spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodinné centrum je místo pro setkávání, realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé se současným hlídáním dětí. Působí v Uherském Hradišti pro spádovou oblast Uherskohradišťska.
URL: http://www.akropolis-uh.cz
Centre for Advancement of Women in Politics (Centrum pro zvyšování počtu žen v politice)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky přináší aktualizované informace o množství žen ve veřejných vedoucích pozicích v Irsku a Velké Británii.
URL: http://www.qub.ac.uk/cawp/observatory.html
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační centrum sídlící v Nizozemí nabízí na interenetu řadu databází, kolekcí informací z celého světa na téma gender, ženské hnutí a informace pro ženy. Databáze knih, periodik a článků, archivní materiály k nizozemskému ženskému hnutí, databáze ženských archivů, aktuálních studií, databáze ženských informačních center po celém světě, katalog odkazů na stránky o ženách, databáze pro experty na téma gender a etnicita (studijních programy, experti, výzkum..), databáze iniciativy Women for Water.
URL: http://www.iiav.nl/eng/databases
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál s informacemi týkajícími se problematiky genderu, gender a média, násilí na ženách. Součástí je kalendář akcí, studentské práce související s tématem, čísla bulletinu Gender - rovné příležitosti - výzkum.
URL: http://www.genderonline.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky informační a tiskové agentury nahlížející každodenní události a svět kolem nás (nejen) z genderové perspektivy.
URL: http://www.ta-gita.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web o chlapech a pro chlapy, co nosí pánské sukně nebo kilt. Interaktivní mapa jejich výskytu v České republice.
URL: http://www.kilt.cz
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sránky francouzského feministického sdružení Les Pénélopes. Měsíčně aktualizované, dostupné v angličtině, ale i španělštině a francouzštině.
URL: http://www.penelopes.org/Anglais/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vzniklé v rámci kampaně pro rovnost šancí mužů a žen, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Stránky mají být informační branou pro jednotlivé cílové skupiny - jsou zde kontakty (na státní správu, NNO, vědecké instituce, poradny atd.) i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti. Kampaň v roce 2006 realizovala Nadace Open Society Fund Praha a komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o.
URL: http://www.muziazeny.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní projekt, iniciovaný a koordinovaný Gender Studies, o.p.s. v Praze. Projekt zachycuje životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920 - 1960) metodou oral-history a narativního interview.
URL: http://www.feminismus.cz/pametzen/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Agentury Gaia o ženách, pro ženy, se ženami, o společnosti, přírodě a trvale udržitelném životě. Je otevřený široké veřejnosti, která může vyjádřit svůj názor nejen na ženskou otázku v diskusním fóru na stránkách www.quovadisfemina.cz.
URL: http://www.quovadisfemina.cz
Women and the Labour Market (Ženy na pracovním trhu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o ženách na pracovním trhu a o jejich ekonomické pozici ve střední a východní Evropě.
URL: http://www.womenslabour.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -