spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Braintrack University Index (Braintrack Přehled universit)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vysokých škol ve světě. Odkazy na jednotlivé univerzity, popřípadě fakulty.
URL: http://www.braintrack.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pro učitele středních a základních škol. Výukové programy, právní poradna, testy pro žáky, diskusní fóra a další informace, které se mohou hodit nejen učitelům.
URL: http://www.ceskaskola.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál poskytuje snadný přístup k imformacím o možnostech zaměstnání a příležitostech ke vzdělávání v EU.
URL: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gymnázium Integra Brno nabízí všeobecné vzdělání a přípravu na vysokou školu. Díky individuálnímu přístupu je Gymnázium Integra Brno vhodné pro vrcholové sportovce, výjimečně nadané a talentované studenty i studenty se speciálními potřebami.
URL: http://www.gymnazium-integra.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky školy.
URL: http://www.gykovy.cz/
Multicultural Pavilion (Multikulturní pavilón)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroje a diskuse pro rovnost ve vzdělávání. Diskuzní fórum pro všechny, kteří se zabývají multikulturní výchovou. Novinky, materiály, metodika. Dělení na řadu sekcí (fóra, diskusní skupiny, seznam písní, filmů, dokumenty ke stažení ... )
URL: http://www.edchange.org/multicultural
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nezisková organizace založená v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s podporou Evropské komise. NVF má 2 oblasti aktivit: odborná činnost strategická a analytická (např. vytváření Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR); řízení a implementace programů spolupráce s Evropskou unií: NVF působí jako jedna z agentur pro podporu implementace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3; Národní agentura programu Leonardo da Vinci, Národní kancelář EQUAL, součást implementační struktury pogramu Phare, Národní informační středisko pro poradenství (NISP) - v rámci členství v síti Euroguidance.
URL: http://www.nvf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základna pro komunikaci mezi přidruženými školami UNESCO v ČR - projektu zahájeného UNESCO v roce 1953. Přidružené školy propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělání prostřednictvím pilotních projektů - ekologických, lidskoprávních, multikulturních, na ochranu kulturního dědictví.
URL: http://www.skoly-unesco.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příprava na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy.
URL: http://www.zkousky-nanecisto.cz/
Rejstřík škol (Rejstřík škol)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rejstřík škol Vám pomůže najít školské zařízení, které hledáte - mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, odborná učiliště a další druhy a typy škol.
URL: http://www.rejstrikskol.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Blog ze života českého studenta střední školy, který se zúčastnil ročního studijního programu v USA a navštěvuje tam státní High School. Deník.
URL: http://amerika.ezin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společnosti nabízejí adresy zdravotnických zařízení, publikační činnost, fakta a informace nejen o tématech jako antikoncepce, homosexualita, potraty či HIV/AIDS. Součástí je také internetová poradna.
URL: http://www.planovanirodiny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu pro podporu a rozvoj pedagogiky, informace pro začínající i stávající učitele - např. pro orientaci ve školní praxi, také pro rodiče i ředitele škol. Mapuje základní školy především v JM kraji, dává prostor pro publikaci studentům učitelům i ředitelům škol. Projekt vznikl vznikl ve spolupráci studentů a učitelů Pedagogické fakulty MU v Brně.
URL: http://www.skolavpraxi.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Kristýny Arbesové, které usilují o zrušení povinné školní docházky a o právo rodičů vyučovat své děti doma. Součástí jsou názory K. Arbesové, různých dalších lidí, postoj ministerstva a stanoviska některých poslanců a senátorů ke zrušení povinné šk. doch, články z tisku a odborné literatury týkající se negativních vlivů škol, domácího vzdělávání apod.
URL: http://mujweb.cz/skolstvi/arbesova/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vila Čerych je vzdělávacím střediskem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v České Skalici (Královéhradecký kraj) od roku 2001. Původní rodinné sídlo rodiny Čerychovy je společně s přilehlou zahradou zapsáno do seznamu chráněných památek. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na téma evropské integrace, regionálního rozvoje a na profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru. Vila Čerych nabízí též prostory pro ubytování 20-30 osob pro uskutečnění seminářů či pracovních setkání jiných NNO.
URL: http://www.vilacerych.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
URL: http://www.stromy.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anketu vyhlašuje a organizuje občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli.
URL: http://www.zlatyamos.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -