spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro handicapované - konzultace, poradenství, pořádání výstav, pomoc v komunikaci mezi handicapovanými a úřady, organizacemi, firmami apod.
URL: http://harmonie.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt společnosti Člověk v tísni v partnerství s několika desítkami dalších organizací a institucí. Cílem je propojit služby institucí, neziskových organizací a odpovědných činitelů v jednotlivých městech, aby synergicky působili proti prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení a tvorbě chudinských enkláv a zaváděli antidiskriminační opatření, která pomohou sociálně slabým lidem získávat vzdělání a uspět na trhu práce. Na stránce nabídka kurzů, publikací, užitečných materiálů, slovniček pojmů.
URL: http://www.epolis.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -