spravující organizace: Romea
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
European Roma Rights Center (Evropské centrum pro práva Romů)
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace sídlící v Budapešti, která monitoruje situaci dodržování lidských práv Romů a poskytuje právní pomoc v případech jejich porušování. Mezi aktivity patří rozhodování sporů, advokacie, vzdělávání, připomínkování legislativy. Na stránce nabídka publikací, přehled soudních případů porušování práv Romů, čtvrtletník o Romských právech, přehled aktivit, vyhledávání informací dle zemí, tématu.
URL: http://www.errc.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin. Nabízíme dětem a mládeži možnost trávení volného času v bezpečném a podnětném prostředí: volnočasové aktivity v klubu i mimo něj, sociální služby a doučování. V klubu funguje romský taneční soubor MERCI. Zřizovatelem klubu Pavlač je občanské sdružení RATOLEST BRNO.
URL: http://www.ratolest.cz/pavlac/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace se soustředí zejména na rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podporu romské kultury a ochranu lidských práv. Provozuje komunitní centra, kluby dětí a mládeže, poskytuje sociální a právní poradenství, od roku 1999 vydává romský čtrnáctideník Romano hangos.
URL: http://www.srnm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zastupující zájmy přeživších obětí nacismu a pozůstalých po obětech v ČR.
URL: http://www.cestiromove.ecn.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
* Denně aktualizované nejrychlejší romské zpravodajství (text, audio, video) naleznete na www.romea.cz.

* Romská internetová televize ROMEA TV připravila přes deset videozáznamů z Khamora 2004. Podívejte se na první romskou internetovou televizi!www.romea.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -