spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma ECOCOAL, s.r.o. se zabývá širokým spektrem činností spojených s projektováním a výstavbou staveb pro ochranu životního prostředí, dále nakládáním s odpady (včetně odpadů nebezpečných), odstraňováním starých ekologických zátěží a dekontaminací zeminy znečištěné ropnými či fenolovými látkami pomocí metody biodegradace.
URL: http://www.ecocoal.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Letní ddětský tábor s výukou angličtiny.
URL: http://www.detskytabor.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické zemědělství a produkce biovína a bylin. Prodej bylinných koření a koupelí v kvalitě BIO. Možnost objednávání pomocí internetového obchodu.
URL: http://www.bio-produkty.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmětem činnosti společnosti je dobývání hnědého uhlí, doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí, jeho další zušlechťování a transformace a také obchod s výslednými produkty. K ekologickým činnostem společnosti patří rekultivace ploch postižených dobýváním a zpracováním odpadů, včetně jejich likvidace.
URL: http://www.suas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ošetřovatelská péče pro kllienty po propuštění z nemocnice, v době léčení v domácím prostředí a v době rekonvalescence.
URL: http://homecare.webpark.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o letištích v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letové řády, služby...
URL: http://www.csl.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firemní sponzoring společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. - podpora české kultury, občanské společnosti a Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje koordinovaný ve spolupráci s Nadací VIA.
URL: http://www.prazdroj.cz/cz/sponzoring/73.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plastové stavebnice a hračky.
URL: http://www.lori.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky firmy provozující železniční dopravu na úzkokolejné dráze Obrataň - Jindřichův Hradec - Nová Bystřice.
URL: http://www.jhmd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavebnice nejen pro děti 5 - 14 let, ale pro všechny věkové kategorie. Rozvíjí tvořivost , fantazii a zručnost. Doporučeno k rehabilitaci a procvičování prstů, možno využít jako hlavolam
URL: http://tandraplast.misto.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rady pro rodiče, výchova a vzdělávání, zdraví a životní styl, psychologie a další obory.
URL: http://www.gradapublishing.cz/content/katalog.php?has...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní služby mj. v oblasti odpadového hospodářství.
URL: http://www.bozpo.sk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pražského dopravního podniku. Jízdní řády, tarifní informace, historie městské hromadné dopravy v Praze...
URL: http://www.dp-praha.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba lepenek, obalů a kancelářských potřeb ze sběrového papíru. Držitelé ocenění Ekologicky šetrný výrobek.
URL: http://www.emba.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí práce v oboru zásobování vodou, rozbory kvality vod a průzkum a sanaco znečištěných vod a zemin. Dále mj. ekologické audity, rizikové analýzy, posudky a dokumentace E.I.A.
URL: http://www.vodnizdroje.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba a prodej kompenzačních pomůcek.
URL: http://www.anticer.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražského obchodu a restaurace s biopotravinami a biopekárnou.
URL: http://www.albiostyl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá výkupem druhotných surovin od občanů i podnikatelů, provozuje separovaný sběr pro města. Seznam výkupen a dalších provozoven, ceny vykupovaných surovin.
URL: http://www.sber-suroviny.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost Moravské naftové doly je největší společností v ČR, zabývající se vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu, a to v ČR i v zahraničí.
URL: http://www.mnd.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenské elektrárne vyrábějí elektrickou energii, provozují přenosovou soustavu, dovžejí a vývážejí elektrickou energii. Provozují 2 jaderné, tři tepelné a 34 vodních elektráren.
URL: http://www.seas.sk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky státní organizace, provozující železniční dopravu a spravující železniční siť v ČR. Informace o Českých drahách, o jejich službách, jízdní řád a další informace.
URL: http://www.cdrail.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká firma s více jak desetiletou tradicí v oboru vývoje a výroby přístrojů pro monitorování životního prostředí se specializací na sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů pitné, průmyslové i odpadní vody. Ultrazvukové hladinoměry a průtokoměry, pH metry, rozpuštěný kyslík, teplota, dešťové srážky, záznamníky dat, telemetrické stanice v síti GSM.
URL: http://www.fiedler.iol.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ECO-Project-Invest, s.r.o., nabízí energetické audity, racionalizace provozu energetických zařízení, posuzování ekonomiky energetických investic aj.
URL: http://www.epi.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dopravní podnik Teplice provozuje městskou hromadnou dopravu v Teplicích a v okolních obcích (Bystřany, Dubí, Košťany, Novosedlice, Proboštov, Újezdeček a Zabrušany). Jízdní řády, mapa sítě, tarif, přepravní podmínky...
URL: http://www.dpteplice.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Windtower Brno se zabývá vývojem a výrobou větrných elektráren.
URL: http://www.windtower.info
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky těžební společnosti, operující v Peru.
URL: http://www.midas.atfreeweb.com
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným způsobem hnědé uhlí na východě Slovenska.
URL: http://www.dolina.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut regionálních informací spol. s r. o. na svých stránkách prezentuje mj. územní plány velkých územních celků, urbanistické studie a jiné rozvojové dokumenty.
URL: http://www.iri.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Filmová a distrinuční společnost sdružuje: Studia animovaného filmu - kresleného (Studio Bratři v triku), loutkového (Studio Jiřího Trnky), oddělení výstav a studio Atrium, dále produkční studia dokumentárního a celovečerního filmu, reklamních spotů a multimefiálních projektů apod.
URL: http://www.kratkyfilm.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětská letní i zimní rekreace u nás i v zahraničí.
URL: http://www.karamela.zde.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní domácí péče v Žatci.
URL: http://www.arnika.unas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytování kvalitních ošetřovatelských služeb pro seniory v penzionu rodinného typu s individuálním přístupem ke klientovi.
URL: http://www.senior-centrum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma ASPI Publishing, dceřiná společnost nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company, se zabývá poskytováním právních a ekonomických informací jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Jako nosič informací slouží CD-ROM, Internet, knihy a časopisy.
URL: http://www.aspi.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se specializuje na podporu odděleného sběru bioodpadu a návazné technologie, které realizaci odděleného sběru usnadňují. Dále výrábí a dováží aplikace z biodegradabilních plastů do České republiky.
URL: http://www.hbabio.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí prodej a instalace tepelných čerpadel. Technický a cenový návrh zdarma, bezplatné poradenství.
URL: http://www.ekologicke-vytapeni.cz/tepelna-cerpadla.ph...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nýřanská firma zabývající se separací a zneškodňováním odpadů.
URL: http://www.ekosepar.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společnosti nabízející software pro evidenci odpadů a obalů.
URL: http://inisoft.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá se především propagací a distribucí kvalitního semenného botanického materiálu. Semena s botanicky evidovaným původem.
URL: http://kaktusovelabuznictvi.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesionální služby (projekce, dodávka a montáž, zaregulování, validace a servis) v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.
URL: http://www.top-klima.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice plemene belgický ovčák malinois. Zaměřuje se na pracovní upotřebení plemene malinois. Nabídka štěňat.
URL: http://www.malinois-temperament.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ragdoll Rohan Zdice - Chovatelská stanice - kočky plemene ragdoll, odchov koťat.
URL: http://ragdoll.blazek.info
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce volně prodejných přípravků vyrábí mimo jiné doplňky stravy a kosmetiku. Výroba probíhá v režimu SVP podle mezinárodně platného certifikátu, kompletní produktová řada v lékárnách pod značkou Farmax.
URL: http://www.farmax.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavebnice, se kterou si hrálo 19. a 20. století, se vrátila. Za pedagogickou, estetickou a morální úroveň získala „Oskara hraček“ Zlatou cenu rodičů. Z kamene lisovaného se lněným olejem, cihlovou červení, pískovcovou žlutí a břidlicovou modří.
URL: http://www.anchor.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnská firma nabízející řadu služeb z oblasti životního prostředí - mj. vypracování dokumentace EIA, ekologické audity, geologický průzkum, oceňování ekologických škod, projekty sanace skládek, rozptylové studie, čistší produkce...
URL: http://www.ekoaudit.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí ošetřování a údržbu stromů, vysazování zeleně, poradenství v oboru péče o krajinu. Rovněž provádí konzervaci cenných a památných stromů.
URL: http://mujweb.cz/www/udrzbazelene/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí pomocný rostlinný přípravek BIAL - tekutý pomocný přípravek - vodní výluh z vermikompostu, získaného činností kalifornských žížal.
URL: http://www.volny.cz/motles/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server společnosti zajišťující městskou hromadnou dopravu ve Zlíně a Otrokovicích. Jízdní řády, přepravní podmínky, tarif, ...
URL: http://www.dszo.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pražská energetika, a. s., je regionální distribuční společností, působící na území hlavního města Prahy a města Roztok.
URL: http://www.pre.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky státního podniku Lesy České republiky. Tiskové zprávy, dokumenty, informace o akcích pro veřejnost...
URL: http://www.lesycr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší petrochemický podnik v ČR, sídlí v Litvínově. Ekonomické informace, katalog produktů, výroční zprávy životního prostředí, informace o ekologické politice podniku...
URL: http://www.chemopetrol.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným i povrchovým způsobem hnědé uhlí v okolí Nitry.
URL: http://www.hbp.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pro-Bio, obchodní spol.s r.o., vykupuje produkci biozemědělců, zpracovává, balí a distribuuje biopotraviny.
URL: http://www.probio.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prospero je knihkupectví Divadelního ústavu specializující se na divadelní literaturu. Knihkupectví nabízí i on-line prodej.
URL: http://www.divadlo.cz/prospero/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provádějící kompletní radonový servis - stanovení radonového indexu pozemku (nutné ke stavebnímu povolení), měření radonu v objektech, návrhy a výpočty protiradonových opatření, poradenská činnost.
URL: http://www.sweb.cz/mereni.radonu
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenský nestátní účelový fond, který soustřeďuje finanční prostředky od výrobců a dovozců jednotlivých druhů zboží. Získané prostředky využívá na podporu sběru a zpracování jednotlivých druhů odpadů.
URL: http://www.recfond.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní organizace, spravující železniční dopravní cestu (železniční tratě). Přiděluje kapacitu dopravní cesty jednotlivým firmám provozujícím železniční dopravu.
URL: http://www.szdc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma, jejímž cílem je poskytovat dlouhodobě kvalitní služby provozovatelům vodních elektráren i ostatním odběratelům technologické vody z řek a vodních nádrží.
URL: http://www.mve.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficialní stránky projektu Avon proti rakovině prsu.
URL: http://www.brantese.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma zabývající se fotovoltaikou – solární investice, dotace, financování, audit, licence, provoz. Prodej - fotovoltaické solární systémy, panely, články, kabely, měniče. Instalace sluneční elektrárny na klíč.
URL: http://www.hitechsolar.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provádí aplikaci foukané izolace Climatizer Plus. Izolační hmota Climatizer umožňuje uspořit značnou část energie na vytápění domu.
URL: http://www.izolace-zelinka.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod nabízející dětské oblečení z biobavlny a látkové pleny.
URL: http://www.ecomamma.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice plemene australská kelpie.
URL: http://www.kelpie.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdravotní péče o klienta dle indikace ošetřujícího lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Orientace na pacienty s akutním nebo chronickým onemocněním, pacienty smyslově nebo tělesně postižené a závislé na cizí pomoci.
URL: http://home.tiscali.cz/alenabendova/
Solná jeskyně Radost (Solná jeskyně Radost)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Solná jeskyně Radost v Radostín nad Oslavou (Vysočina) - relaxace.
URL: http://www.solnajeskyneradost.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mladoboleslavského dopravního podniku. Přepravní podmínky, jízdní řády.
URL: http://www.dpmlb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízející servis skladů ropných látek.
URL: http://www.ekoeso.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zahradnická firma z Jaroměře, podrobné informace o nabízeném sortimentu.
URL: http://www.cernyseed.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí výrobky a služby pro zásobování vodou, úpravu vody, dezinfekci studní apod.
URL: http://www.aquapluscz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server ústeckého dopravního podniku. Jízdní řády, tarify, přepravní podmínky...
URL: http://www.dpmul.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost má monopolní postavení v oblasti distribuce elektřiny v rámci jihočeského regionu.
URL: http://www.jce.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhotovení, oprava, rekonstrukce, modernizace dálnic, silnic, rychlostních komunikací a obchvatů obcí, mostů, železničních a tramvajových tratí...
URL: http://www.ssz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická farma v Křišťanovicích (Agropodnik Dvorce, a.s.) - člen svazu PRO-BIO. Orientuje se zejména na produkci bio-jehněčího, ale i hovězího masa.
URL: http://organiclamb.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tábory pro děti (7-13let) a akce pro teenagery (13-18let) v zahraničí a na koních v Jižních Čechách.
URL: http://www.sindibad.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje domácí zdravotní a pečovatelskou službu na území celého hlavního města Prahy. Péči poskytuje ZDARMA na předpis obvodního lékaře, u kterého je nemocný zaregistrován . Je řádným členem Asociace domácí péče ČR
URL: http://www.geria.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kulturní přehled (opera, činohra, koncerty) s on-line rezervacemi vstupenek.
URL: http://www.ticketportal.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tepelná čerpadla, solární kolektory, nádrže na propan, topení LTO (lehké a extra lehké topné oleje), kotelny na zemní plyn, úpravny vody. Dodávka, instalace a servis.
URL: http://www.ekotop-cb.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost, která sdružuje představitele domácího a mezinárodního průmyslu a obchodu v ČR. Základním cílem BLF je šířit a podporovat myšlenku společensky odpovědného chování firem (CSR), prosazuje řádné občanství podniku (Good Corporate Citizenship). BLF např. každoročně vyhlašuje soutěž "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004", pořádá konference, semináře, workshopy, stáže pro studenty VŠ, je partnerem a využívá spolupráce s Prince of Wales International Business Leaders Forum.
URL: http://www.blf.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britská energetická společnost s pobočkami po celém světě, která se zabývá výrobou šetrné energie především z vodíkových článků, skladováním energie a vývojem nových systémů přenosu energie.
URL: http://www.intelligent-energy.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod zaměřený na dřevěné hračky pro podporu motoriky, představivosti a fantazie dítěte.
URL: http://www.lumpik.cz/shop
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zemědělsko-řemeslné hospodářství malorolníka o rozloze 5 hektarů, založené v roce 1999, u Závisti poblíž Prahy. Tradiční způsob hospodaření, možnost zastavení pro turisty, vyjížďky na koni...
URL: http://www.usedlost.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma HAREX INVEST s.r.o., zajišťuje dodávky a montáž technologií pro nízkoenergetické stavby - tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, solární systémy.
URL: http://www.harex-energie.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Herva se zabývá výrobou a prodejem čističek odpadních vod, jak pro stávající, tak pro teprve budované jímky. Domácí čistírny Herva, jsou šetrné k životnímu prostředí, díky likvidaci splaškových vod. Rovněž nabízí poradenskou činnost, včetně záručního a pozáručního servisu.
URL: http://www.herva.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zabýváme se chovem masného skotu plemene Aberdeen Angus Red v čistokrevné formě.
URL: http://www.farmahostin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej a servis slunečních kolektorů pro vytápění domů, ohřev teplé užitkové vody a bazénů.
URL: http://www.topime-sluncem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soukromá lékařská praxe zaměřená na pomoc lidem s problémy duševní povahy
URL: http://www.psychoterapeut.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá komunikační platforma pro architekty, architektonické ateliery, zahradní architekty, fotografy architektury, modelářské dílny.
URL: http://www.arch.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ostravská firma nabízející řadu služeb z oblasti životního prostředí - mj. prognózy šíření a důsledků kontaminace, ekologické audity, hodnocení vlivů na životní prostředí, prevence průmyslových havárií, zavádění systémů EMS a EMAS, projektování skládek...
URL: http://www.aq-test.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Ekoline, s.r.o. Brno se zabývá zejména informatickými službami týkajícími se nebezpečných chemických látek a nebezpečných odpadů.
URL: http://www.ekoline-brno.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí žumpy, čistírny odpadních vod, odlučovače tuků apod. Dále nabízí provedení ekologického auditu, zpracování posudku EIA a zavedení systémů EMS.
URL: http://www.ekosystem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky příspěvkové organizace ROPID. Tarif, mapy, jízdní řády a další informace o pražské integrované dopravě.
URL: http://www.ropid.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Západočeská energetika je dominantním dodavatelem elektrické energie na území západních Čech a současně vlastníkem a provozovatelem distribuční sítě. Vyrábí také elektřinu v malých vodních elektrárnách.
URL: http://www.zce.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Českomoravské lupkové závody těží a dále zpracovávají žárovzdorné jílovce - lupky, výpal kaolínu a využívají těžbu doprovodných surovin - keramických jílů, těsnících jílů, písku a spongilitu.
URL: http://www.cluz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží a zpracovává černé uhlí na Kladensku a Ostravsku.
URL: http://www.cmd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba, distribuce a prodej technických plynů ve stlačeném i zkapalněném stavu. Plyny lze použít pro čištění vod a zachycování organických látek z ovzduší. Firma se také angažuje ve vývoji vodíkového pohonu automobilů.
URL: http://www.lindetechnoplyn.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba menších čistíren odpadních vod (ČOV) a kompletní dodávky větších komunálních ČOV, případně subdodávky technologických celků.
URL: http://www.cistirny.cz
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německý distributor potravin z ekologického zemědělství.
URL: http://www.grell.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní činností je vydávání děl českých autorů. Kromě nakladatelských aktivit je EBP také distributorem hudebnin své vlastní produkce, publikací jiných tuzemských a zahraničních nakladatelů.
URL: http://www.sheetmusic.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kulturní přehled s možností on-line nákupu vstupenek.
URL: http://www.ticketpro.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí a prodává čaje, koření, oleje a další potraviny z produkce ekologického zemědělství.
URL: http://www.slunecnibrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej zdravé výživy, poradna pro makrobiotiky, racionální výživa, biopotraviny, pro makrobiotiky, vegetariány, bezlepkové, diavýrobky, čaje, byliny, vitamíny, kosmetika, sportovní výživa, keramika, aromaterapie, knihy, kváskový chleba, dýně Hokaido.
URL: http://www.zzbrno.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka nabízí jako placenou službu přehled budoucích stavebních zakázek na 10 milionů Kč.
URL: http://www.rvsp.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace vlastní práva ke značce Zelený bod a sdružuje národní organizace zabývající se sběrem a využitím obalových odpadů ze zemí Evropské unie v rámci plnění požadavků směrnice EU o obalech a obalových odpadech. Spolupracuje i s organizacemi z Turecka a Severní Ameriky.
URL: http://www.pro-e.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost pro nakládání s odpady působící na Třebíčsku.
URL: http://www.svazek-skladka.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pěstování a zásilkový prodej skalniček, trvalek, okrasných trav, listnatých a jehličnatých dřevin. Internetový obchod.
URL: http://www.kallimagarden.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní péče o psy, kočky a ostatní domácí zvířata včetně exotů, prevence, diagnostika i léčba, očkování, odčervení, čipování. Jsou k dispozici rentgenologické, sonografické, kardiologické, endoskopické, dermatologické, otoskopické a oftalmologické vyšetření, chirurgické a ortopedické zákroky v inhalační anestezii a monitoringu, odstranění zubního kamene ultrazvukem.
URL: http://www.veterinazbraslav.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotovoltaika - solární elektrárny. Firma dodává kompletní fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy, firmy. Návrh, kalkulace, montáž, revize. Prodej ostrovních elektráren pro chalupy, chaty, lodě, obytné přívěsy. Prodej jednotlivých komponentů.
URL: http://www.ascicom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka služeb laktační poradkyně a duly, předporodní příprava, doprovod k porodu, poporodní návštěvy...
URL: http://dula-kojeni-pardubice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio pro obnovu přirozené rovnováhy fyzické, mentální a emocionální u lidí i zvířat. EFT-technika emoční svobody, BMT-Bowenova masáž - bodová myofasciální technika dle Thomase Bowena, terapie tachyonovou energií.
URL: http://www.braganca.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Eurosup provozuje skládku průmyslových odpadů ve Vrbičanech, okres Litoměřice.
URL: http://www.eurosup.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí nejrůznější služby z oblasti životního prostředí. Sanace ekologických zátěží, radonový program, odpady, vodohospodářské služby, separace olova z materiálu střelničních valů, školení.
URL: http://www.ekomonitor.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí autorizovaná měření emisí do ovzduší, rozbory vod, měření hluku, vibrací, měření koncentrací formaldehydu apod.
URL: http://www.ineco.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost je podnikem veřejných služeb, jehož hlavním předmětem podnikání je nákup, distribuce, tranzit a prodej elektřiny v severočeském regionu.
URL: http://www.sce.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zaměřuje na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době provozuje čtyři lomy a dvě štěrkopískovny.
URL: http://kamen.zbraslav.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec a vyrábí cement, vápno, suché maltové, betonové a omítkové směsi, přísady do betonů a malt aj. Informace o ekologických aktivitách firmy.
URL: http://www.cmcem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky české filiálky francouzské firmy, vyrábějící odlučovače ropných látek, tuků a škrobů, neutralizační nádrže, kalové jímky aj.
URL: http://www.techneau.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
BioBaby u nás propaguje a prodává dětské oblečení z biobavlny, stravu a hračky certifikovené značkou BIO. Propaguje i alternativní péči o děti. Na stránkách najdete i poradnu a e-obchod s uvedeným zbožím.
URL: http://www.biobaby.cz
Pinot Gris Weinhandel (Obchod s vínem Pinot Gris)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej vína z ekologického vinařství v Hamburku, ochutnávky.
URL: http://www.pinotgris.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství vydává knihy, které mohou pomoci rodičům i dětem na cestě společným životem. /Pedagogika, psychologie, životní styl, rádce pro rodiče, hry, tvořivost a další./
URL: http://www.portal.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kreativní kancelář, která vytváří a realizuje a prezentuje koncepci v oblasti užité kultury a životního stylu - zejména architektura, design, volné umění a činnosti, které se doplňují.
URL: http://www.culturainforma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabízí pleťovou, tělovou a vlasovou kosmetiku od firem Green Mama, Freeman, Oceanic a Binge. Výrobky nejsou testovány na zvířatech.
URL: http://www.kosmetika.vte.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová on-line služba pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a 1. až 4. ročníků víceletých gymnázií. Služba zahrnuje látku devíti hlavních předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a dějepis. Hlavním cílem služby je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.
URL: http://www.zaskolou.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hudební agentura Urban World Music Administration Česká republika prezentuje ty nejlepší umělce ze Severní Ameriky působící v oblasti jazz, blues & root music na mezinárodní hudební scéně.
URL: http://www.urbanworld.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod s přírodní kosmetikou.
URL: http://www.prirodnikosmetika.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distribuce, servis a podpora tepelných čerpadel HotJet. Vývoj a montáž v ČR. Dodávka dalších komponent systému - akumulační nádoby, oběhová čerpadla, regulace.
URL: http://www.hotjet.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod zaměřený na prodej bylin hlavně Stevia rebaudiana Bertoni a Lippia dulcis Colada, trvalek, zeleniny, ovoce a semen.
URL: http://www.studiogarden.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bio, eko a prírodné produkty online: prírodná kozmetika, biopotraviny, ekologická drogéria, detská a materská prírodná kozmetika, BIO bylinky, aromaterapia, prírodná lekáreň. Diskusné fórum.
URL: http://www.bioshop.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí měření a eliminaci elektrosmogu v obydlí - automatické odpojovače sítě, odstíněné kabely pro domovní elektroinstalace, měřící přístroje aj., poradenství.
URL: http://www.elektrosmog.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výpočet výhodného datumu odchodu do důchodu.
URL: http://www.odchod-do-duchodu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Detoxikační gel Sanogel vám pomůže pročistit vaše toxická játra. Detoxikační prostředek pro léčbu otravy organismu, který používají nejen detoxikační centra. Očistná kúra vhodná pro každého jako prevence civilizačních chorob, detoxikační kůra jater. Prodejce Mgr. Jana Říhová.
URL: http://www.sanogel-detoxikace.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí mj. ekologické audity, posuzování vlivů na životní prostředí, poradenství v odpadovém a vodním hospodářství, školení o ochraně životního prostředí, zavádění EMS, poradenství při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami...
URL: http://www.ekotip.iol.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka hlavního výrobci elektrické energie v ČR, informace o jednotlivých elektrárnách, podrobné informace o jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany.
URL: http://www.cez.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obalová asociace, která sdružuje výrobce obalů, obalových materiálů a balicích strojů v Čechách i na Slovensku. Vydává časopis Svět balení a organizuje soutěž Obal roku.
URL: http://www.syba.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí a distribuuje malospotřebitelská balení přípravků na ochranu a výživu rostlin.
URL: http://www.floraservis.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na území jihomoravského regionu. Provozuje také čtyři vodní elektrárny.
URL: http://www.jme.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
LIGRANIT s.r.o. těží ve vlastních lomech Ruprechtice a Hraničná libereckou a železnobrodskou žulu. Ve zpracovatelském závodě v Rochlicích v Liberci zpracovává široký sortiment vlastních i dovozových žul na polotovary nebo veškeré kamenické výrobky.
URL: http://www.ligranit.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma podniká v řadě oblastí vodního hospodářství, dále mj. v oblasti skládkování odpadů, ekologickém inženýrství aj.
URL: http://www.hydroprojekt.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zahradnická firma nabízející služby v oboru projektování, realizace a údržby soukromých zahrad i veřejné zeleně. Prodej a pěstování rostlinného materiálu, nabídka zahradnických substrátů a kompostu, ukládáni biologickeho odpadu.
URL: http://www.jena.cz
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost, která usiluje o vývoj "čistých" automobilových technologií, např. motor poháněný stlačeným vzduchem. stránky obsahují popis technologie, fotky a video vyvinutých modelů.
URL: http://www.mdi.lu
Gärtnerei Sannmann (Zahradnictví Sannmann)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dodavatel ekologicky pěstované zeleniny, bioobchod.
URL: http://www.sannmann.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Originální stavebnice vyráběná podle českého patentu, určená pro děti předškolního i školního věku.
URL: http://users.pbm.czn.cz/~storia/indexcz.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o slunečních kolektorech na ohřev teplé vody, dodávka, montáž, poradenství, informace o státních dotacích, energetickém auditu, fotogalerie.
URL: http://www.heliostar.cz
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nizozemská firma vyrábějící čaj a kávu z ekologického zemědělství a k životnímu prostředí šetrným způsobem.
URL: http://www.neuteboom.nl
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedna z největších chemických výrob v ČR (anorganická chemie, PVC, etylén, polyamidová vlákna apod.). Stránky obsahují i environmentální politiku Spolany a roční přehled naměřených ukazatelů.
URL: http://www.spolana.cz
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka tepelných čerpadel pro rodinné domy. Vysvětlení principu tepelných čerpadel, výpočet tepelných ztrát včetně návrhu vhodného tepelného čerpadla zdarma, montáž a servis.
URL: http://www.mastertherm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Ing. Marie Tiché, autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby. Projektování vodohospodářských staveb: Hrazení bystřin, úprava vodních toků a nádrží.
URL: http://www.volny.cz/tprojekt/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická rodinná farma s výrobou kozích sýrů. Samotná farma obsahuje chov koz, moderní minimlékárnu a prodejnu s malým odpočinkovým posezením, spojeným s případnou ochutnávkou kozích sýrů a mléka. Farma se zapojila do projektu Cyklisté vítáni.
URL: http://www.ekofarmabrezi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma firma zabývající se využitím alternativních zdrojů energie a jejich vzájemných kombinací.
URL: http://www.alter-eko.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábějící ekologicky šetrnou kosmetiku, čistící a prací prostředky, mýdla apod.
URL: http://www.missiva.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej látkových plen PoPoLiNi a dalšího vybavení pro děti.
URL: http://popolini.prodejce.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
návrhy, realizace a údržba zahrad, péče o rostliny v interiéru, odborné poradenství
URL: http://www.exotickerostliny.eu/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí mj. magnety pro sběrné suroviny, umožňující rozlišit magnetické kovy od nemagnetických.
URL: http://www.magsy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma je generálním zástupcem Alfa Laval pro Moravu a provádí technický návrh, dodávku a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval, ktere se dají použít pro systémy ústředního vytápění, přípravu teplé užitkové vody, využití odpadního tepla, tepelná čerpadla aj.
URL: http://www.cmail.cz/past/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svaz sdružuje právnické a fyzické osoby podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech a státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl.
URL: http://www.sppac.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svaz chovatelů prasat sdružuje prostřednictvím plemenné knihy všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem, a řadu chovů z výrobní sféry.
URL: http://www.schpcm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sluneční kolektory HELIOSTAR k přípravě TUV, ohřevu vody v bazénech a k přitápění, solární absorbéry SOLADUR "S" k sezónímu ohřevu bazénů, nízkoteplotní vytápěcí systémy s využitím energie biomasy - dřevokotle VERNER, ATMOS, krbová kamna GOLEMEK, tepelná čerpadla PZP. Návrhy, projekce, realizace na klíč.
URL: http://www.bohemia-solar.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky české letecké společnosti. Letový řád a mnoho dalších informací.
URL: http://www.csa.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distribuční plynárenská společnost s působností na Jižní Moravě. Informace o zemním plynu a jeho ložiscích.
URL: http://www.jmpas.cz
Hoppe's Obst und Gemüse (Hoppovo ovoce a zelenina)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej ovoce a zeleniny z ekologického zemědělství.
URL: http://www.bio-hoppe.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio TRIMEDIA, provozované společností Futurola s.r.o., nabízí kompletní kreativní, produkční a postprodukční řešení prezentace v oblasti TV, Internetu a Multimedií.
URL: http://www.trimedia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nakladatelství UMUN v ČR působí od roku 1993. Váže se na celosvětové Sdružení postižěných malířů. Nakladatelství vydává tvorbu malířů malujících ústy a nohama.
URL: http://www.volny.cz/umun/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sanitní vozy k přepravě do lázeňských zařízení (tam i zpět), na běžná i odborná vyšetření k lékaři, na přepravu z a do ošetřovatelských center.
URL: http://mujweb.cz/www/acro/zdrdsl.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ručně vyráběné keramické výrobky z jihočeských Vodňan.
URL: http://www.keramikaprasek.cz
Danube-Oder-Elbe Association (Sdružení Dunaj-Odra-Labe)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení firem usilujících o výstavbu vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Informace o projektu, mapka trasy, parametry průplavu, ekonomické a ekologické aspekty projektu.
URL: http://www.tinavienna.at/donauoderelbe/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihkupectví založené v roce 1990 jako rodinný podnik. 1998 otevřena největší prodejna knih Dům knihy na Václavském náměstí. Firma postupně otevřela obchody v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích a Hradci Králové.
URL: http://www.kanzelsberger.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náročné interiérové realizace, interiérový desing, špičkové realizace.
URL: http://www.3dh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plzeňská společnost zabývající se návrhem a realizací instalací tepelných čerpadel, solárních systémů a ventilačních jednotek od tuzemských firem.
URL: http://tepelna-cerpadla.kvalitne.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízející kácení stromů hrozících způsobením škody na majetku nebo újmě na zdraví. Těžba dřeva nejen v rizikových oblastech, v jakémkoliv rozsahu. Ekologické zpracování a likvidace dřevní hmoty. Zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů, včetně zajištění jejich vyřízení na místě příslušného orgánu státní správy.
URL: http://www.rikast.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DIAMO, s. p. realizuje program útlumu těžby uranu a s ním související zahlazování následků průzkumné, těžební a úpravárenské činnosti v ČR. Informace o historii a způsobech těžby uranu, zpracování uranové rudy, o útlumu a likvidaci uranových dolů...
URL: http://www.diamo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
internetový obchod s moderními látkovými plenami,informace o jejich používání.
URL: http://www.mamaja.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parníky v Praze - vyhlídkové plavby, pravidelné plavby v Praue na Vltavě, párty lodě, pronájem lodí, okružní plavby, firemní večírky, celoroční provoz.
URL: http://www.evd.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Moderní a alternativní medicína. Cesty za novými obzory poznání - přednášky, semináře, zájezdy. Fotoreportáže a další zajímavosti.
URL: http://www.novyobzor.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí měření radonu a návrhy protiradonových opatření, termosolární a fotovoltaická zařízení, vegetační čistírny odpadních vod, vyhledávání geoanomálií, ionizátory a čističky vzduchu,.poradenství při nakládání s chemickými látkami ve firmách aj.
URL: http://www.radion.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ostravská firma dodávající a montující tepelná čerpadla nabízí na svých stránkách řadu informací o tepelných čerpadlech.
URL: http://www.cmail.cz/tepcer
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí služby v oboru dálkového průzkumu Země, podílela se na řadě ekologických projektů využívajících družicových dat.
URL: http://www.gisat.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí dodávky plavidel na klíč, technicko - ekonomické poradenství v oblasti vodní dopravy a stavby plavidel a lodních zařízení, projekty plavidel, zajištění nákupu lodních komponentů, výstroje a inventáře a stavby a dodávky plovoucích zařízení.
URL: http://www.p-boat.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma realizuje dodávky zařízení z oblasti čištění a úpravy vody. Nabízí také provozování čistíren odpadních vod.
URL: http://www.volny.cz/aquabox/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lomy jsou firma zabývající se těžbou kameniva v lomech Dolní Kounice, Želešice a Předklášteří v okolí Brna.
URL: http://www.lomy.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma sídlí v Lovosicích, vyrábí pevná a kapalná hnojiva, provozuje skládku nebezpečných odpadů Lukavec.
URL: http://www.lovochemie.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexné služby v čistení odpadových vôd. Dodávka, realizácia a výroba domových, obecných a veľkých ČOV. Rekonštrukcie a intenzifikácia starých alebo nefunkčných ČOV. Znalecké posudky v oblasti ČOV.
URL: http://www.ekoservis.sk
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky první eticko-ekologické banky v Německu podporující ekologické projekty.
URL: http://www.gls-bank.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod nabízející produkty ekologického zemědělství, zdravou výživu, přírodní kosmetiku, čaje, ale také hudbu, knihy a etno zboží.
URL: http://www.dobrykramek.cz
A. G. E. EtnoMusic (A. G. E. EtnoHudba)
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esoterická, relaxační a etnická hudba celého světa na CD (Indiáni, Kelti, Austrálie, Afrika, Japonsko, Čína, Indie, Tibet, Nepál)
URL: http://mojweb.sk/agemusic
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky státního podniku Povodí Moravy. Informace o vodních dílech, stavy a průtoky na tocích, kalendář akcí...
URL: http://www.pmo.cz
Jazyk: ČJ, AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydavatel nezávislé hudební scény se sídlem v Brně. Každý rok vydává více než 200 titulů.
URL: http://www.indiesrec.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České stránky s výrobky belgické firmy vyrábějící ekologické čistící, mycí a prací prostředky. Možnost nákupu přes internet.
URL: http://www.ecover.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická farma, nabízející agroturistiku.
URL: http://www.biofarmajure.ic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí posouzení zdravotního stavu a bezpečnosti stromu, návrh zásahu, realizace - výškové práce horolezeckou technikou. Bezpečnostní, zdravotní, redukční řezy stromů, bezpečnostní vazby korun, rizikové kácení stromů, následné výsadby.
URL: http://www.stromolez.eu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí, dodává a montuje systém podlahového topení Euro Calor suchý systém. Dále nabízí zařízení na úpravu vody na vodu pitnou, dodávky čistíren odpadních vod, ventilační systémy s rekuperací tepla, vysoušení zdiva, závlahový systém Tropf Blumat.
URL: http://www.eko-technologie.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí pedologický inženýring, ochrana půdy, ulehčení a urychlení schvalovacích procesů v oblasti stavebnictví, životního prostředí a pedologie.
URL: http://www.pedology.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o starší i nepohyblivé osoby, doprovod k lékaři, zajištění nákupů, výpomoc v domácnosti, služby společnic, ve spolupráci s obvodním lékařem – podávání léků, měření tlaku, glykémie apod.
URL: http://www.adamus-sro.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice plemena čivava - chihuahua z Jantárovej cesty registrována pod FCI. Chovatelé dlouhosrstých čivav, cílem je odchovávat zdravá a kvalitní štěňátka. Informace: o nás, naše čivavy, chovné feny, krycí pes, štěňátka, odchovy, fotogalerie, video, zajímavé a užitečné stránky o čivavách, chovatelé čivav. Chov s láskou, podívejte se na naše miláčky!
URL: http://www.zjantarovejcesty.xf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnská firma se zabývá projekční činností v oboru zahradní a krajinářské tvorby.
URL: http://www.pzkagis.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zájmové sdružení osmi právnických osob - rozvodných energetických akciových společností v ČR.
URL: http://www.csres.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábějící dřevěné brikety z pilin z prvotního pořezu stromů na pilách.
URL: http://www.ekotherm-vos.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těžící hnědé uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Provozuje také spalovnu nebezpečných odpadů a skládku.
URL: http://www.mus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost provozuje lanovou dráhu na nejvyšší českou horu Sněžku. Ceník, jízdní řád, zajímavosti...
URL: http://www.lanovkasnezka.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německé letecké společnosti pro Českou republiku.
URL: http://www.lufthansa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba, distribuce a prodej tepla, výroba a prodej elektřiny, teplo a elektřina pro Prahu, kogenerace, dálkový napáječ Mělník Praha, centrální zásobování teplem, dálkové teplo, centrální vytápění, propojená teplárenská soustava, autorizované metrologické středisko.
URL: http://www.ptas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měření a monitorování emisí, imisí, kvality vod, plynů, různých technologických procesů, ventilace, klimatizace, vytápění, laserové aplikace, ...
URL: http://www.ecomonitoring.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma dodává aktivní uhlí Jacobi Carbons, které se používá při čištění emisí do ovzduší, odpadních vod a při těžbě uhlí loužením.
URL: http://www.endler.cz
Ölmühle Solling (Olejný mlýn Solling)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce rostlinných olejů z ekologického zemědělství.
URL: http://www.oelmuehle-solling.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Letní dětský tábor - minimum "civilizace".
URL: http://jedem.aktualne.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace firmy CS Cabot každoročně uděluje stipendia studentům vysokých škol,kteří dosahují dobrých studijních výsledků a chybí jim dostačující finanční prostředky.
URL: http://www.cabot.cz/nadace.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma je členem nadnárodní skupiny Huhtamaki, výrobce a dodavatele obalů pro potravinářský a spotřební průmysl. Pro výrobu obalů používá speciální technologii zpracování recyklovaného papíru - výrobu obalů z nasávané kartonáže (anglicky Molded Fiber). Nabízí: proložky a krabičky na vejce, obaly na ovoce a zeleninu a držáky na nápoje.
URL: http://www.huhtamaki.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma dováží ze zahraničí použitá tepelná čerpadla na zakázku.
URL: http://www.tepelnecerpadlo.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním cílem činnosti státního podniku Povodí Odry je správa a ochrana povrchových vod a vykonávání činnosti komplexní hydroekologické organizace v povodí Odry.
URL: http://www.povodiodry.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio zpracovává sférické virtuální a panoramatické virtuální pohledy pro webové stránky, digitální fotografie, klasikou fotografii, natáčení a úpravy filmů ( 35 mm,16mm ), video - dostupné formáty.
URL: http://trikovestudio.cz
Holubshop.cz - lastury pro sběratele (Holubshop.cz - seashells for collectors)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obchod se specializuje na prodej vybraných mořských lastur a zahraniční odborné literatury určené pro jejich sběratele.
URL: http://www.holubshop.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová a kamenná prodejna v Mariánských Lázních. Potřeby pro zahrádkáře, prodej okrasných a ovocných dřevin, letniček, trvalek, pokojových rostlin, řezané květiny, přírodní produkty Botanicus, substráty, osiva, hnojiva, postřiky...
URL: http://www.zahradaml.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní registr zvířat označených mikročipem. Vedle evidence označených zvířat přináší členství v registru možnost využít řadu dalších služeb.
URL: http://www.narodniregistr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server o čištění odpadních vod pro odbornou i laickou veřejnost. Popis technologií, jejich srovnání, legislativa, dotace. Kořenové čističky odpadních vod, mechanické domovní čističky odpadních vod, septiky, žumpy - informace a nabídka firem.
URL: http://www.Cisticka.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma dodává solární panely, solární systémy a fotovoltaické elektrárny na klíč. Provádí návrh a montáž technologie Solartec, Fronius, Kyocera pro rodinné domy i firmy. Vyřizuje dotace.
URL: http://www.solarhaus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje dva kamenolomy - Kamenná a Mrákotín. Těženou surovinu zpracovává ve vlastním provoze předevsím na obrubníky, dlažební prvky, pomníky atd.
URL: http://www.zednicek.com
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod s nabídkou Fair Trade zboží. Řemeslné výrobky FAIRTRADE, potraviny bio i bezlepkové. Originální dárky, zdravá výživa, biopotraviny, společenská zodpovědnost. V nabídce eshopu je káva, čaj, čokoláda, cukr, koření, cukrovinky, misky, svíčky, koše, květináče a mnoho dalšího.
URL: http://www.fairobchod.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka technologie na recyklaci pneumatik.
URL: http://www.volny.cz/rv_com/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciovou společnost Elektrárny Opatovice tvoří elektrárna Opatovice, Teplárna Pardubice, Výtopna Drážka v Pardubicích, primární rozvody horké vody soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) a sekundární rozvody ve městě Chrudim
URL: http://www.eop.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OKD je největší česká těžební firma, zabývající se těžbou černého uhlí, výrobou koksu a dalšími vzájemně navazujícími výrobami převážně na Ostravsku a Karvinsku. V budoucnu se chce orientovat na práce na zlepšení životního prostředí.
URL: http://www.okd.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje železniční dopravu na tratích Sokolov - Kraslice a Trutnov - Svoboda nad Úpou, nabízí také další služby v oblasti železniční dopravy a dopravního stavitelství.
URL: http://www.viamont.cz
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky maďarské letecké společnosti.
URL: http://www.malev.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba solárních kolektorů, systémy pro ohřev vody, vytápění a ohřev bazénů pomocí sluneční energie.
URL: http://www.solarpower.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce briketovacích a peletovacích lisů a linek na výrobu briket z pilařského odpadu.
URL: http://www.briklis.cz
UmweltBank (Banka pro životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá banka, která se ve svých investicích specializuje na investice do životního prostředí.
URL: http://www.umweltbank.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tábory CK Topinka.
URL: http://www.sweb.cz/jarni_tabor/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost Mega Books International působí na českém trhu jako dovozce a distributor zahraniční literatury od listopadu 1992. Za jedenáct let činnosti postupně výrazně rozšiřovala svoji nabídku a dnes tak rozhodně patří k největším a nejvýznamnějším firmám ve svém oboru.
URL: http://www.megabooks.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
I vaše střecha může být zahradou.
URL: http://www.stavcom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma zajišťuje činnosti nutné pro získání certifikátu systému environmentálního managementu. podle norma ISO 14001.
URL: http://www.eurocert.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Povodí Ohře vykonává funkci správce vodohospodářsky významných, vodárenských, hraničních a určených drobných vodních toků. Informace o povodí, historie Ohře, vodní díla, aktuální data (teplota, stav vody, průtok) z povodí.
URL: http://www.poh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Intrnetový obchod s biopotravinami s působností po celé ČR.
URL: http://www.biosfera.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Filmová společnost, kterou založilo kino Aero a kino Světozor. Společnost se orientuje na vyjímečné filmy, které získaly ocenění od kritiků a na filmových festivalech a bude je distribuovat a nabízet k vysílání v České republice.
URL: http://www.aerofilms.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chomutovská firma zabývající se výrobou a zpracováním včelích produktů a obchodem s dalšími přírodními produkty.
URL: http://www.vcelarstvi-schenk.com
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Kámen a písek, s.r.o., těží v pěti lomech granulit, granodiorit a vápenec. Firma nabízí úplný sortiment drceného kameniva.
URL: http://kamen-pisek.trade.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká firma nabízí program na úsporu spotřeby vody – nastavitelné antivápenné úsporné perlátory a průtokové regulátory do sprch a automatický WC STOP.
URL: http://www.watersavers.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice čivav - informace o našich psech, odchovech.
URL: http://www.one-love.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá vývojem, výrobou, dovozem a prodejem elektrických vozidel a komponentů (trakční elektromotory, lodní elektromotory, regulátory proudu, ovládání, převody, trakční akumulátory pro cyklické použití, nabíječe, …).
URL: http://elektromobil.wz.cz/
FIFON (FIFON)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Velkoobchod a maloobchod jednoduchých mobilních telefonů DORO pro seniory. FIFON je oficiálním distributorem švédské společnosti DORO pro ČR a SK.
URL: http://www.fifon.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí čerpací stanice a výdejní stojany na LPG, jejich servis a plnírny PB lahví, a dále plynové spotřebiče.
URL: http://www.volny.cz/ozorplus/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server pardubického dopravního podniku. Seznam trolejbusových linek, jízdní řády, tarify...
URL: http://www.dpmp.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Žula Rácov, s. r. o., je firma, která těží žulu v ložisku na katastrálním území obce Rácov u Jihlavy.
URL: http://www.zula-racov.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o autobusových linkách (městské a meziměstské linky) provozovaných společností AUDIS v Orlických horách a Podorlicku. Mapky tratí a jízdní řády.
URL: http://www.audis.cz
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky rakouské letecké společnosti.
URL: http://www.laudaair.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí sluneční kolektory na ohřev teplé vody.
URL: http://www.ekosolaris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kozí farma, nabízí prodej kozích produktů a dalších biopotravin, pobyt na farmě, vyjížďky na koních
URL: http://kofa.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dodávky a instalace zařízení na úpravu a využití plastových odpadů a nebezpečných odpadů. Solidifikace, peletizace, rozdružování a sušení plastů, extruzní linky, ...
URL: http://www.lmt.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost Albio nabízí biopotraviny ve své restauraci, v obchodě, v pekárně, ale také catering v kvalitě bio a infocentrum.
URL: http://www.albiostyl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětská rekreace pro děti od 6-ti do 15-ti let. Stanový tábor.
URL: http://www.sweb.cz/Tuzin/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Produkce pořadů Kinobox, Prology, Český lev. Nabízí služby ateliér, kamera, střižny.
URL: http://www.vac.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Hypercar, Inc., nabízí výrobcům automobilů lehké karosérie z kompozitních materiálů, jejichž použití vede k produkci lehčích a úspornějších vozidel.
URL: http://www.hypercar.com
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní podnik, který spravuje lesy ve vlastnictví Slovenské republiky.
URL: http://www.lesy.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace státního podniku Povodí Vltavy o aktuální situaci na řece, o haváriích, informace pro vodohospodáře a ekonomické informace o podniku.
URL: http://www.pvl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akvaristika, teraristika, chovatelské potřeby, Výroba akvárií a terárií na míru. Prodej na splátky. Internetová i kamenná prodejna.
URL: http://www.miga.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bio nebio s.r.o. se zabývá dovozem, výrobou a distribucí zdravé výživy, biopotravin a fair trade potravin. Vlastní řada výrobků (přírodní třtinový cukr, javorový sirup, melasa, sušené ovoce, oříšky, rýže atd.) a výhradní zastoupení společnosti RAPUNZEL.
URL: http://www.bionebio.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vlastní mj. osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných látek.
URL: http://www.japodoprava.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky holandské letecké společnosti pro Českou republiku.
URL: http://www.klm.com/travel/cz_cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod s ručními lisy na PET lahve Ecopress. Obchod je dosud nefunkční.
URL: http://www.lisnapetlahve.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovateská stanice plemene whippet.
URL: http://www.whippeti.unas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura ProVida Vám obstará zkušené pomocnice a hospodyně ze zahraničí, které Vám a Vašim blízkým poskytnou dlouhodobou pomoc ve Vaší domácnosti.
URL: http://pro-vida.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá nakládáním s komunálními, živnostenskými a průmyslovými odpady.
URL: http://www.bec-odpady.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost je zaměřena na provádění kompletních plynofikací, prodej a dodávku plynospotřebičů, stavbu čerpacích stanic PB a přestavbu motorových vozidel na pohon propan butanem, provoz čerpací stanice na motorový plyn.
URL: http://web.telecom.cz/plynomont/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server ostravského dopravního podniku. Jízdní řády, tarifní informace, přepravní podmínky, prodejní místa jízdenek...
URL: http://www.dpo.cz
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost Granit Lipnice, s.r.o, těží lipnickou žulu na lomech Kopaniny a Březek, kterou následně zpracovává v provozech hrubé a ušlechtilé kamenické výroby. V provozu ušlechtilé kamenické výroby jsou zpracovávány i jiné žuly z různých lokalit z ČR i ze zahraničí.
URL: http://www.granit-lipnice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dopravní společnost podnikající v oboru silniční motorové dopravy a činnostech s tímto oborem související. Provozuje linkovou autobusovou dopravu a městskou hromadnou dopravu v Kladně, dále nákladní dopravu aj.
URL: http://www.csadkladno.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká letecká společnost.
URL: http://www.delta.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí kotle na dřevo a biomasu.
URL: http://www.verner.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Farma nabízí rekreační pobyty, ubytování v kempu nebo přímo na farmě, možnost jízdy na koni.
URL: http://holubice.ecn.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NEUWIRTH nabízí kompletní energetický návrh, který obsahuje studii, projektové práce, dodávku, montáž a servis energetických systémů pro průmysl a občanské stavby.
URL: http://web.quick.cz/neuwirth.buchlovice/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Velkoobchod chovatelských potřeb a krmiv.
URL: http://placek.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
14-ti denní pobyt pro jednotlivce i kolektivy dětí ve věku 6 - 16 let
URL: http://sweb.cz/kujebak/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma zajišťuje za Českou republiku pro UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů) projekt technické pomoci rozvojovým zemím v oboru keramiky a nemetalických minerálů.
URL: http://www.idea.top.cz
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce elektřinou poháněných tříkolek Twike.
URL: http://www.twike.ch
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zaměřuje na výrobu a distribuci malospotřebitelského balení přípravků na ochranu a výživu rostlin, určeného pro širokou skupinu zahrádkářů a drobných zemědělců. Nabídku přípravků systematicky rozšiřuje především o přípravky šetrné k životnímu prostředí.
URL: http://www.agrobio.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky státního podniku Povodí Labe. Informace o vodních dílech, stavy a průtoky na tocích, fotogalerie, plány povodí.
URL: http://www.pla.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webdesign služby: tvorba www stránek, reklama na internetu, optimalizace pro vyhledávače, propagace na internetu, komplexní webdesign.
URL: http://www.webdesign-reklama.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Překladatelská agentura nabízející mj. specializovaný překlad z a do angličtiny v oblasti ekologie a životního prostředí (EIA atd.), tlumočení, přepisy a korektury textů v češtině a další jazykové služby.
URL: http://www.ekopreklady.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorizované měření emisí, imisí, rozbory vod, zemin, odpadů. Ekologické audity, chemické a fyzikální analýzy. Analyzátory VOC, kyanidy, organické plyny, amoniak, oxidů dusíku. Akreditovaná laboratoř. Systém swingtherm - snižování a eliminace emise. Katalyzátory. Analýzy PAH, PCB, VOC, NEL, EL.
URL: http://www.elcomgroup.cz/ekotechnika
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Termizo a.s. je provozovatelem liberecké spalovny odpadů. Stránky obsahují i aktuální parametry měření emisí ze spalovny.
URL: http://www.termizo.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice plemene belgický ovčák malinois.
URL: http://www.mal-gro.unas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o plemeni rottweiler. Chovné feny, krycí psi. Fotografie, odchovy, výstavy a rodokmeny.
URL: http://www.odkacky.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rehabilitační lékařství, masáže, rehabilitace, léčebná tělesná výchova, vodoléčba a další metody léčebné rehabilitace.
URL: http://www.acromion.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prodej bio produktů. Programy pro školy a školská zařízení.
URL: http://www.ekosad.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízející sadovnický a zahradnický servis.
URL: http://www.betula.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma PZP KOMPLET a.s. nabízí na svých stránkách mnoho informací o různých druzích tepelných čerpadlech.
URL: http://www.pzp.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server brněnského dopravního podniku. Schema sítě, jízdní řády, jízdné, přepravní podmínky...
URL: http://www.dpmb.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí měření radonu a hodnocení radonového rizika, dále zajištění průzkumů - inženýrská geologie, geotechnika - a posuzování vlivu na životní prostředí - E.I.A.
URL: http://www.radon-vos.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje autobusovou a nákladní dopravu.
URL: http://www.csadlb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofarma v Jeseníkách.
URL: http://kielarova.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dovoz a distribuce sluchadel.
URL: http://www.widex.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce zdravé a moderní výživy pro domácí zvířata.
URL: http://www.happydog.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chatkový tábor, obklopený lesem, s celkovou kapacitou pro 160 dětí ve věku 6 - 15 let.
URL: http://www.sweb.cz/ceskydub/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma, která se zabývá vydavatelskou činností, distribucí zvukových nosičů zahraničních vydavatelství
agenturní činností, koncertní činností v oblasti jazzu, world music a etnické hudby.

URL: http://www.pjmusic.cz/opj/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí služby v oborech: nakládání s odpady (včetně nebezpečných), řešení starých ekologických zátěží, rekultivace, sanace, likvidace čených skládek, tvorba a údržba zeleně, EIA, biologická hodnocení a posudky, ekologické poradenství a speciální doprava.
URL: http://www.p-eko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodinná firma vyrábějící a prodávající dřevěné brikety z pilin.
URL: http://www.dvsterba.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Produdce pro komerční hudbu, soundtreky, hudební mageriály - filmové dokumenty, komerční a hudební-video, umělecký design, grafický design a fotografie.
URL: http://deepside.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí mj. odvoz odpadních vod, fekálií z žump, tukových lapolů a odčerpávání výkopů fekálními vozy Liaz pro firmy a soukromníky. Celá ČR.
URL: http://www.bohussimandl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Instalace solárních elektráten na klíč. Vypracování studie proveditelnosti a energetického auditu, návrh nejoptimálnějšího financování a pojištění. Kompletní servis a administrativní zázemí.
URL: http://www.eneloka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma zřizuje mořská akvária, dodává do nich mořské ryby, sasanky, houby a další živočichy.
URL: http://www.morskaakvaristika.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice britských a habešských koček.
URL: http://www.malenka.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice čivav s dlouholetou tradicí. Fotografie, informace o štěňátkách.
URL: http://www.sweb.cz/kristalove.oko
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba a prodej kompenzačních pomůcek
URL: http://www.sluchadla.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prezentace, prodej a poradenská činnost v oblasti pratelných plenkových systémů a ekologických pracích a čistících prostředků.
URL: http://www.opravdoveplinky.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Českého ekologického manažerského centra a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Řada informací o ekologické politice ve vztahu k průmyslu.
URL: http://www.cemc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma buduje kanalizace vakuové, gravitační a tlakové.
URL: http://www.sylak.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server olomouckého dopravního podniku. Mapa sítě, přepravní podmínky, tarif, jízdní řády.
URL: http://www.dpmo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vlastněná Českomoravským cementem a ČEZem těží vápenec v Českém krasu.
URL: http://www.lomy-morina.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje autobusovou a nákladní dopravu.
URL: http://www.csad-km.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, UJ, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky finské letecké společnosti.
URL: http://www.finnair.com
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma má výkupny druhotných surovin v řadě měst Slovenska, podrobné informace o sortimentu vykupovaných surovin.
URL: http://www.zsza.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické zemědělství, rekreační pobyty, jízda na koni v oblasti České Kanady.
URL: http://langova.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kompenzační pomůcky sluchově postiženým.
URL: http://www.audiocentrumtv.cz/sluchadla.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pro všechny děti, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Pro děti s vývojovými poruchami učení je zde vhodná metodika, množství obrázků, všechna slova, slabiky i písmena jsou ozvučené.
URL: http://www.jablko.cz/slabikar/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krámek s biopotravinami v Praze na Smíchově.
URL: http://www.rozmaryna.cz
Hotel Florian, Reith u Kitzbühelu (Hotel Florian, Reith bei Kitzbühel)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nekuřáckého "bio" hotelu - člena sítě certifikovaných biohotelů, držitele evropské ekoznačky.
URL: http://www.hotel-florian.at
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec na kopci Kotouč u Štramberka a vyrábí stavební materiál, suroviny k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a suroviny pro hutní, chemickou výrobu a cukrovary.
URL: http://www.kotouc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Josef Prokop - PRODO se zabývá výkupem a zneškodňováním odpadu, včetně výkupu drahých kovů: zlata, stříbra, platiny, palladia. Dále vykupuje vyřazené katalyzátory a barevné kovy.
URL: http://www.prodo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znalecké posudky v oboru hydrogeologie a ochrana podzemních vod, posudky pro kopané a vrtané studny, hodnocení vlivu zemědělské, průmyslové či jiné činnosti na kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody, posouzení ekologických zátěží.
URL: http://www.sweb.cz/hydrogeo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí mj. zateplení budov a realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek.
URL: http://www.hbstav.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost EKO-KOM provozuje systém zajištění využití a zpětného odběru obalů.
URL: http://www.ekokom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma usiluje o výstavbu 83 větrných elektráren v rámci projektu Větrný park Chomutov. Podrobné informace o projektu
URL: http://www.proventi.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice britské krátkosrsté kočky.
URL: http://www.laetitiacz.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice belgických ovčáků malinois, informace o plemeni, fotografie, odchovy.
URL: http://www.casperbohemia.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost, která vyrábí autobusy na stlačený zemní plyn (CNG).
URL: http://www.ekobus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chov a prodej skotu Highland na ekologické farmě Branišov. Na farmě je vlastní porážkové místo. Farma je registrována ve svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumava.
URL: http://www.highland.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízející mj. filtry Brita.
URL: http://www.volny.cz/soukuppa/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním předmětem činnosti firmy je vývoj, výroba a prodej kogeneračních jednotek. Na stránkách firmy je řada informací o kogeneraci.
URL: http://www.tedom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server mostecko-litvínovského dopravního podniku. Jízdní řády, tarify, historie a zajímavosti...
URL: http://www.dpmost.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží, zpracovává a prodává vysoce kvalitní křemenné písky, vyskytující se v dobývacích prostorech Provodín jižně od České Lípy.
URL: http://www.pisky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje autobusovou, zájezdovou a nákladní dopravu. Některé autobusy přestavěla na pohon stlačeným zemním plynem.
URL: http://www.csadbus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se specializuje na solární energetiku, nabízí kolektory na ohřev vody i fotovoltaické panely.
URL: http://www.eko-tep.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací programy, semináře, školení mj. i z oblasti ochrany životního prostředí.
URL: http://www.eduka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma, která tvori a distribuuje reedukační programy pro děti s poruchami učení - dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii - v edici DysEdice. Vytváří hry pro deti a programy pro rozvoj čtenářských a dalších schopností dítěte pro jejich rodice.
URL: http://www.gemis.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program k procvičování českého jazyka nejen pro děti se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.kajoko.cz/
Nokia Helping Hands (Pomáhající ruce Nokia)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o tom, co dělá Nokia prostřednictvím svých zaměstnanců pro dobro druhých.
URL: http://www.nokia.com/nokia/0,8764,1166,00.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nakladateslství Torst - informace o novinkách, distribuci.
URL: http://www.torst.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Patrně nefukční obchod se sušenými i živými bylinkami.
URL: http://bylinkyazelenina.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradenská firma orientující se na integrované systému řízení, nabízí mj. systémy environmentálního managementu dle norem ISO 14001.
URL: http://www.powercom-international.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akreditovaná laboratoř - analýzy vod, zeminy, odpadů, vzduchu a kalů, vrtané studny, ochranná pásma, čištění a regenerace vrtů, hydrogeologický průzkum a posudky, stavební snižování hladiny, monitoring podzemní vody a horninového prostředí, sanace, čerpací zkoušky, audity, analýzy rizika, EIA.
URL: http://www.vzh.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyvíjí činnost v oblastech: inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, geologický výzkum, geochemie, ložisková geologie, ekologické zátěže a sanace zemin, podzemní vody, ekologické poradenství a ochrana životního prostředí, alternativní zdroje energie, vrtné práce, ekologické a speciální stavby.
URL: http://www.g-consult.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobce doplňkových krmiv a pochoutek pro zájmová zvířata a výroba návnad pro lov ryb.
URL: http://www.delikapet.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hotel se prezentuje jako "1. EKO hotel v Plzni. Přijaté postupy mají snížit negativní vliv provozu hotelu na životní prostředí.
URL: http://www.irida.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chovatelská stanice plemene rottweiler a bordeauxská doga.
URL: http://www.cz-pes.cz/ballotada
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyrábíme a prodáváme včelí produkty - med, med s propolisem, pyl, pyl perga, pyl s medem, propolis, mateří kašičku z přírody Bílých Karpat.
URL: http://www.vceli-produkty.eu/
Art goes public (Umění pro veřejnost)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura organizující výstavy, prodej uměleckých děl - Německo.
URL: http://www.artgoespublic.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma z České Třebové nabízí poradenství v řadě ekologických oblastí.
URL: http://mujweb.cz/www/zdeml/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí tepelná čerpadla, akumulační kamna, teplovzdušná čerpadla, halogenové zářiče apod.
URL: http://www.termokomfort.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o podniku, zastávkové jízdní řády všech linek, plán sítě, tarif, aktuální informace o výlukách a změnách, informace o projektu REGIOTRAM...
URL: http://www.dpml.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vyrábí brikety (pelety) z pilin, dodává také technologii na jejich výrobu.
URL: http://www.pelletia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka firmy Ekoefekt - výrobce moderních kotlů na uhlí a biomasu.
URL: http://www.ekoefekt.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky firmy RAIL Corporation o filtrech pro pitnou vodou Fontanus.
URL: http://www.fontanus.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o stavebnici Merkur a dalších kovových hračkách a pomůckách.
URL: http://www.merkurtoys.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobyty pro dětskou a rodinnou rekreaci.
URL: http://www.mujweb.cz/cestovani/chvalova/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CD ROM podporující psychický vývoj dětí, formou hry usnadňuje přípravu dítěte na školu a pomáhá zvládnout první úkoly ve škole.
URL: http://www.jablko.cz/Hry/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky firmy, která vlastní Spolanu Neratovice.
URL: http://www.unipetrol.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma, zabývající se vytvářením, vyhledáváním a propagací nových možností pro využití recyklačních technologií a recyklovaných výrobků.
URL: http://www.londonremade.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií v České republice.
URL: http://www.ote-cr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový obchod s potřebami pro akvaristy, teraristy a chovatele drobných savců, nabídka služeb v oblasti údržby akvárií.
URL: http://www.mojeakvarium.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma nabízí zpracování dílčích částí projektů pro územní řízení i stavební povolení inženýrských staveb zejména ve vodohospodářské oblasti, poradenství při získávání státních dotací.
URL: http://home.tiscali.cz/filip.kovarik/finigra.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Včelařství s výrobou úlů a prodej medu.
URL: http://mujweb.cz/www/vcekonomia/index.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výroba, výzkum a stavby větrných elektráren. Firma dodává větrné elektrárny Taawin s výkonem 3,5 - 15 kW.
URL: http://www.taawin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky chovatelské stanice Golden Retrieverů z Andělské zahrady, nabídka štěňátek, fotogalerie.
URL: http://www.andelska-zahrada.euweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provádí realizaci zahradních jezírek a biotopů, rekonstrukci a údržbu
URL: http://www.zahradni-jezirka.com
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o chovaných psech, standardu a o chovu tohoto plemene.
URL: http://www.bullmastiff.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rychlé počítání pro děti a Speciality pro český jazyk
URL: http://www.dratenik.cz/kazety/
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kurzy řezbářství jsou pro začátečníky i pokročílé řezbáře. Příjemné zážitky a relax při práci se dřevem můžete zažít při kurzu, kde se naučíte vyřezat lžíci, loutku, či moderní sochu. Začít můžete v jakémkoli věku bez předchozích zkušeností, lektorka Běla Jeřábková.
URL: http://www.kurz-rezbarstvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cestovní kancelář pro dětskou a rodinnou rekreaci.
URL: http://www.hanka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma, která provádí veškeré práce související s ochranou podzemních vod a horninového prostředí, tj. průzkum, projekci a řešení sanace znečištění.
URL: http://mujweb.cz/Obchod/pazourek/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá externím poradenstvím v oblastech, dotýkajících se životního ptrostředí.
URL: http://home.tiscali.cz/eko.bilek/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Skupina Royal Dutch/Shell Group je jedním z největších producentů energie, zracovatelů ropy, uhlí a zemního plynu.
URL: http://www.shell.com
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kanadská letecká společnost.
URL: http://www.aircanada.ca
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v rámci firmy Český národní podnik, s. r. o., vyrábí ručně mýdla, snaží se používat přírodní suroviny a šetřit životní prostředí.
URL: http://www.handmade.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zabývá všeobecným výkupem a sběrem druhotných surovin, jejich tříděním, mechanickou úpravou a zušlechtěním. Seznam výkupen a kontakty.
URL: http://www.scss.cz
Jazyk: SJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podniku, o historii železnic na Slovensku, jízdní řád, tiskové zprávy, nákladní doprava...
URL: http://www.zsr.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společnosti Kontis, s.r.o. s nabídkou e-learningovych vzdělávacích kurzů, vytvoření kurzů na míru, informace o e-learningu.
URL: http://www.e-learn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tvorba a prodej multimediálních výukových programů k nenásilnému procvičování a osvojování si školního učiva zábavnou formou. Ačkoliv jsou programy určeny především dětem, mohou nabídnout spoustu zábavy také dospělým.
URL: http://www.jednickar.com/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -