spravující organizace: Podané ruce
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna o drogách a drogových závislostech. Funguje v rámci programu Prevence zneužívání syntetických drog Sdružení Podané ruce. Stránky nabízejí navíc informace o drogách, nebezpečných látkách, které se mohou vyskytnout v tabletách extáze, zdravotních rizicích rekreačního užívání návykových látek (zejména syntetickcých drog) a novinky z této oblasti.
URL: http://www.extc.cz/stranky/Poradna.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o závislostech na legálních i nelegálních drogách, prevenci a integraci drogově závislých. Přehled nejznámějších užívaných drog, příběhy ze života.
URL: http://bfu.lf2.cuni.cz/alena/adam/base.971230.win/sty...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brožury a videoklipy o tom, co jsou drogy a jaká rizika hrozí jejich uživatelům. Obsahují informace o jednotlivých nejčastěji zneužívaných drogách. Informuje o tom, z čeho se droga vyrábí, odkud pochází a jaká je její stručná historie. Součástí brožur jsou rovněž příběhy bývalých uživatelů drog, statistiky, seznamy krátkodobých i dlouhodobých fyzických a psychických účinků drog na uživatele, slangové názvy, vysvětlení, proč je droga návyková a jak může její užívání ovlivnit lidský život.
URL: http://www.drogy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o halucinogenech.
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/54/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o ilegálních drogách a jejich dělení.
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/17/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o konopných drogách.
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/53/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o opiátech a programech, které jsou určeny jejich uživatelům.
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/73/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o stimulantech (pervitin, kokainové drogy, amfetaminy).
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/71/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručný souhrn internetových zdrojů o substituční léčbě.
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/75/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o tanečních drogách (extáze) a programech, které jsou určeny pro jejich uživatele. Navíc novinky z oblasti zneužívání syntetických drog na praktické i vládní úrovni (Pracovní skupiny Prevence zneužívání syntetických drog při Úřadu vlády ČR).
Zdroj: Národní monitorovací středisko (NMS)

URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/72/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Podané ruce
www.podaneruce.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -