spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
„Evropský sousedský den“ je projekt s cílem bojovat proti individualismu a izolaci - problémům zejména velkých měst. Jde o iniciativu, v rámci které uspořádají každé poslední květnové úterý obyvatelé bytů velkých obytných domů pro sebe i pro své sousedy pohoštění. Podobné akce mají podporu místních samospráv, asociací maloobchodníků, výborů nájemníků, apod.
URL: http://www.european-neighbours-day.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímž cílem je záchrana, obnova a nový impuls dalšímu rozšíření využití významné kulturně-historické památky gotického kostela sv. Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod.
URL: http://grantae.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zabývající se urbanizačním procesem a teoretickými přístupy k urbanizaci. Jde o prezentaci bakalářské práce Martina Šimona na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
URL: http://www.urbanizace.wz.cz
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt URBAT se zaměřuje na města a jejich okolí, kerá se potýkají s nezaměstnaností, výtržnictvím, chudobou a neadekvátní úrovní služeb. Zaměřuje se na spolupráci evropských měst prostřednictvím vytváření tematických sítí.
URL: http://urbact.eu/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
URL: http://www.stromy.unas.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obec Bukovec je nejvýchodnější obec ČR s dlouholetou historií.
URL: http://www.bukovec.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -