spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál obsahující všechny důležité informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Jedná se hlavně o vysvětlení základních pojmů, právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje.
URL: http://www.adopce.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročenka informující o službách soukromých porodních asistentek v ČR. Obsahuje kontakty i na další služby související s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím - laktační poradci, duly, psychologové, poradenství. Alternativní zdroj informací pro všechny budoucí maminky.
URL: http://www.porodniasistence.cz/almanach.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní rysy a druhy alternativních škol.
URL: http://www.referaty.sk/index.php?referat=6173
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání T. Roberta Malthuse z roku 1798 o vlivu rostoucí populace na budoucí pokrok společnosti. Poukazuje na aritmetický růst zásob potravin při současném exponenciálním růstu populace.
URL: http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Malthus...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o drogách užívaných ve sportu, rozdělení co ještě není a co už je nepovoleným dopingem.
URL: http://www.antidoping.cz
Claude Monet, Impresionismus (Claude Monet, Impressionism)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obrazová galerie průřezem díla zakladatele impresionismu.
URL: http://monet.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva je v dějinách lidstva první obecně závaznou právní normou, týkající se práv dítěte.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva, navíc vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=14
Code of Good Administrative Behaviour (Kodex řádné správní praxe Evropské komise)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění Kodexu řádné správní praxe Evropské komise.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/code/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Světová literatura a její překlady. Překlady děl autorů jako jsou A. P. Čechov, F. Cavana, M. Waltari, W. Shakespeare a další. Vydává redakce Splav.
URL: http://www.splav.cz/plav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce do předmětu Základy feminismu od Ladislava Koubka. Zabývá se postavením žen v české politice koncem 20. století a historickým vývojem.
URL: http://www.angelfire.com/sc/ladosek/mojeprace/zeny.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nebojme se přijmout své „náhradní“ rodičovství za své! - rady na serveru rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek2863.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Z projevu generálního tajemníka Cofi Annana na Zvláštním zasedání VS OSN o problematice dětí v New Yorku, 8. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o problematice dětí New York, 8. – 10. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované informacím o těhotenství s cukrovkou.
URL: http://www.elis.sk/gynek/full/pg397b.pdf
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se věnuje koncepci starosti o diabetickou nohu.
URL: http://www.elis.sk/bll/97/full/Bll1097i.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „alternativní školy“ jsou charakterizovány otevřené vyučování, Freinetova (moderní francouzská), waldorfská a Jenská škola.
URL: http://www.akredit.cz/vscht/skripta/didaktika.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktualizovaný dokument pro rok 2003, podle kterého ministerstvo podpoří prostřednictvím rozvojových programů projekty na podporu multikulturní výchovy na školách.
URL: http://senat.sci.muni.cz/zamer/aktualizaceDZM2003web....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie vzniku a proces přerodu squatu v kulturní a komunitní centrum - diplomová práce Rebeky Mertová na katedře sociální práce FF UK.
URL: http://www.medaci.cz/studie/diplomka.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokument standardů chování a jednání zaměstnanců uvnitř i vně instituce.
URL: http://www.cssz.cz/eticky_kodex.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deklarace byla diskutována na sjezdu Evropské alzheimerovské asociace v Lucernu v roce 1998. Asociace reprezentuje 3,5 milionu lidí postižených demencí a jejich rodiny ve více než 20 evropských zemích. Jako občané Evropy také oni mají právo na to, aby jejich potřeby byly respektovány.
URL: http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=26
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. informuje ve svém článku na portálu Integrace o postavení a funkci Evropského soudního dvora v rámci ostatních evropských a národních soudů a institucí.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=254
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek JuDR. Jiřího Křepelky z Policejní akademie ČR informuje o návrhu novely zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). Novela má implementovat Evropský zatýkací rozkaz do našeho právního řádu.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=680
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáže Tožičky o Fairtradu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1-16006...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gender mainstreaming a rovné příležitosti v kontextu EU podle MPSV ČR.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=708
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie prostituce ve starověku, středověku, v období světových válek a současná prostituce. Článek se věnuje také specifikům prostituce v Čechách a souvislostem mezi prostitucí a náboženskými kulty.
URL: http://obchod.portal.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tm...
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účinnost metod protidrogové prevence na základních školách za použití koncepru participativní evaluace u nás - rozsáhlá studie z roku 2001 o jedinečném výzkumu Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmerové - projekt realizován z grantu MŠMT.
URL: http://www.sidliste.cz/info/20467
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specifika homosexuální prostituce ze serveru 004.cz.
URL: http://kolize.004.cz/kl-prostituce/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o cukrovce.
URL: http://www.kapitoly.cz/pdf/cukrovka.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vybraných článků na téma HIV / AIDS z roku 2000 na stránkách Státního zdravotního ústavu - Centra epidemiologie a mikrobiologie.
URL: http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0700/news.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internet jako médium usnadňující přístup k informacím, rozvíjející občanskou společnost a prvky přímé demokracie, možnosti petičních akcí na internetu. Teze k přednášce Jana Činčery na stránkách Vyšší odborné školy informačních služeb.
URL: http://info.sks.cz/users/cn/ins/rtk.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika interrupce na stránkách Iniciativy za možnosť vol´by.
URL: http://moznostvolby.host.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postup jak založit tři nejběžnější typy neziskových organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond) včetně vzorů a předloh ustanovujících dokumentů a zákonů upravujících fungování jednotlivých organizací.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=73475
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika jenského plánu.
URL: http://www.vsp.cz/pdf/katedra/upppv/fotoalbum/Peterse...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky diabetika. Informace o nemoci, projevech, inzulínové pumpě.
URL: http://jurin-pr.nazory.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nekomerční český právnický informační a publikační server provozovaný spolkem Juristic tvořeným zejména studenty a absolventy právnických fakult. Obsahuje část určenou pro právniky i pro laiky a věnuje se téměř všem oblastem práva.
URL: http://www.juristic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V rámci rubriky Pro základní orientaci vysvětluje autor Martin Elger základní pojmy procesního řízení a jeho hlavní typy.Článek byl publikován v rámci projektu Právo na spravedlivý proces občanského sdružení ARS AEQUI et BONI 23.9.2001.
URL: http://www.i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=a737...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozbor JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., člena předsednictva Společnosti pro plánování rodiny a sexuální váchovu z roku 2003. "Přestože sexuální zneužívání dětí nemusí být vždy a za všech okolností spojeno s násilím, je tato forma protiprávní činnosti zahrnována mezi ty činnosti, které jsou označovány jako násilí páchané na dítěti. Je tomu tak zejména s ohledem na reálné či předpokládané škodlivé dopady na další vývoj dětského jedince..."
URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlkomsex.pht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koncepce sociální péče hlavního města Prahy.
URL: http://www.praha-mesto.cz/zastupitel/prirucka/tisk_so...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument přijatý vládou České republiky na jednání dne 7. dubna 2003 usnesením č.343. Navazuje na Koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002, která byla schválena usnesením vlády č. 1 ze dne 6.1.1999 a zaměřuje se na nejzávažnější a nejaktuálnější oblasti státní politiky vůči dětem a mládeži.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/Konceepce_ml.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jednou z hlavních zásad soudního řízení je zásada dvouinstančnosti. Účastník řízení má právo nechat rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumat nadřízeným soudem. Vzory postupů a podání v občanském soudním řízení jsou součástí článku z 1. 3. 2002 na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI
od autora Martina Elgera.

URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=5fe10c49...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované autorovi - ukázky z díla, realizace na náměty jeho tvorby, eseje, recenze, články, odkazy na další weby, fotogalerie.
URL: http://sweb.cz/klimaladislav
Mångkulturellt centrum Botkyrka - publikace (Multikulturní centrum v Botkyrce)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané tímto švédským multikulturním centrem.
URL: http://www.mkc.botkyrka.se/publikat/bok.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Richard W. FETTER, právník, informuje o průběhu civilního soudního řízení.Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy. Spory vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se projednávají stejně jako spory vyplývající z pracovního poměru.
URL: http://www.epi.cz/show.php?table=ekon_law&id=87
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika pedagogiky M. Montessori na stránkách Univerzity Hradec Králové.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/Monte-sem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V této sekci najdete knihu Marthy A. Ackelsberg Mujeres Libres (Svobodné ženy) ve formátu rtf.
URL: http://fsa.anarchismus.org/down.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o nemocné cukrovkou – akcent na multidisciplinární charakter léčby.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0101/med0139.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, příčiny onemocnění, léčba, léky, terapie.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0201/med0228.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Návrhy preventivních opatření. Seznam doporučené literatury.
URL: http://atre.infonet.cz/predpisy/904.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam projektů podpořených MŠMT v programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a MULTIKULTURNÍ výchovy pro rok 2003 - poskytovatel dotace MŠMT.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102170&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní součinnostní program prevence kriminality MV ČR z r. 1996, který systémovým způsobem přistupuje ke zlepšení interetnických vztahů, k zlepšení nepříznivé sociální situace některých romských komunit. Odkazy na zajímavé projekty, adresář realizátorů projektů.
URL: http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/publik/romove/rom...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn vyměřující rozvojový program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v grantovém řízení pro rok 2003. Uzávěrka již proběhla. Mezi doporučenými tématy je multikulturní výchova.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/PPPokynx.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatek z knihy Brigitte Huberové - Psychický teror na pracovišti. "Mobbing je pro ekonomiku ztrátovým obchodem. O mobbingu je potřeba mluvit, pořádat školení s tématem mobbingu a řešení vzniklých konfliktů, do podnikových předpisů zahrnout antimobbingová opatření."
URL: http://www.vodopad.cz/c20.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postavení českých žen ve středoškolském a vysokoškolském vzdělávání v Československu od poloviny 19. století po současnost. Diplomová práce Dagmar Kotlandové Koenig na stránkách Central Europe Review.
URL: http://www.ce-review.org/99/14/koenig14the.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva o projektu Českého helsinského výboru, zaměřeném na situaci v českých věznicích včetně právního poradenství a pomoc v letech 1994-99.
URL: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004110405
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha autorů Franze J. Mönkse a Irene H. Ypenburg vydaná nakladatelstvím Grada pro všechny, kteří se starají o vzdělávání a výchovu nadaných dětí.
URL: http://www.gradapublishing.cz/content/kat_detail.php?...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Rady vlády ČR pro lidská práva "Současná praxe umisťování dětí s jazykovou bariérou a nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu do ústavních zařízení".
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokumenty a materiály Rady vlády ČR pro lidská práva. Plné znění.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikační činnost volného sdružení amerických odborníků pro oblast multikulturní výchovy a vzdělávání.
URL: http://www.nameorg.org/publications.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
S cílem řešit důsledky globálního stárnutí populace byly vypracovány zásadní mezinárodní dokumenty, obsahující konkrétní návrhy na řešení problematiky stárnutí a stáří. Také česká společnost je nucena reagovat na demografické změny.
Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 schválen.

URL: http://www.mpsv.cz/cs/1055
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a podporu integrace příslušníků romské komunity. Dokument z r. 2002.
URL: http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnm/narizeni_dotace.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Leták Feminstické skupiny 8. března na téma násilí na ženách.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasilinazenach.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu násilí pachaném na ženách v České republice.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10046
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Součást Lexikonu evropského práva publikovaného v týdeníku vlády ČR Veřejná správa - č.45/2000. Autorem textu je Doc. JUDr. Richarda Pomahač z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
URL: http://www.vnitro.cz/casopisy/s/2000/0045/45lexik.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva o řešení projektu z roku 1999 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
URL: http://www.osu.cz/pedf/info_aktuality/u_sv_a31.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Více než polovina zemí na celém světě zrušila trest de iure nebo de facto. V následujícím seznamu je uvedeno, zda zákony dané země umožňují trest smrti, nebo jej zakazují.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/dokumenty/seznam.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace na stránkách Fondu ohrožených dětí
URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nad výkonem obecně prospěšných prací a jejich významem v českém trestním právu se zamýšlí článek Mgr.Michaely Šaštinské, publikovaný na stránkách projektu Juristik 12.1.2004. Definuje, co je to trestný čin, zabývá se problematikou trestů, zejména alternativních.
URL: http://trestni2.juristic.cz/489620/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo po dlouhé a vzrušené debatě dne 25. června 1999 velkou většinou hlasů dokument, který reaguje na aktuální problém medicíny v rozvinutých zemích.
URL: http://www.hospice.cz/hospice1/data/radaevro.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O postavení a možnostech obrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích pojednává článek Filipa Svo- body na stránkách portálu Juristik v rubrice Pracovní právo.
URL: http://pracovni2.juristic.cz/109008/clanek/prac2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EU a otázka diskriminace mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.euroskop.cz/cze/article.asp?id=40099&cat=&...
Our bodies, ourselves (Naše těla, my)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Our Bodies, Ourselves je populární kniha o zdraví žen a od svého vzniku se prodala již ve 4 milionech výtiscích v 17 jazycích po celém světě.
URL: http://www.ourbodiesourselves.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována. Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých. Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi.
URL: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alternativním školství u nás i ve světě formou seminární práce. Angažované učení, Škola hrou, Integrované vyučování, Zdravá škola, Projektové vyučování, Otevřené vyučování, Dramatická výchova, Freinetova (moderní francouzská), Jenská, Montessoriovská, Daltonská,Waldorfská škola, globální výchova.
URL: http://home.pef.zcu.cz/jnovak1/studium/alts/altsk.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky projektu kinematografie pro žáky školou povinné. Bohatá filmotéka pro studijní účely a info o dalších akcích vznikajících v rámci projektu.
URL: http://www.pictus.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čtvrtá kapitola Platformy pro akci, schválené na 4. světové konferenci OSN o ženách (1995), deklaruje hlavní cíl zajistit ženám rovný přístup ke vzdělání a přípravě na povolání
URL: http://www.feminismus.cz/ebooks/platforma/4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy z února 2000.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/metodickypokyngender.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Thomas Hammarberg v Praze únor 2000
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=15
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročníková práce Adama Kurzoka na Gymnáziu Třinec z roku 2000. Historický vývoj území Těšínska, historie polské menšiny na Těšínsku, polská menšina v regionu dnes, polské svazy a organizace na Těšínsku a v ČR.
URL: http://polskamensina.3nec.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační publikace pro lékaře oboru diabetologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. V roce 2003 vydalo nakladatelství Geum.
URL: http://www.geum.org/pd_zakli.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografické ukázky pomůcek podle M. Montessori.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/montessori/mm-pom...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jana a Zuzany Hlouškových pro časopis GRANTIS 10/2002 zveřejněný na stránkách Neziskovky.cz. Jeho součástí jsou kapitoly: Co je veřejná sbírka, Kdo může pořádat veřejnou sbírku, Co je nutné učinit před zahájením sbírky, Jak může sbírka probíhat, Co je nutné učinit po skončení sbírky.
URL: http://www.neziskovky.cz/h/AR.asp?ARI=101886&CAI=2348
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je potrat podle Velkého sociologického slovníku.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115224
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O problematice výkonu soudního rozhodnutí formou exekuce pojednává příspěvek Mgr. Petra Fučíka na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI.
URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=d24f4ada...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stať Olgy Kubové, asistentky soudce Nejvyššího soudu ČR. V rámci tzv. harmonizace právních předpisů s právem ES byla do českého práva mimo jiné zakotvena jedna ze základních zásad práva ES - zásada rovnosti, jejímž odrazem v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je princip “rovných příležitostí”.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_olga_k...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účast veřejnosti na rozhodování může nabývat různých podob a forem a pohybuje se od poskytování informací veřejnou správou, přes konzultace s veřejností, až po přímou spoluúčast na rozhodnutí. O právu na právní ochranu a přezkum možných porušení ustanovení Aarhusské úmluvy informují stránky Zeleného kruhu.
URL: http://ucastverejnosti.cz/pravo-na-pravni-ochranu.sht...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika, diagnostika, dědičnost, léčba, nemocniční pobyty.
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/Leaflet%20Slovak...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Důvody, proč ženy volí interrupci a právní platnost a realita v oblasti interrupcí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115223
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 578
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=4813&lg=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu, který v Moravském gymnáziu Brno probíhal v roce 2002.
URL: http://www.skoly-unesco.cz/zpravy/gym_brno_moravske.d...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru financovaný z programu Evropské Unie Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů (realizace 2003-2005).
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=77&cid=490
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika programu, seznam zúčastněných škol, podmínky vstupu a informace pro školy.
URL: http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřený dopis Státního zdravotního ústavu školám.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/08.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace senátorky Daniely Filipiové popisuje stávající zákonné prostředí a dále se zabývá postupně tvorbou bezbariérového prostředí ve městě, u vstupů do objektů, vstupních prostor objektů, vnitřní komunikace, bytových domů, staveb občanské vybavenosti a staveb pro dopravu.
URL: http://www.filipiova.cz/publikace/odkazy/Projektujeme...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním úkolem ochránce je působit k ochraně osob před jednáním úřadů. Článek z právního informačního serveru Juristik.
URL: http://ustavni.juristic.cz/70133/clanek/ustava1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká internetová stránka s tímto názvem obsahuje argumenty, statistiku, ale i různé mezinárodní dokumenty, které se vztahují k dané problematice.
URL: http://protits.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vznik nemoci, historie, příčiny odlišného průběhu epidemie v afrických zemích, socioekonomické a kulturní souvislosti, ...
URL: http://www.zuova.cz/studijni/smd/smd133.pdf
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané s podporou MIP.
URL: http://www.osmip.cz/pr-publ.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborné publikace, studie, metodické materiály na téma multikulturalita.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 Gender centra Brno.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura.rtf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kapitola 9 Návrhu strategie reformy veřejné správy ČR z října 1998 připraveného Národním vzdělávácím fondem. Doporučení např. v oblasti odměňování, regulace počtu státních zaměstnanců, personálního řízení a profesionální etiky...
URL: http://www.nvf.cz/versprava/cz/strategie/9.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002" provedeného Poloncyovou J.
URL: http://www.vupsv.cz/an105.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o diskriminaci žen na trhu práce a nezaměstnanosti žen.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/11_2000/rovne...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na portálu Econnect. Stručný statistický a informativní rámec pro uplatňování rovného přístupu k zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a související opatření zjednodušující efektivitu zaměstnávání mužů i žen.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=132159&apc=zz...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o rovnosti mužů a žen na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=10
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum Kuchařové V. a Zamykalové L. na téma rovnosti mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.vupsv.cz/an27.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o knize Program podpory zdraví ve škole.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/101.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Surrealismus, biografie, reprodukce, obrazová galerie, rozbory obrazů, fotografie, filmová tvorba, citace, odkazy a další.
URL: http://dali.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o fenoménu sexuálního zneužívání - článek Petra Weisse, který vyšel v časopise Psychologie Dnes 8/1999.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní informace o sexuálním zneužívání v soukromé i veřejné sféře. Obsahuje informace o zdravotních důsledcích, trendech, prevenci. Text na portálu Zdravcentra.cz.
URL: https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dohoda o postupném odstraňování hraničních kontrol a překážek na společných hranicích některých evropských států. Dokument je na stránkách Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP)
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/evropska_uni...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace pro děti mladšího školního věku o jejich právech. Vydal Vzděláváací institut ochrany dětí v rámci projektu Podpora dětských práv.
URL: http://www.detskaprava.cz/deti/slabikar.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka o fenoménu snění - přehled článků a seznam nejnovější bibliografie, záznamy snů, sny a umění.
URL: http://www.sny.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše, co potřebujete vědět o soudních exekutorech a jejich činnosti, najdete na stránkách JuDr. Jana Veselého, který vykonával tuto práci v letech 2001 až 2002.
URL: http://www.soudniexekutor.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh dokumentu vlády ČR týkající se problematiky rovných příležitostí v ČR (1999).
URL: http://www.iustin.cz/Dokumenty/RovnePril/rovnost_vlzp...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Praktické rady týkající se tělesné péče i poznatky o vztazích a komunikaci se staršími lidmi.jsou určeny nejen rodinným příslušníkům, ale také pečovatelkám, sociálním pracovníkům a zdravotnickému personálu.
URL: http://obchod.studovna.cz/kniha.asp?csl=1985
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka v knize jemným způsobem reflektuje zisky a ztráty, které přináší stárnutí.
S jemností osvobozuje od přirozených obav a oslavuje velké dobrodružství života v naději a víře. /Stroudová /

URL: http://www.ikarmel.cz/kniha/Stari-je-dar_10203.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha týkající se lidské genetiky, genetické poruchy, léčby, rehabilitace.
URL: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva se stručnými informacemi o dvou projektech podpořených MŠMT, které probíhají v letech 2002 – 2004.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102172&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní standarty týkající se trestu smrti, trest smrti versus lidská práva. Stránky mezinárodní organizace Amnesty International.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/trest%20smrti.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace byla publikována 3.8.2000 v Českém právnickém publikačním a informačním prostoru v části Trestní právo - základní témata.
URL: http://tisk.juristic.cz/30510/tisk/old
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedno z témat přednášek Denisy Kera - předmětu "Kyberumění" na Fakultě humanitních studií v Praze. Součástí přednášky Umění mezi webem a sociálním prostorem je i téma Kyberfeminismus: mezi uměním a aktivismem - pojednání o kyberfeminismu, jeho vymezení vůči ekofeminismu a feministický aktivismus.
URL: http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/sylabus2002/3.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky účasti ve výběrovém řízení Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Uzávěrka pro rok 2003 již proběhla.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/PVIIkoloZVErEJNeNOMR.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „reformní a alternativní pedagogická hnutí“ jsou charakterizovány progresivní výchova, Freinetovská (moderní francouzská), Montessoriovská a waldorfská škola, Jenský plán a československá pedagogika v době reformních pedagogických hnutí.
URL: http://uzivatel.unob.cz/schwarz/texty/PePsy00.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská konference s názvem Budujme Evropu pro děti - realizujme práva dítěte při jejím rozšiřování.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=1
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ukázky z knihy Začít spolu.
URL: http://obchod.studovna.cz/Kniha.asp?Csl=9243
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předlohy ustanovujících dokumentů jednotlivých typů NNO, vzory nejčastěji používaných smluv a komentáře k nim, vzory a předlohy účetních dokumentů a výkazů. Součást Informačního servisu pro NNO.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74255
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie českého lesbického hnutí po roce 1989 ze stránek Lesbické literární kavárny.
URL: http://lama-web.cz/llk/muzeum/historie.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na studovna.cz.
URL: http://www.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2162
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem píše Eduard Sázavský v rámci programu Právo na spravedlivý proces. Nárok lze až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obviněného. Zveřejněno na portálu Juristic 27.2.2002.
URL: http://i-pravo.org/proces/rubrika.shtml?sh_itm=3dc024...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Psychický teror na pracovišti má svůj název – mobbing... Článek z časopisu BlueScreen. Autorkou je Petra Alraune Neomi.
URL: http://www.bluescreen.cz/index.php?tisk=398
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politická deklarace na stránkách MPSV, doporučení pracovního výboru (Peking +5) a další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace a akční platformy pro posílení postavení žen.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=622
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální dokument připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na přípravě se podíleli zástupci dalších ministerstev a Zpráva tak představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.
URL: http://www.mvcr.cz/extremis/2000
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studentská práce na téma postavení žen v církvi v České republice.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&rubr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Životopisy českých historických a žijících významých osobností - herci, sportovci, hudebníci. Stránka je doplnna o návštěvní knihu, téma měsíce a další zajímavosti.
URL: http://www.zivotynawebu.net
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -