spravující organizace: Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
A Consumer Guide to Air Travel (Průvodce spotřebitele v letecké přepravě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradí s výběrem té nejvhodnější doby pro let, s výběrem vhodné kombinace slev, atd.
URL: http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/travel/flyrights/f...
Aktion des sichere Haus (Bezpečný dům, Něměcko)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Die DSH, založeno 1954, iinformuje o nebezpečí úrazu dětí.
URL: http://www.das-sichere-haus.de/
Aktiveforbrugere (Aktivní spotřebitel)
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dánská organizace zabývající se kvalitou z hlediska spotřebitele
URL: http://www.aktiveforbrugere.dk/
Centre Europeen des consummateurs (Evropské centrum spotřebitelů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské spotřebitelské centrum je první agenturou v evropě založenou s cílem akce Evropské komise v oblasti informování spotřebitelů. Má také knihovnu spotřebitelské legislativy.
URL: http://www.euro-conso.org/
Consumer information from the FDA office of women´s health (Informace pro spotřebitelky z ženského centra US FDA)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zabývá se spotřebitelstvím z hlediska žen, jejich potřeb a práv.
URL: http://www.fda.gov/womens/taketimetocare/consumer.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je zájmovým společenstvem, které sdružuje 80 podnikatelských zemědělských subjektů.
URL: http://www.cmsozzn.cz/
Der Verbraucherrat (Spotřebitelská rada Rakouska)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská rada Rakouskaam Österreichischen Normungsinstitut byla založena 1991 s cílem hájit práva spotřebitelů jak na národním, tak na evropském a mezinárodním poli.
URL: http://www.verbraucherrat.at/
eEurope - an Information Society for All (Informační společnost pro každého)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o projektu EU: Informační společnost pro každého.
URL: http://www.e-europestandards.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., z listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
URL: http://www.eru.cz/
Euractiv Portal (Euroaktivní portál)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co nového v EU, stránka pro lobbisty. Stránka založena v roce 2000, slouží profesionálům z institucí EU, průmyslu, ale také NGO sektoru, tisku a konzultantům.
URL: http://www.euractiv.com/
Europäisches Verbraucherzentrum Luxemburg (Evropské spotřebitelské centrum Luxemburg)
Jazyk: NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.euroguichet.lu/
European central bank (Evropská centrální banka)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o Euru a evropském bankovnictví
URL: http://www.euro.ecb.int/en.html
European Commission Libraries Catalogue (katalog Knihovny evropské komise)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://europa.eu.int/eclas/
European e zine by young consumers (E- časopis mladých evropských sporřebitelů)
Jazyk: NJ, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis o spotřebitelství o mladých a pro mladé.
URL: http://www.yomag.net/
European Electrical Products Certification Association (Asociace certifikace evropských výrobců elektrických spotřebičů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Popis značky a funkce en-ec, seznam držitelů značky.
URL: http://www.enec.com
European Internet Services Providers Association (Evropská asociace poskytovatelů Internetu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.euroispa.org/
European Research into Consumer Affairs (Evropský výzkum ve spotřebitelských záležitostech)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
European Research into Consumer Affairs' si klade za cíl zlepšit život evropských spotřebitelů, zejména těch zranitelných. Dějě se tak pomocí výzkumu, předávaného v dalších podobách veřejnosti.
URL: http://www.net-consumers.org/erica/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o EU, dokumenty, instituce, politiky; Smlouva o přistoupení, co přináší členství v EU ČR, dokumenty a materiály EU. Protál vznikl v roce 1999, nyní je oficiálním serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR informujícím o integraci ČR do EU.
URL: http://www.euroskop.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Založeno v roce 1959 výrobci krmných směsí z 5 států – Francie, Belgie, Německa, Itálie a Nizozemí. V současnosti jsou řádnými členy FEFAC národní krmivářské asociace ze všech členských států EU. Seznam členů, oborový rozcestník.
URL: http://www.cmsozzn.cz/fefac/
Federal Links (Federální odkazy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na instituce státní správy USA, oblast spotřebitelství.
URL: http://www.consumer.gov/Links.htm
Checkbiotech (Aktuální články a odkazy k oblasti biotechnologie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem této platformy je poskytovat pravdivé a včasné informace o biotechnologiích v zemědělství.
URL: http://www.checkbiotech.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozované občanským sdružením ARS AEQUI et BONI, věnující se občanským právům, ochraně práv spotřebitele, právu na spravedlivý proces, právním kauzám, úvahám a analýzám. Součástí jsou i vzory smluv a podání a Registr odpírání práva v ČR.
URL: http://www.i-pravo.org
Information Society Standardization System (Normalizační systém pro informační společnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem CEN/ISSS je zabývat se počítačovou technologií ve vztahu k občanům evropy.
URL: http://www.cenorm.be/isss/
International consultative group on food irradiation (Mezinárodní konsultační skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zaměřená na mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin; publikace, programy, předpisy týkající se ozařování potravin; mezinárodní konference, kontaktní adresy v jednotlivých státech EU.
URL: http://www.iaea.org/icgfi/
International food policy research Institute (Mezinárodní institut pro výzkum potravy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem the International Food Policy Research Institute je identifikovat a analyzovat politiky, které by trvale odpovídaly požadavkům rozvojového světa.
URL: http://www.ifpri.org/
International life sciences institute (informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;vztah zdravotní nezávadnosti potravin k životnímu prostředí...; informace pro spotřebitelskou veřejnost, kontrolní orgány i potravinový průmysl.
URL: http://www.ilsi.org/
Internet links to safety related websites (Odkazy týkající se bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky účastníků projektů EuroSafetyNet, Injury Prevention Programme, mimoevropské odkazy.
URL: http://www.ecosa.org/csi/ecosa.nsf/news
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba umožňuje operativní seznámení s rozličnými spotřebitelskými informacemi. V levém okně je zobrazen seznam témat a otázek. Texty jednotlivých otázek s odpověďmi se zobrazují v pravo.
URL: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/
Konsumenforum (Fórum spotřebitele, Švýcarsko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ve švýcarsku žije 7 milionů spotřebitelů. Není zde ale žádná strana, nebo neutrální hnutí na obranu jejich zájmů. Proto je zde konsumenForum.
URL: http://www.konsum.ch
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledávání v oblastech Home Safety, Road Safety, Occupational Safety,Water & Leisure Safety, Play Safety, Product Safety ve Velké Británii.
URL: http://www.rospa.com/CMS/index.asp
Links to oher medical related sites (Odkazy na stránky vztahující se k oblasti medikálních výrobků)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgány státní správy, Zainteresované strany, EU stránky pro vědu v oboru, EU, ostatní orgány EU.
URL: http://www.emea.eu.int/exlinks/exlinks.htm
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na jednotlivé národní ombutsmany států EU + žadatelů o členství.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/links/en/natomeu1.ht...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam notářů, činnost notáře, notářský tarif.
URL: http://www.notarkom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OSA je sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv.
URL: http://www.osa.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Týdenní souhrn nebezpečných výrobků na evropském trhu.
URL: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_sa...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgáne státní správy s postavením a působností určenou zákonem č. 458/2000 Sb., Hlavními úkoly ČR - Státní energetické inspekce je kontrola dodržování energetického zákona. Dále kontroluje dodržování zákona o hospodaření s energií a dodržování zákona o cenách.
URL: http://www.cr-sei.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
URL: http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp
The AgBioWorld Community (společenství biotechnologie v zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OD svého vzniku v lednu 2000 shromáždila organizace the AgBioWorld Foundation doporučení od více než 3200 vědců, kteří podporují užití biotechnologie ke zlepšení zemědělství v rozvojovém světě.
URL: http://www.agbioworld.org/
The British Safety Consil Website (Britská rada bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem je zdravý, bezpečný a k přírodě přátelský postup pro zisk celé společnosti a zvýšení produktivity. Skoumáme a vyvíjíme nové produkty a lobujeme u zásadních zdravotních, bezpečnostních a enviromentálních temat.
URL: http://ww2.britishsafetycouncil.org/
The Royal Society for the Prevention of Accidents (Královská společnost pro prevenci úrazů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Registrována jako charita .Poskytuje informace, rady, zdroje a tréning , RoSPA je aktivně zainteresována na propagaci bezpečnosti ve všech oblastch lidského života - v práci, doma, ve škole, na silnic, u vody...
URL: http://www.rospa.com
US Consumer Gateway (Brána do spotřebitelských informací od vlády USA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj spotřebitelských informací od federální vlády USA.
URL: http://www.consumer.gov/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor pro dohled nad potravinami a léčivy v USA
URL: http://www.fda.gov/opacom/morecons.html
Useful links (Užitečné odkazy CI)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam odkazů Consumers International, nejen k tématu udržitelné spotřeby ale i k ostatním kampaním CI.
URL: http://www.consumersinternational.org/UsefulLinks/def...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každodenní život v Maďarsku.
URL: http://www.ofe.hu/ivf/ivf_chl.htm
verbraucher (Spotřebitelská centrála Hessen)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je ochránce zájmů spotřebitele proti zvůli průmyslu a úřadů. Koordinuje spotřebitelskou činnost v oblasti Hessenska, Německo.
URL: http://www.verbraucher.de/
World Standards Services Network (Světová síť normalizačních služeb)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
WSSN je síť veřejně přístupných WWW stránek o normalizaci, normalizačních orgánech a organizacích na světě.
URL: http://www.wssn.net/WSSN/index.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) - občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů tam, kde síly jednotlivců nestačí.
Provozujeme síť poraden pro spotřebitele, internetový server Svět spotřebitelů, vydáváme informační materiály a realizujeme další aktivity.

Více informací získáte na www.spotrebitele.info.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -