a média z gender pohledu.
URL: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj--1-138377
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z oblasti jazzu.
URL: http://www.jazzweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Školní časopis Jeseninka (JES 96) tvoří společně s učiteli i sami žáci. V časopisu se zamýšlí hlavně nad věcmi týkajícími se školy.
URL: http://www.webprostor.cz/vzdelani/jes96/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky časopisu K-report, zpravodaje o dění na železnicích i v městské kolejové dopravě.
URL: http://www.k-report.net
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Řecké obce v Praze.
URL: http://www.dialogos-kpr.cz/tab05_80.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo 10 neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám (ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací): ROSA (koordinator kampaně), Acorus, Český svaz žen, Most
URL: http://www.stopnasili.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postřehy rodiče, který navštívil školu s integrovanou tematickou výukou.
URL: http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=678
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový magazín pro historickou geografii a environmentální dějiny.
URL: http://klaudyan.psomart.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro homosexuály z Olomouce.
URL: http://olomouctikluci.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled tisku na téma homosexualita.
URL: http://media.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pro "kluky na kluky" - aktuální zprávy, kalendář, seznamka.
URL: http://www.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj základní organizace ČSOP Rybák Svitavy. Pokud možno čtvrtletník, zaměřený na ochranářské a ornitologické dění.
URL: http://sweb.cz/konsterna/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nezávislého kulturně-ekologického občasníku.
URL: http://mujweb.cz/www/rozy/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý multikulturní časopis.
URL: http://korona.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historický, vlastivědný a kulturní měsíčník pro Kralovice, Plasy, Manětín. Vychází jako časopis, články jsou k dispozici i v elektronické podobě.
URL: http://kronikaregionu.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový i skutečný časopis referující o aktuálních kulturních událostech a osobnestech Brněnska.
URL: http://www.kult.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura a umění na stránkách Anarchofeministické skupiny. Obsahuje příspěvky z oblasti filmu, hudby, literatury a umění.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/kult.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál zabývající se poradenstvím a informacemi v oblasti fitness, handicap tréninky.
URL: http://www.bodybuilding.cz/
Landes-Zeitung (Zemské noviny)
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Landes-Zeitung je orgánem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - organizace regionálních a místních svazů německé menšiny v České republice
URL: http://www.landeszeitung.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál věnující se problematice zdraví a nemocí.
URL: http://www.lekarna.cz/diabetes.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server zabývající se především lesbickou tématikou - naleznete zde i lesbickou literární kavárnu.
URL: http://www.lesba.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Lesbické ženy na informačním serveru feminismus.cz
URL: http://www.feminismus.cz/?restrict=category........&r...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník pro lesnickou vědu a praxi. Plné texty článků.
URL: http://www.silvarium.cz/lesprace/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server o lese, lesnictví a životním prostředí. Zprávy, inzerce, diskuse, obchod, poradna, obsáhlý seznam odkazů s lesní, lesnickou, mysliveckou a ekologickou tématikou.
URL: http://www.lesnictvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web pro lesníky a přátele lesa - zprávy, kalendář akcí, legislativa, problematika nejen jihočeských lesů...
URL: http://lesy.jihu.cz/
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se lesbickému hnutí na serveru feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cestopisný měsíčník. Plné texty a úryvky z některých článků.
URL: http://www.lideazeme.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Neoficiální stránky obce Líšnice. Informace o dění v obci, jejím okolí, historii, kultuře a další zajímavosti.
URL: http://lisnice.blog.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o lodích a vodních sportech. Časopis Ré, aktuality, testy lodí, lodní seznam, katalog odkazů, on-line bazar, diskusní fórum...
URL: http://www.lode.cz
Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság (Maďarský internetový agrární zpravodaj)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zemědělské zpravodajství, možnost stažení studií a analýz, Agrolink - katalog zemědělských zdrojů na internetu, linky na německé a americké poradenské databáze.
URL: http://interm.gau.hu
MARE - Die Zietschrift der Meere (MARE - Časopis o mořích)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky časopisu věnovaného mořím. Aktuální číslo, archiv.
URL: http://www.mare.de/mare/index.php
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace a cukrovce, příčinách, léčbě, dělení. Informace o mnoha dalších onemocněních a jejich léčbě.
URL: http://www.centrumzdravia.sk/ed/0/do/diseases/dia/?f=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník o městské dopravě. Na stránkách najdete plné texty minulých čísel a zkrácený text nejnovějšího čísla.
URL: http://www.mestskadoprava.cz
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právnická poradna pro uprchlíky a přistěhovalce z donucení na území RF (zdarma)
URL: http://refugee.memo.ru/
Migration News (Migrační zpravodajství)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronické zpravodajství o mezinárodní migraci, které připravuje Kalifornská univerzita v Davisu. Archiv, statistiky a info o zemích původu v sekci Data, čtyři regionální kategorie (Ameriky, Evropa, Asie, Další) nabízí články a monitorig událostí týkajících se migrace v jednotlivých zemích.
URL: http://migration.ucdavis.edu/mn/index.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech vychází v papírové i interentové verzi. Časopis vydává od roku 1991 NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.
URL: http://www.mistnikultura.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MOST PRO LIDSKÁ PRÁVA - časopis pro svobodné a rovné vztahy... Aktuální číslo, archiv, odkazy, ...
URL: http://most.ecn.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnovaná problematice interrupcí na www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mnoho informací o cyklistice a cykloturistice, cyklotrasy, virtuálni obchod...
URL: http://www.kolo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné texty článku mysliveckého měsíčníku, informaceo předplatném a o možnostech inzerce.
URL: http://www.myslivost.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Náboženství a spiritualita na internetovém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klasifikace nádorů prsu, nejnovější informace, doporučené mamografie.
URL: http://www.mamma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Názorový kulturní server NaScene.cz, na kterém najdete články o hudbě, filmu, divadlu a výstavách, rozhovory, komiks, klipy, soutěže, recenze, kulturní přehled a aktuální kulturní zprávy.
URL: http://nascene.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika násilí na ženách na stránkách Feministické skupiny 8. března.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasili.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilí na ženách na internetovém feministickém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilie na ženách na slovenském feministickém serveru www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro milovníky zvířat. V každém čísle najde poučení jak milovník hmyzu, akvarijních ryb, plazů nebo ptáků, ale např. také savců (od drobných hlodavců přes kočky a psy až po koně).
URL: http://i-minerva.cz/nas_milacek/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní časopis pro chovatele a milovníky koček. Informace o plemenech koček, nových poznatcích veterinární medicíny, výživě, výstavách doma i zahraničí a činnosti chovatelů koček v ČR.
URL: http://i-minerva.cz/nase_kocky/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká verze populárně vědeckého měsíčníku americké Národní zeměpisné společnosti. Kromě infomrací o obsahu tištěného časopisu přináší i aktuální zprávy.
URL: http://www.national-geographic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Natura - časopis o přírodě, vědě a civilizaci. Plné texty
URL: http://natura.baf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kulturně-společenský portál, který sleduje dění v Neratovicích, publikuje důležité informace z regionu. Nabízí možnost publikovat básníkům, propojuje web s literárně - hudebními akcemi sdružení. Portál provozuje občanské sdružení Neraweb.
URL: http://www.neraweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pro neslyšící, seznamka, chat, zprávy
URL: http://www.neslysici.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový hudební magazín - recenze, články, sms recenze, future vize, album týdne.
URL: http://www.newmusic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Noviny vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Obsahují legislativní změny, články na aktuální témata, servis dotazů a odpovědí a další informace, které můžete číst přímo na stránkách, nebo si je objednat e-mailem. Registrace je zdarma.
URL: http://www.nonprofitportal.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro milovníky exotického ptactva.
URL: http://www.novaexota.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o tom, co je vlastně komunitní vzdělávání.
URL: http://info.plzen-city.cz/RadListy/rl1098/spolecna2.h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Obezita a nadváha na lekarna.cz.
URL: http://www.lekarna.cz/skolazdravi/lekce_uvod.php?lekc...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný měsíčník o všem, co souvisí s odpady. Na webu najdete obsahy vyšlých čísel, objednávku předplatného a informace o inzerci.
URL: http://www.odpadoveforum.cz/
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Odpady přináší kompletní informace z oboru. Prezentuje technické, ekonomické, právní a ekologické souvislosti odpadového hospodářství. Seznamuje s progresivními projekty, podnikatelskými subjekty, názory odborníků, informuje o současných trendech.
URL: http://odpady.ihned.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vědeckotechnický dvouměsíčník vydávaný občanským sdružením Ochrana kvality ovzduší. Na stránkách najdete abecední rejstřík článků, informace a přehledy, jmenný rejstřík autorů...
URL: http://www.ochrana-ovzdusi.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Ochrana přírody vychází již od roku 1945. Jako odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody.
URL: http://www.casopis.ochranaprirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Popis činnosti Výboru pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi. Úkolem je monitorovat, jak Čínská lidová republika dodržuje lidská práva a vedení kampaňe za zlepšení situace před tím, než má Peking hostit letní OH 2008. Klíčovými oblastmi jsou svoboda slova a přístup k informacím; perzekuce opozice vs. rozvoj demokracie; trest smrti a mučení; kampaň za svobodný Tibet; a vztahy pevninská Čína (ČLR) - Tchaj-wan (Čínská republika).

29.08.2004

URL: http://olympicwatch.org/czech/index.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Mgr.Petra Fučíka v rámci projektu Právo na spravedlivý proces občanského sdružení ARS AEQUI et BONI upozorňuje čtenáře na možné dopady neúčasti žalovaného při soudním řízení, záchranou je důvodná a včasná omluva.
URL: http://i-pravo.org/proces/rubrika.shtml?sh_itm=b64182...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský portál o občanské společnosti.
URL: http://www.osnoviny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o doporučeních Rady Evropy o tom, jak mají sdělovací prostředky informovat o trestních řízeních píše Pavel Barák ve svém článku v Britských listech ze 3.11.2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/3/art15836.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník pro obce a NNO v regionu Jizerských hor a okolí o oblasti trvale udržitelného rozvoje komunit, šetrných forem cestovního ruchu a turistiky a ochrany životního prostředí.
URL: http://sweb.cz/otevrenedvere
Our Planet (Naše planeta)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis UNEP pro trvale udržitelný rozvoj. Vychází 4x ročně, plné texty ve formátu PDF ke stažení. Dále časopis TUNZA, vydávaný UNEP a určený pro mladé lidi.
URL: http://www.ourplanet.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Turisticko-památkový server Zlínského kraje.
URL: http://www.pamatky-jvm.cz/
Panapress - Environment (Panapress - životní prostředí)
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické zpravodajství africké agentury Panapress.
URL: http://www.panapress.com/RubIndexlat.asp?code=eng002
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro chovatele a přítele papoušků.
URL: http://www.papousci.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý informační portál o zdravotní a sociální péči v ČR. Vyhledávání a hodnocení zdravotnických zařízení. Vyhledávání léků a cen. Bezplatná pomoc. Internetové poradny. Diskuse. Výhody členství v klubu PPZdraví.
URL: http://www.ppzdravi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové informace především pro laické pečovatele - rodinné příslušníky, starající se o starší chronicky nemocné.
URL: http://www.pecujici.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příprava na důchod krok za krokem a další užitečné informace.
URL: http://www.penize.cz/zivot/duchod/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Filmové novinky, recenze, články, aktuality, premiéry, ankety, filmové hlášky, trailery, videa, soundtracky, stmívání 2 , trailery
URL: http://www.playall.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rehabilitační pobyty pro dospělé s dětskou mozkovou obrnou.
URL: http://www.adent.cz/sponzoring.php?sponzoring=pobyty
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pro Berounsko a Hořovicko, obsahově založený na uživatelské aktivitě. Prostor pro občanskou žurnalistiku, výměnu informací, setkání, seznamování, řešení lokálních veřejných problémů na diskuzním fóru.
URL: http://www.poddedem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy a další informace o postojích stran kandidujících v krajských volbách k ekologickým otázkám. Na serveru EkoList.cz.
URL: http://ekolist.cz/pol-kraje-v04.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýzy, zprávy, názory a další informace o ekologických postojích českých politických stran kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 2006. Předvolební servis EkoListu po drátě.
URL: http://ekolist.cz/pol-volby2006.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový politologický server a časopis zaměřující se především na publikaci studentských textů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů, sociologie, práva a ekonomi. Časopis funguje při nezávislé organizaci CPSSU Plzeň.
URL: http://www.e-polis.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o jazykovém vzdělávání včetně výuky češtiny pro cizince. Pozvánky na vzdělávací akce, výukové materiály ke stažení.
URL: http://www.portaljazyku.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované tématu poruch příjmu potravy. Najdete na nich různé informace o příznacích, terapii, o tom, co dělat, když někdo z vašich blízkých poruchou příjmu potravy onemocní, nebo co můžete udělat, pokud sami máte anorexii či bulimii.
URL: http://anorexie.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zde najdete základní informace o tom, co jsou to poruchy příjmu potravy - anorexie a bulimie, jak je u sebe či u ostatních poznáme a co můžeme v případě zjištění nemoci dělat.
URL: http://www.pppinfo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky, které jsou zaměřeny na pracovně právní problematiku, zpracovaní mezd, příklady výpočtu, online kalkulačky a další problematiku spojenou s účetnictvím.
URL: http://www.pracovniradce.cz/
Prágai Tükör (Pražské zrcadlo)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba periodika, vydávaného maďarskou menšinou v ČR. Stránky pouze v maďarštině.
URL: http://www.pragaitukor.com/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
On-line servis sídlící v Praze, který shromažďuje a šíří informace o konfliktu v Čečensku. Hlavní pozornost je věnována porušování lidských práv, humanitární pomoci, možnostem a způsobu informování médií o konfliktu a politickým aspektům konfliktu. Přehled hlavních událostí je také rozesílán e-mailem. Na stránce je také kalendář akcí, základní info o Čečensku, novinky, analytické články.
URL: http://www.watchdog.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čtvrletně vydávaný zpravodaj České společnosti pro životní prostředí. Na webu najdete jednotlivá čísla ve formátu PDF
URL: http://www.ecmost.cz/cd/data/info/cszp/prameny.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento odborný měsíčník, který je v současnosti nejstarším právnickým časopisem na světě, vycházel v roce 1998 již ve svém 137 ročníku. Je to časopis výrazně teoretický, čímž se odlišuje od zhruba 28 právnických časopisů. Vydává jej Ústav státu a práva AV ČR.
URL: http://knihovna2.juristic.cz/69265/casopis/casopisodb
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál poskytuje ucelené informace z oblasti práva včetně dokumentů, právních předpisů a právní poradnu. Navíc přináší zpravodajství a komentáře.
URL: http://new.pravnik.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pražská literarní revue - recenze, názory, eseje od anglicky mluvících literátů.
URL: http://www.shakes.cz/plr
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pověry spojené se znásilněním a několik rad, jak se mu ubránit.
URL: http://www.lekarna.cz/detail.php?id=1476&rubrika=v_20
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Probací se zpravidla rozumí alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jejíž podstatou je převýchova pachatele trestného činu. Článek pojednává o jejím vývoji a významu i o činnosti Probační a mediační služby. Autorem je Mgr.Libor Finger, publikováno v rámci projektu Juristik 10.11.2003.
URL: http://trestni2.juristic.cz/481190/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt organizace STUD Brno.
URL: http://www.stud.cz/sb-aids
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články a zprávy o přírodě, životním prostředí a kultuře z Karlovarského kraje. Vydává ZO ČSOP Alter Meles.
URL: http://prirodakarlovarska.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokus o internetový lesnický časopis zaměřený na různé otázky přírodě blízkého obhospodařování lesa. Diskusní stránka.
URL: http://pbl.fri13.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Součástí textu je i samotná vyhláška č. 182/1991 Sb.Text se zabývá posuzováním zdravotního stavu a pracovní neschopnosti, mimořádnými výhodami, jednorázovými příspěvky, bezúročnými půjčkami, a opakujícími se peněžitými dávkami.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
internetové stránky pro ženy o zdraví, kráse, dětech a zahrádce.
URL: http://www.pritelkyne.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Q magazín přináší nezávislé testy a názory spotřebitelů na výrobky a služby, obchody a firmy, a také praktické návody, informace a doporučení odborníků pro nákup zboží a výběr služeb. Vydává nezisková spotřebitelská organizace SPIS.
URL: http://www.qmagazin.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Refugeenet je stránkou the EU Networks on Reception, Integration and Voluntary Repatriation of Refugees a slouží jako zdroj informací a idejí souvisejících s integrací uprchlíků v Evropě. Cílem EU Networks je rozvíjet tématické sítě orientované na jednotlivé složky integrace uprchlíků jako je vzdělání, jazyk, zdraví a dobrovolný návrat.
URL: http://www.refugeenet.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace týkající se registorovaného partnerství - argumenty, informace, souvislosti, legislativa.
URL: http://www.partnerstvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zabývající se otázkami spojenými s registrovaným partnerstvím. Co je registrované partnerství, proč ano, historie, registrované partnerství v Evropě.
URL: http://web.004.cz/rp-uvod/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Registrované partnerství na serveru kluci.cz.
URL: http://partnerstvi.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Registrované partnerství na 004.cz.
URL: http://reg.partnerstvi.004.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Alert Net je humanitární zpravodajská síť - projekt Nadace zpravodajské agentury Reuters. Poskytuje široké spektrum informací z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.
URL: http://www.alertnet.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Centra strategických studií zaměřený na výzkum radikalismu, extremismu a terorismu.
URL: http://www.strat.cz/Rexter/rexter.html
Rhizome (Oddenek)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, která vznikla jako platoforma pro komunitu umělců nových médií. Webový portál je neodělitelnou informační bází projektu.
URL: http://rhizome.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O všem co se doma děje, přihodilo se a nebo se může přihodit.
URL: http://www.rodina.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články k tématu rodina a děti na portálu Tiscali.
URL: http://www.tiscali.cz/wome/wome_center_TISCAL.384107....
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodina a výchova na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#rodina
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová verze časopisu romistických studií, který vydává Společnost přátel časopisu Romano Džaniben. Vychází čtvrtletně od roku 1994. Obsahuje odborně zaměřené články, ukázky romské slovesnosti, literatury (v romštině a v překladu), výtvarného umění, hudby apod.
URL: http://www.dzaniben.cz/
Romano hangos (Romský hlas)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky romského týdeníku, který vydává Společenství Romů na Moravě.
URL: http://www.romanohangos.cekit.cz/
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Romský týdeník, ve kterém najdete zprávy, komentáře, kulturu, historii a reportáže ze života Romů.
URL: http://www.romanohangos.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze Romských novin vycházejících na Slovensku.
URL: http://www.rnl.sk
Romano voďi (Romská duše)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba tištěného romského měsíčníku, který vychází od února 2003. V časopise Romano voďi naleznete zprávy, komentáře, rozhovory, ankety, soutěže, historii Romů a další zajímavosti ze života Romů v ČR a v zahraničí.
URL: http://www.romea.cz/rv/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky, které provozuje zahraniční vysílání českého rozhlasu obsahují zprávy ze života Romů, historii Romů, tradice, zvyky, romský jazyk.
URL: http://www.romove.cz
Rómska tlačová agentúra (RPA) (Romská tisková agentura)
Jazyk: SJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Denně aktualizovaný zpravodajský server. Informace o Romech na Slovensku.
URL: http://www.rpa.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server přináší aktuality, zprávy, komentáře, rozhovory, historie, jazyk, zajímavé odkazy, diskuze, ankety, soutěže - vše o Romech na jednom místě. Audio a video pořady o Romech. Součástí serveru je i internetová verze časopisu Romano voďi (romská duše). Provozovatelem serveru je občanské sdružení Romea.
URL: http://www.romea.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se ženám v politice na různých úrovních na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který informuje o programech rovných příležitostí v soukromém sektoru, o filantropických aktivitách firem a aktivitách ženských neziskových organizací.
URL: http://zpravodaj.feminismus.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rovné příležitosti na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náplní práce sekce Informování o rozvojové spolupráci společnosti Člověk v tísni, která vznikla v roce 2003, je provádět osvětu mezi obyvateli České republiky o české i mezinárodní rozvojové spolupráci a jejích souvislostech.
URL: http://www.rozvojovka.cz/
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová TV (v ruštině)
URL: http://www.rupr.cz/
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný kulturně-společenský časopis (v ruštině)
URL: http://www.ruslo.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál o rybářství. Časopis Rybářství, Rybářské noviny. On-line chat o rybaření, on-line obchod. Spolek e-rybářů. Oficiální informace od ČRS a MRS. Počítačové programy pro rybáře.
URL: http://www.rybari.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s ředitelkou MŠ a ZŠ uplatňující integrovanou tematickou výuku.
URL: http://pedagogika.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=1...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přední indický časopis o přírodě, ochraně přírody a životním prostředí, vycházející od roku 1981. Cílem časopisu je zvýšit povědomí Indů o jejich mizejícím přírodním dědictví a zvýšit zájem o ochrany přírody a životního prostředí. Zaměřuje se zejména na dění na Indickým poloostrove a Asii, ale má i celosvětový záběr.
URL: http://www.sanctuaryasia.com
Jazyk: ČJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky romského občanského sdružení, které vydává časopis Amaro gendalos a provozuje internetové rádio Rota. Zprávy, akce, aktruality, diskuzní fórum.
URL: http://www.dzeno.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Magazín o životu v moři, plavbě na něm a ekologických souvislostech ochrany. Cestopisy, historie, fauna, flora, velryby, kytovci, ekologie moře a pobřeží, písničky, poezie, povídky, fotogalerie.
URL: http://seaplanet.web2u.cz/
searchlight the international anti-fascist magazine (mezinárodní antifašistický časopis Searchlight)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
mezinárodní časopis Searchlight – měsíčník pře 25 let – vyšlo již přes 300 čísel
URL: http://www.searchlightmagazine.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společensko-ekologický měsíčník, vydávaný Hnutím DUHA. Aktuální číslo, archív, informace o předplatném.
URL: http://www.sedmagenerace.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
První český portál pro věkem starší, duchem mladé, který si z velké části senioři z různých koutů světa připravují sami.
URL: http://www.senio.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Celostátní měsíčník pro lesníky a myslivce s důrazem na obchod, reklamu a inzerci, pro zábavu i poučení.
URL: http://www.bohemica.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lesnicko-dřevařský server. Denní zpravodajství a informace z oborů les, dřevo a myslivost, on-line obchod dřívím, on-line inzerce a burza práce, legislativa, oborový adresář firem.
URL: http://www.silvarium.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis a zdroj materiálů týkající se genderových programů a gender mainstreamingu.
URL: http://www.siyanda.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie domu ve Smečkách, který patřit v době 1. republiky Ženskému klubu českému a sloužil jako významené centrum ženského hnutí. Stránka obsahuje i aktuální informace o aktivitách směřujících k navrácení tohoto domu.
URL: http://www.feminismus.cz/smecky/historie.htm
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce.
URL: http://www.socialnirevue.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Týdeník se věnuje širokému okruhu otázek ze sociální oblasti včetně problematiky občanskoprávní a pracovněprávní.
URL: http://www.tydenik-sondy.cz/200409/index.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOPHIA jsou první stránky na českém a slovenském internetu, věnující se výlučně komunitě lesbických dívek a žen. Rubriky: galéria, čítáreň, recenzie, čo nás zaujalo, registrované partnerstvo atd.
URL: http://www.scalex.cz/sophia
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy věnující se tématu malárie v jednotlivých afrických zemích,sledující její vývoj, tvorbu nových léků a jejich zavádění do praxe.
URL: http://allafrica.com/malaria/bydate/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O činnosti našeho soudnictví a práci soudců informuje článek Petra Smolíka v rámci zpravodajského serveru České noviny.
URL: http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/obecne/in...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelský poradenský a informační servis, provozovaný občanským sdružením Spotřebitel.cz. Legislativa, ochrana spotřebitele, varování před nebezpečnými výrobky a službami, záruka a reklamace, zkušenosti spotřebitelů, bezpečnost potravin, bezplatná poradna pro spotřebitele.
URL: http://www.spotrebitel.cz
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní e-zine o squattingu, zpravodajstí, archiv, odkazy.
URL: http://www.squat.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnovaná transgenders na serveru gay.komunita.cz.
URL: http://gay.komunita.cz/t-transgender
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká část stránek časopisu vydávaného Svědky Jehovovými. Na stránce především články z české verze jejich periodika Probuďte se, věnující se náboženství, Bibli, ale i přírodě, lidským právům, sociálním a zdravotním problémům. Na stránce přehled dalších časopisů, brožur a textů. Rejstřík článků dle témat.
URL: http://www.watchtower.org/languages/czech/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní náplní práce občanského sdružení Stříbrný kruh jsou internetové stránky se zpravodajem Stříbrný kruh - Prevnce kriminality na internetu, zaměřeným na informace z Prahy a pražského magistrátu případně z jednotlivých městských částí.
URL: http://www.stribrnykruh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis o obalech, balení a balicích technologiích vydávaný obalovou asociací SYBA. Jeho zasílání je bezplatné.
URL: http://www.svetbaleni.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Plné texty článků, archív čísel.
URL: http://www.silvarium.cz/svetmyslivosti/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíční elektronický zpravodaj přinášející informace o dění v neziskovém sektoru zdarma na vaši emailovou adresu.
URL: http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/svet-neziskovek/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro chovatele a milovníky psů. Obsah čísel, inzeráty, informace o předplatném.
URL: http://i-minerva.cz/svet_psu/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní kynologický časopis, informace o chovu a výchově, jednotlivých plemenech, nových poznatcích veterinární medicíny a vědy.
URL: http://www.i-minerva.cz/svet_psu/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web založený studenty slavistiky na FF UK, který nezávisle informuje o situaci v Bělorusku.
URL: http://svobodnebelorusko.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis o kulturních hudebních akcí mladých umělců či mladých organizací. Spolupracuje s Hudební mládeží.
URL: http://www.hudebnimladez.cz/tamtam
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Revue pro podporu současného tance. Tým redaktorů je sestaven z odborníků působících oborově v širokém spektru.
URL: http://www.tanecnizona.cz
Tauchen (Potápění)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis věnovaný potápění. Reportáže, potapěčské lokality, vybavení, medicína ...
URL: http://www.tauchen.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky České televize věnované sluchově postiženým divákům.
URL: http://www.ceskatelevize.cz/program/1096066178-televi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový časopis o teraristice.
URL: http://teraristika.jinak.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky jsou zaměřeny na pomoc lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, terenní sociální pracovníky, dokumenty, zkušenosti, rozhovory.
URL: http://www.tspweb.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze časopisu American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
URL: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/ADA
The Journal of Virtual Environments (Magazín o virtualitě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový magazín, který publikuje poznatky o charakteru virtuálního prostředí zejména v antropologických, psychologických a sociologických souvislostech.
URL: http://www.brandeis.edu/pubs/jove/
tier-magazin.de (Časopis o zvířatech)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
On-line časopis pro všehcny přátele zvířat. Aktuality, ochrana zvířat, veterinární rady.
URL: http://www.tier-magazin.de/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled akcí a seminářů, aktuální zprávy a všeobecné informace o EU.
URL: http://eu.tiscali.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o měsíčníku o problémech životního prostředí EkoList. Objednávka ukázkového čísla zdarma! Plná znění článků.
URL: http://www.ekolist.cz/ekolist.stm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Trafika publikuje poezii a prózu renomovaných i začínajících autorů z různých míst světa. Důraz je kladen zejména na díla autorů, kteří jsou málo známí čtenářům v anglickém jazyce.
URL: http://www.traktor.cz/trafika
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Top trans portál - naleznete zde nejnovější informace z oblasti transgenders či rubriku fórum.
URL: http://www.transgender.cz
Transitions on line - culture (kulturní sekce portálu Transition on-line)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stánky internetového zpravodajství TOL, které prostřednictvím internetu vytváří platformu podporující nezávislou žurnalistiku v post-komunistických zemích.
URL: http://culture.tol.cz
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový časopis v angličtině o transformaci 28 postkomunistických zemích v Evropě a bývalém Sovětském svazu. Zprávy rozděleny dle regionů a témat. TOL má vlastní redaktory a síť více než 50 dopisovatelů. Založen jako česká NNO v roce 1999, sídlí v Praze. Mezi další aktivity patří školící a výměnné mezinárodní novinářské projekty.
URL: http://www.tol.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o proměně pohlaví a transexualitě. Diskuzní fórum, typy, kontakty.
URL: http://translide.unas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Trh práce na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenský časopis o umění, kultuře a médiích. Vychází čtyřikrát za rok.
URL: http://www.tristvrte.sk/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejčtenější zpravodajský časopis (ve vietnamštině)
URL: http://tim.vietbao.vn/Tu%E1%BA%A7n_Tin_M%E1%BB%9Bi
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní kulturní týdeník - recenze, kritický pohled, aktuální témata, film, výtvarné umění, literatura, hudba.
URL: http://www.tydenika2.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný kuturně-politický měsíčník ve střední Evropě (v ukrajinštině)
URL: http://www.ukrzurnal.eu/
Jazyk: UJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komerční zpravodajský časopis (v ukrajinštině)
URL: http://www.ukrgazeta.cz/
Umweltmagazin (Magazín o životním prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová stránka německého tištěného časopisu o životním prostředí, ve kterém je možné najít rubriky jako Aktuality, Lokální a globální problémy, Legislativa, Stěžejní téma, Managment, Technika s podrubrikami Odpady, Recyklace, Voda a odpadní voda, Ovzduší, Energie a Měření.
URL: http://www.technikwissen.de/umwelt/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný dvouměsíčník, který vydává ASPI Publishing, je určen pro ty, kdo se zabývají účetní, daňovou i mzdovu problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob a jiných nevýdělečných organizací.
URL: http://unes.aspi.cz
Unterwasser.de (Potapěčský magazín)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky on-line potapěčského magazínu. Novinky, reportáže, popis potapěčských lokalit ...
URL: http://www.unterwasser.de/
URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION (Městský rozvoj a zmírnění chudoby)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkaz na stránkách Úřadu tiskových zpráv, který slouží jako prostředník mezi indickou vládou a médii, ale také ve směru opačném.
URL: http://pib.myiris.com/facts/article.php3?fl=000726121...
Urban issues and habitation (Městské problémy a bydlení)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkaz na server největšího elektronického distributora
afrických zpráv a informací pro celý svět.

URL: http://allafrica.com/urbanissues/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ValachGay je neformální spolek mladých gay kluků a holek z Valašského regionu, jehož cílem je nabídnout valašské g/l minoritě a gay-friendly osobám možnost trávení volného času na nejrůznějších společných akcích.
URL: http://www.valach.come.to
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články z časopisu Vesmír o klimatologii.
URL: http://www.vesmir.cz/podtemata.php3?TID=28&T2ID=
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každý měsíc přináší seriozní informace ze světa vědy. Poutavou a čtivou formou seznamuje s nejnovějšími objevy a trendy v biologii, ekologii, fyzice, chemii, matematice, medicíně, psychologii, antropologii, technice a mnoha dalších oborech.
URL: http://www.cts.cuni.cz/vesmir
Vesničané v Dárfuru čelí hladomoru (Darfur villagers 'facing famine')
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné inrormace o událostech v sudánském darfúru a jejich důsledky
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3754766.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvouměsíčník pro ochranu veřejných zájmů, vydává Public Interest Lawyers Association.
URL: http://viaiuris.pilaw.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články pro právní laiky z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu. Vydává Public Interest Lawyers Association (PILA), která sdružuje právníky usilující o to, aby právo bylo efektivním nástrojem při ochraně lidských práv, veřejných zájmů a důležitých obecných hodnot.
URL: http://viaiuris.pilaw.cz
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Vietnamců v Evropě
URL: http://www.vietinfo.eu/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahy některých čísel časopisu Vodní hospodářství, což je specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí.
URL: http://www.vodnihospodarstvi.cz
Jazyk: ČJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní internetová revue vydávaná občanským sdružením EurOPenDumpLink. Revue se specializuje na primárně kutlurně-politické články svébytných kritických myšlenek a originalního podání.
URL: http://www.vulgo.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokračování článku ČHV. Péče o o dsouzené, úlevy ve výkonu trestu,kontakt s rodinou a advokáty, stížnosti vězňů.
URL: http://trestni2.juristic.cz/76187/CLANEK
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek Českého helsinského výboru seznamuje zájemce s provozem a prostředím českých věznic .Věnuje pozornost i práci s vězni. Publikováno na stránkách projektu Juristik 13.4.2001
URL: http://trestni2.juristic.cz/76188/CLANEK
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí. Obsahy čísel, informace o redakci a předplatném.
URL: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=7&i=1
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Najdete zde řadu informací týkající se situace v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v Irsku - aktivity odborů, státní správy atd.
URL: http://www.ictu.ie
Women´s Labour (Ženská práce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky věnované problematice zaměstnanosti žen v zemích střední a východní Evropy vytvořené sítí ženských neziskových organizací Karat.
URL: http://www.womenslabour.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský server, který přináší aktuální zahraniční informace týkající se migrace, uprchlíků, rasismu a multikulturalismu. Stránky fungují i jako rozcestník k dalším portálům o této problematice.
URL: http://www.worldrefugee.com/
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zabývající se podporou a ochranou práv migrantů a jejich rodin. Stránky jsou přístupné v 6 jazycích.
URL: http://www.december18.net/web/general/start.php
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie anarchofeminismu na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#histor...
ZAG (ZAG)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
antirasistický časopis z Berlina
URL: http://www.nadir.org/nadir/periodika/zag
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze periodika věnovaného drogové problematice a tématům s ní úzce souvisejícím. ZAOSTŘENO NA DROGY je periodikum určené odborné veřejnosti a všem zájemcům o informace o drogové problematice.
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/15/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Zdraví - informace o rakovině prsu, klimakteriu atd.
URL: http://zdravi.dama.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se zdraví žen na feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ukrajinský zpravodajský server o problematice životního prostředí.
URL: http://www.dossier.kiev.ua
Zielona Brama - ekologiczny serwer informacyjny (Zelená brána - ekologický informační server)
Jazyk: PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server dolnoslezských nevládních organizací. Informace o ochraně životního prostředí v Polsku, právní rady...
URL: http://www.eko.org.pl
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační web o hiphopu s hudbou, fotky, videa, rádio a spousta dalších informací o této kultuře.
URL: http://www.zlomennypez.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o znásilnění, jak se bránit a kde najít pomoc.
URL: http://dreamworx.cz/book/znasilneni.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co dělat, když je žena napadena a jaké faktory mohou ovlivnit úspěšné obraně.
URL: http://www.doktorka.cz/run/redsys/sex/r-art.asp?id=10...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pozadí událostí,barmské ženy v prodemokratických hnutích,Daw Aung San Suu Kyi a Barma.současné postavení žen v Barmě.
URL: http://differentlife.cz/pelmel05.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Periodikum vydávané ostravským občanským sdružením Společnost senior. Vychází čtvrtletně tiskem. V úplné podobě jej převádí do elektronické formy, kterou můžete získat na této stránce.
URL: http://www.seniortip.cz/zpravodaj/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj vydává Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), jeho hlavní náplní je tématika snižování energetické náročnosti.
URL: http://www.svn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podstránka magazínu Zvědavec věnovaná zvířatům a přírodě vůbec
URL: http://www.zvedavec.org/zvirataSQL.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky časopisu Zvířata, který se zabývá všemi zvířaty světa. Informace o časopise a obsah jednotlivých čísel.
URL: http://zvirata.webz.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ženy a politika na různých úrovních na www.feminet.sk
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem této rubriky je informovat vás na jedné straně o tom, jak se ženy prosazují na české politické scéně a ve volbách, a na druhé straně o postojích jednotlivých politických stran, jednotlivých poslankyň, poslanců, senátorek a senátorů k tzv. postavení ženy ve společnosti.
URL: http://feminismus.cz/politika/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Živel věnuje pozornost tématům jako jsou nové technologie, dopad technologií na společnost, elektronikcá hudba, současná kultura a umění, drogy a jiné prostředky pro změnu vědomí, transcendence člověka, kyberkultura, avant-pop atd.
URL: http://www.zivel.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -