spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Feministické internetové knihkupectví nabízející knihy, informační materiály. Lze zde najít i recenze a dvoujazyčný magazím One Eye Open.
URL: http://knihkupectvi.feminismus.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ke slovenskému vydání knihy Davida C. Kortena "Když korporace vládnou světu", která se věnuje problematice ekonomické globalizace. Stránky obsahují i úryvky překladu.
URL: http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato kniha je určena mladým lidem, kteří se zajímají o problémy šikany. Je plná kreativních příběhů a aktivit zaměřených na nenásilné řešení konfliktů. Seznamuje se způsoby, kterými se můžeme postavit tyranům.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=DoyleWeb...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace pojednává o otázkách spojených s neplodností, poskytuje informace o jejích příčinách, o diagnostických metodách a terapeutických postupech, dále o formách náhradní rodičovské péče a otázkách spojených s adoptivním rodičovstvím...
Nutno vyhledat v nabídce nakladatelství Academia

URL: http://www.academia.cz/na_sklade.php?detail=yes&cmd=s...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam knih s multikulturním zaměřením, které se dají telefonicky rezervovat.
URL: http://www.varianty.cz/default.asp?pa=knihovna
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distribuční středisko publikací MŽP. Celá řada bezplatných titulů k placeným objednávkám. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/pujcovna/nabidka_knih.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Opravené a doplněné vydání nenahraditelné učebnice zachycuje stav k 1. říjnu 2001.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Hrusakov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová verze knihy V. Cílka, P. Mudry, V. Ložka a kol. o přírodním bohatství středních Čech.
URL: http://krajina.kr-stredocesky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna Neziskovky.cz je knihovnou v ČR pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací.
URL: http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/knihovna/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka a poptávka literatury zejména o kaktusech a sukulentech, ale i dalších knih a časopisů s botanickou a zoologickou tématikou.
URL: http://www.volny.cz/koupelka/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vás přehlednou a srozumitelnou formou provede právním zázemím, které se dědictví týká.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=JUDrIlon...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství podstatné literatury.
URL: http://sweb.cz/lumir2001/Lumir.htm
EU Bookshop (Knihkupectví EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví EU.
URL: http://bookshop.europa.eu/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovská stránka Plzeňské vědecké knihovny.
URL: http://www.svkpl.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plný text knihy o geologických zajímavostech Prahy a jejího okolí.
URL: http://www.monet.cz/atlas/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato praktická příručka komplexně pojednává o dědění z hlediska hmotně i procesněprávního.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=MikesJir...
EU Bookshop (Knihkupectví EU)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví nabízí tituly různých institucí EU, a dále on-line katalog a archiv všech publikací EU.
URL: http://bookshop.eu.int/
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Národní zemědělská knihovna a centrum dokumentů)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o knihovně, ceník, adresa, ..., možnost spojení přes internet, seznam zahraničních periodik, databáze CD-ROM.
URL: http://www.omgk.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace obsahuje nejčastěji kladené otázky z oblasti rodinného práva a odpovědi s nimi spojené, ale i mnoho vzorů a podání pro vlastní praxi.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=ZdenkaKr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pražské nakladatelství, které vydává stejnojmenou kulturní revue, publikuje autorskou literaturu a zpracovává kulturní příručky - Kulturní bedekr, ročenku Almanach Labyrint.
URL: http://labyrint.net
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské dokumentační středisko při Západočeské univerzitě v Plzni je střediskem specializujícím se na oblast evropského práva. Je zde možné získat literaturu i z dalších tématických oblastí: hospodářská soutěž, vnější vztahy EU, regionální politika, obchodní politika.
URL: http://www.knihovna.zcu.cz/eds.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prezentace knihy Hry a cvičení pro globální výchovu.
URL: http://ekolist.cz/kn-rec-0106.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace je věnovaná současným aktuálním otázkám rodinného práva.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Hrusakov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MKP nabízí ve svém knižním fondu literaturu z oblasti občanského i trestního práva a pracovněprávních vztahů.
URL: http://111.mlp.cz/naucna.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace Petra Hlobila mj. vysvětluje mechanismus klimatických změn.
URL: http://cde.ecn.cz/dokumenty/klima/gopeucz.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek seznámit se blíže s filosofií tohoto systému, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=VojtechK...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ke stejnojmenné knize. Videozáznamy, ceník dílů, odkazy, aktuality a ohlasy.
URL: http://www.sweb.cz/stavimetc/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné texty školních prací studentů na různá témata z oblasti životního prostředí.
URL: http://ekologie.xf.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie (Laznibatová, J.)
Publikácia, ktorá veľmi podrobne hovorí o nadaných deťoch a kde je možné nájsť všetky informácie, ktoré hľadáte

URL: http://www.nadanedeti.sk/publikacia.php?id=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V publikaci najdete 16 předpisů (vč. vybraných ustanovení) rozdělených do 3 kapitol: rodina, sociálně-právní ochrana dětí a dítě a mezinárodní právo. Rozsáhlými změnami byl dotčen zákon o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 1. ledna 2003. Nově je do publikace zařazena Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Kolektiv...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o publikaci stínového ministra ODS pro životní prostředí Bedřicha Moldana, který představuji koncepci stínové vlády ODS v oblasti ekologické politiky. Celý text publikace je dostupný ve formátu PDF.
URL: http://www.ods.cz/index/aktualita.php?ID=101
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje elektronickou formu úplných textů parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti.
URL: http://www.psp.cz/eknih/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák. Kniha přináší užitečné informace a rady, jak rozpoznat leváka již v raném věku, jak pro něj vhodně uzpůsobit prostředí, jak dítěti pomoci překonávat možná úskalí a rozvíjet jeho přednosti.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=HealeyJa...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství Marie Chřibkové, které se soustředí na vydávání literatury psané ženami a literatury feministické.
URL: http://www.owp.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální knihovna sleduje vydavatelskou činnost brněnských neziskových ekologických oganizací, u nichž si můžete publikace v ní uvedené objednat.
URL: http://www.phil.muni.cz/vik/old/ekologie/index2.html
Rad Shop - Bücher und Karten (Cyklistický obchod - knihy a mapy)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetového obchodu, který se specializoje na cyklistiku.
URL: http://zeuss.bva-bielefeld.de/bundk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Městská knihovna Benešov ve spolupráci s ICN v Praze (Informační centrum neziskových organizací) poskytuje základní informace neziskovým organizacím v regionu.
URL: http://www.knihovna-benesov.cz/nezisk.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Upoutávka na nově vyšlé knížky z oblasti akvaristiky prodávané firmou BLANKO.
URL: http://www.toptip.cz/neonky/
Internet-Shop von STÖPPEL FreizeitMedien (Internetový obchod STÖPPEL)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetového obchodu STÖPPEL specializovaného na cestovní průvodce (cyklistika, turistika, lyžování ...).
URL: http://www.radfahren-online.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled nejdůležitějších poznatků o vývoji dítěte poskytuje množství důležitých informací o dětském vývoji od prenatálního období až do osmi let věku dítěte.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=AllenEil...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá distribuce a nakladatelství anarchistické literatury.
URL: http://apdistribuce.unas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled anglickojazyčné literatury s ekologickou tématikou.
URL: http://www.ecobooks.com/
marebuchverlag (Nakladatelství MARE)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství zaměřené na problematiku moře ve všech jeho významech (symbolický, historický, ekologický ...). Informace o novinkách, populárně naučné knihy, beletrie ...
URL: http://www.marebuch.de/
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlý archiv literatury, vztahující se k drogové problematice; obsahuje na 15.000 titulů v němčině a angličtině.
URL: http://www.archido.uni-bremen.de
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anglicky psané dodatky ke knize Svoboda J, Vašků Z. & Cílek V. (2003): Velká kniha o klimatu zemí koruny české. Tyto dodatky zahrnují doplňky ke grafům obrázky, citace a další informace, které se v knize neobjevily.
URL: http://www.gli.cas.cz/kvarter/The%20climate%20of%20Cz...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydávání knih s tematikou alternativní medicíny, homeopatie, autopatie, spirituality, filosofie, psychologie. Pořádání školení v oborech homeopatie a autopatie. Homeopatický diagnostický software Kent. Odborné poradenství v oblasti homeopatie a autopatie. Prodej produktů spojených s alternativní léčbou a zdravým životním stylem.
URL: http://www.alternativa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Volně přístupná knihovna při Multikulturním centru v Praze. Obsahuje stovky titulů (i cizojazyčných) z této oblasti.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství vydává knihy pro zvídavé čtenáře - oblasti - literatura faktu, historie, populárně naučná literatura, české dějiny, světová beletrie, knihy o zvířatech, filozofie, politologie.
URL: http://www.rybkapub.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nové i starší knížky z oblasti životního prostředí. Recenze, citáty, polemiky...
URL: http://www.ekolist.cz/knihy.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dospívání - adolescence v širším smyslu - je krásným a důležitým úsekem života. Autor předkládá přehled nových i tradičních teoretických přístupů k adolescenci, do níž ve shodě s pojetím převažujícím ve světě zahrnuje i pubescenci.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=MacekPet...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna obsahuje na 400 svazků, audiokazet i videokazet - romistická literatura, příručky pro učitele a další.
URL: http://www.novaskola.org/cze/sites/knihovna/index.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text firmy EKO-SEPAR popisující nakládání s komunálním odpadem a jeho třídění.
URL: http://www.ekosepar.cz/htm/prirucka.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text knihy "Ke kritice obnovní těžby stromů cílových tlouštěk v pasečném lese" od Milana Košuliče st. z roku 2000. Polemika s knihou prof. Polena: Výběr jednotlivých stromů k obnovní těžbě v pasečném lese.
URL: http://sweb.cz/milan.kosulic/tezba_cil_tloustek/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka knih internetového obchodu Vltava.cz pro rodiče, odborníky i další dospělé.
URL: http://www.vltava.cz/default.asp?nDepartmentID=442
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna MIP obsahuje v současnosti okolo 200 česko- i cizojazyčných svazků pokrývajících oblasti multikulturalismu, česko-německých vztahů, lidských práv, problematiku židovství, Romů, sociálně-právní a ekologickou literaturu.
URL: http://www.osmip.cz/pr-knihovna.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví s nabídkou v kategoriích beletrie, dětská literatura, alternativní medicína, nebo zdravá výživa.
URL: http://www.jasminka.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická knihovna nabízí publikace a periodika z oblasti životního prostředí v plném znění.
URL: http://www.env.cebin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cenný zdroj praktických informací pro rodiče, učitele i sociální pracovníky, kteří se starají o děti se speciálními potřebami. Adresář příslušných institucí.
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Kerrova&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
článek z časopisu Anarchofeministické skupiny Přímá cesta
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/pc3zenskaprace....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost má cíl poskytnout prostor pro ty, kteří cítí potřebu osobního rozvoje a sebepoznání. Prostor pro rozvinutí všech stránek života v oblasti těla, mysli, srdce a duše. Provozuje Dům osobního rozvoje Maitrea v na pražském Starém Městě, kde pořádá prožitkové semináře a terapeutické výcviky. Vegetariánská restaurace.
Součástí je i nakladatelství Maitrea, které vydává knižní tituly, dokumentární filmy a zvukové nahrávky tématicky zaměřené na osobní rozvoj člověka.
Ve Slušticích u Prahy vznikne mateřská škola s komunitním centrem, jež bude místem pro tradiční výchovu, lidská setkávání a umělecko-řemeslnou činnost.
Dalším projektem je Avaloka, škola tradičních umění Koryu – umění samurajů, zenové meditace, kaligrafie, cvičení s mečem.

URL: http://www.maitrea.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha se zabývá problematikou inteligentních dětí, které mají problémy s učením. Je napsána jako přehledný a sympaticky jasný průvodce tématy, jež vzbuzují často kontroverzní postoje a někdy vedou i ke sporům rodiny se školou
URL: http://www.vltava.cz/Store/GoodsDetail.asp?c=Selikowi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
On-line verze publikace V. Cílka, V. Ložka a J. Kubíkové o přírodním a kulturním bohatství středních Čech.
URL: http://priroda.kr-stredocesky.cz
World Bank: Biofuels: The Promise and the Risks (Světová banka: Biopaliva: Přísliby a rizika)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Část zprávy "World Development Report 2008: Agriculture for Development", věnovaná biopalivům.
URL: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTR...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna publikací Ekologického centra Most pro Krušnohoří z oblasti ekologie a životního prostředí.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/pujcovna/novinky.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -