spravující organizace: Hestia
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní informační zdroj o dobrovolnictví pro organizace i ty, kdo se chtějí stát dobrovolníky - burza dobrovolnických příležitostí, on-line poradna, zprávy o dobrovolnických organizacích, projektech, zkušenosti dobrovolníků.
URL: http://www.dobrovolnik.cz
Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země (Club of Preservation of Birds of Prey an Owls)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky k problematice ochrany ohrožených dravců a sov na našem území. Poskytují informace o možnostech jejich praktické ochrany a přínášejí množství zajímavých aktualit.
URL: http://kodas.detizeme.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je nevládní nezisková organizace působící v oblasti migrace a vzdělávání od roku 2006. Svou činnost soustředí na podporu mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Sdružení nabízí této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů v oblasti vzdělávání spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením
URL: http://www.meta-os.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Místní skupina ČČK Neuhaus, Český Červený kříž, Jindřichův Hradec, první pomoc
URL: http://www.cckneuhaus.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvojový edukační projekt v Nepálu, který přijímá dobrovolníky z celého světa schopné učit místní děti angličtinu, případně jiné předměty.
URL: http://www.geocities.com/nabin_school/
Nonprofit Good Practice Guide (Praktický průvodce pro neziskové organizace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V oddíle Volunteer Management najdete rady jak pracovat s dobrovolníky, vyhledávač článků s tematem dobrovolnictví, slovníček terminologie používané v USA v tomto odvětví, články s novinkami v sektoru.
URL: http://www.nonprofitbasics.org/TopicArea.aspx?ID=8
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zajišťování radiového spojení při mimořádných událostech. Základ Tísňové radiové sítě tvoří uživatelé občanských radiostanic (CB, PMR a další dle GL).
URL: http://www.rescueinfo.org/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zabývající se mezinárodními výměnami mládeže, kulturními výměnami a Evropskou dobrovolnou službou.
URL: http://slunceweb.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky Sdružení Pionýrských tábornických oddílů (zkráceně PTO či SPTO).
URL: http://pto.pionyr.cz
Volunteering in Israel (Dobrovolnictví v Izraeli)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Izraelská stránka nabízející příležitosti k dobrovolnictví v této zemi. Možno vkládat inzeráty dobrovolníků. Další informační zdroje o problematice dobrovolnictví.
URL: http://www.ivolunteer.org.il/Eng/
World Volunteer Web (Stránky světového dobrovolnictví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vznikly na základě portálu Mezinárodního roku dobrovolnictví 2001. Poskytuje nejširší informace o dobrovolnictví po celém světě, on-line kalendář dobrovolnických akcí, informace o politice a legislativě související s dobrovolnictvím, studie, výzkum o dobrovolnictví.
URL: http://www.worldvolunteerweb.org/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Hestia - Národní dobrovolnické centrum
- www.hest.cz
občanské sdružení poskytující poradenství, školení, výcviky pro organizace i dobrovolníky. Zprostředkovává dobrovolníky organizacím, vede vlastní dobrovolnické projekty.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -