spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
EU Bookshop (Knihkupectví EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví EU.
URL: http://bookshop.europa.eu/
EU Bookshop (Knihkupectví EU)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové knihkupectví nabízí tituly různých institucí EU, a dále on-line katalog a archiv všech publikací EU.
URL: http://bookshop.eu.int/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské dokumentační středisko při Západočeské univerzitě v Plzni je střediskem specializujícím se na oblast evropského práva. Je zde možné získat literaturu i z dalších tématických oblastí: hospodářská soutěž, vnější vztahy EU, regionální politika, obchodní politika.
URL: http://www.knihovna.zcu.cz/eds.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna Neziskovky.cz je knihovnou v ČR pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací.
URL: http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/knihovna/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Městská knihovna Benešov ve spolupráci s ICN v Praze (Informační centrum neziskových organizací) poskytuje základní informace neziskovým organizacím v regionu.
URL: http://www.knihovna-benesov.cz/nezisk.html
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje elektronickou formu úplných textů parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti.
URL: http://www.psp.cz/eknih/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -