spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť více než 280 britských nevládních organizací pracujících na poli mezinárodního rozvoje a rozvojové výchovy
URL: http://www.bond.org.uk
Bratungstelle fur private Trager in der Entwicklunszusammenarbeit (Poradenská služba pro soukromé subjekty v rozvojové splupráci)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá poradenská služba pro subjekty participující na německé rozvojové spolupráci.
URL: http://www.paritaet.org/bengo/
Development (EU a její rozvojová politika)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecná stránka EU věnovaná rozvojové spolupráci
URL: http://www.europa.eu.int/comm/development/index_en.ht...
Directory of Development Organisations (Adresář rozvojových organizací)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují adresář rozvojových organizací zabývajících se rozvojovou prací. Obsashuje téměř 30.000 kontaktů na organizace (mezinárodní organizace, vládní instituce, soukromý sektor, rozvojové agentury, univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce, NNO, nadace, banky, rozvojové konzultační firmy). Kontakty zvlášť na každou zemi - v PDF souboru.
URL: http://www.devdir.org
European Centre for Development Policy Management (Evropské centrum pro rozvojové vedení)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum funguje od roku 1986 v Maastrichtu v Holansku při EU
URL: http://www.ecdpm.org
Humanitarian Aid Office (Kancelář pro humanitární pomoc)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mandátem ECHO je poskytovat humaitární pomoc obětem přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů vně Evropské unie. Záměrem je směřovat pomoc přímo k těm, již se nacházejí v tísni, nehledíce na rasu, vyznání nebo politické pesvědčení.
URL: http://www.europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum Rady Evropy založené v r. 1989 podporuje spolupráci a solidaritu mezi severem a jihem a snaží se o zlepšování vzdělanosti a informovanosti o vzájemné závislosti obyvatel světa.
URL: http://www.coe.int/t/e/north-south_centre/
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace rpo ekonomickou splupráci a rozvoj - OECD)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OECD věnované rozvojové problematice
URL: http://www.oecd.org/topic/0,2626,en_2649_201185_1_1_1...
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oxfam international je konfederace 12 organizací pracujících společně ve více než sto zemích na trvalém řešení chudoby, utrpení a nespravedlnosti
URL: http://www.oxfam.org
Prague Watchdog (Prague Watchdog)
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čečensko. Zpravodajství, analýzy a další podrobné informace o konfliktu v Čečensku (od roku 1999) a souvisejícím dění na Kavkaze a v Rusku. Důraz na lidská práva, místní politickou situaci, média a humanitární pomoc.
URL: http://www.watchdog.cz/cesky
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci Monistertva životního prostředí
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Regional Bureau for Europe and The Commonwealth of Independent States (RBEC) (Regionální kancelář Rozvojového programu OSN pro Evropu a SNS)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky regionální kanceláře Rozvojového programu OSN pro Evropu a státy SNS
URL: http://www.undp.org/rbec/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reliefweb je projektem Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Poskytuje široké spektrum informaci z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
URL: http://www.reliefweb.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecně prospěšná společnost Řádu Svatého Jana Jeruzalemského, známějšího jako Řád maltézských rytířů. Působí ve více než 100 zemích světa, což je slušná základna pro mezinárodní pomoc.
URL: http://www.maltezskapomoc.cz
Search for details of EU external aid projects (vyhledávání detailů o projektech externí pomoci EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nástroj na vyhledávání všech dostupných grantů v gesci EuropeAidu
URL: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská oficiální rozvojová pomoc v gesci Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky.
URL: http://www.slovakaid.mfa.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem naší aktivity je poskytnutí trvalé podpory a pomoci ohroženým barmským skupinám v Indii, zejména uprchlíkům, prodemokratickým aktivistům a obětem hladomoru v čjinském regionu.
URL: http://shop.burma-center.org
U.S. Agency for International Development (Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spojené státy dlouhodobě podporují rozvojové programy ve světě, pomáhají obětem přírodních katastrof a podílejí se na zlepšování života v demokratických zemích
URL: http://www.usaid.gov
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kancelář OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA)
URL: http://www.reliefweb.int/ocha_ol/onlinehp.html
United Nations - Economic and Social Development (Spojené národy - Ekonomický a sociální rozvoj)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OSN věnované problematice sociálního a ekonomického rozvoje ve světě
URL: http://www.un.org/esa/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -