spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, představující vládní koncepci migrační a integrační politiky - právní postavení, pobytový status, občanství, zaměstnání, vzdělávání ...
URL: http://www.mvcr.cz/dokumenty/integrace/koncepce.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace zaměřená na podporu integrace menšin (etnických, jazykových, náboženských..). Pořádá programy a školení pro minoritní i majoritní skupinu, společná setkání, diskuse apod.
URL: http://www.opim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice.
URL: http://www.jmskoly.cz/jmkraj/oso/037_vzdelavani_cizin...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Poradny pro cizince a uprchlíky a dalších aktivit v rámci programu Pomoc cizincům a uprchlíkům Diecézní charity Plzeň. Popis činnosti organizace, kontakty.
URL: http://www1.kadel.cz/dchp/uprchlici/uprchlici_main.as...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o programech vzdělávání azylantů a dokumenty, vydané ministerstvem k této problematice.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2179
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -