spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Asian Development Bank (Asijská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky asijské rozvojové banky, jejímž cílem je boj proti chudobě v oblasti Asie a Pacifiku.
URL: http://www.adb.org/
European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. EBRD pomáhá budovat tržní ekonomiky a demokratické systémy ve 27 zemích od Střední Evropy po Střední Asii.
URL: http://www.ebrd.org/
European Investment Bank (Evropská investiční banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EIB je přispět k integraci, vyváženému rozvoji, ekonomické a socialní spolupráci členských zemí.
URL: http://www.eib.org/
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
Federation of International Trade Associations (Sdružení mezinárodních obchodních asociací)
Jazyk: AJ, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace založená roku 1984, podporuje mezinárodní obchod posílením role místních, regionálních a národních obchodních společností, skrze hlavní roli tří států - USA, Mexika a Kanady
URL: http://fita.org/index.html
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
G8 Information Centre (Informační centrum G8)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o Skupiny G8, která sdružuje 8 nejvyspělejších států světa.
URL: http://www.g7.utoronto.ca/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o OSN. Práce OSN v ČR.
URL: http://www.osn.cz
Institute for International Economics (Institut pro mezinárodní ekonomiku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Istitut se věnuje výzkumu a studiím mezinárodní ekonomické politiky.
URL: http://www.iie.com
Inter-American Development Bank (Meziamerická rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Meziamerické rozvojové banky. IDB je hlavním zdrojem multilaterálních finančních prostředků pro ekonomický a sociální rozvoj v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku.
URL: http://www.iadb.org/
International Development Association (Mezinárodní rozvojová asociace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní rozvojová asociace je součástí Světové banky. Pomáhá nejchudším rozvojovým zemím světa snižovat chudobu, podpořit ekonomiku a zlepšit životní podmínky.
URL: http://www.worldbank.org/ida
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IMF je mezinárodní organizace s 184 členskými státy, která byla založena na podporu mezinárodní měnové spolupráce, stability a ekonomického růstu.
URL: http://www.imf.org
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Visegrad Fund (Mezinárodní Višegrádský fond)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, PJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond podporuje rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posiluje pouta mezi státy smluvních stran a integruje státy smluvních stran do Evropské unie. Prosazuje regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
URL: http://www.visegradfund.org
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
The African Development Bank Group (Africká rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Africké rozvojové banky. ADB je mezinárodní rozvojová banka podporovaná 77 zeměmi z Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie, se sídlem v Abidjan, Cote d'Ivoire. Je hlavní finanční institucí Afriky, která má za cíl vymýcení chudoby a zlepšení životní úrovně obyvatelstva.
URL: http://www.afdb.org/
The Islamic Development Bank Group (Islámská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Islámské rozvojové banky. IDB je mezinárodní finanční instituce, ustanovená s cílem zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje členských zemí a muslimských komunit.
URL: http://www.isdb.org/
The World Bank Group (Skupina Světové banky)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiálním cílem Skupiny Světové banky je zlepšování životních standardů obyvatel rozvojového světa prostřednictvím finančních půjček, politických rad, technické pomoci a sdílením znalostí. Skupinu Světové banky tvoří 5 finančních institucí, mezi nimi je i Mezinárodní banka pro obnovu rozvoj.
URL: http://www.worldbank.org
The World Bank Group - Czech Republic (Skupina Světové banky - Česká republika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Světové bance a jejích členech. Přehled o aktivitách Světové banky v České republice.
URL: http://www.worldbank.cz
UN Volunteers (Dobrovolníci OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o dobrovolnických programech OSN, možnost přihlásit se do programů, publikace o dobrovolnících OSN.
URL: http://www.unv.org/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu se sídlem v Paříži.
URL: http://www.unesco.org
United Nations (Organizace spojených národů)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky OSN.
URL: http://www.un.org
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované humanitárním a rozvojovým programům OSN.
URL: http://www.undp.org
United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí.
URL: http://www.unep.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nově zřízené oficialní stránky úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. Přinášejí nejnovější aktuální informace o práci OSN v humanitárních oblastech.
URL: http://ochaonline.un.org/
World Meteorogical Organization (Světová meteorologická organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializovaná organizace Spojených národů, koordinující mezinárodní aktivity v oblasti meteorologie, klimatologie, ztenčování ozonové vrstvy. Sídlí v Ženevě.
URL: http://www.wmo.ch
World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky Světové obchodní organizace, která slouží jako fórum pro jednání o pravidlech mezinárodního obchodu, řeší spory ohledně dodržování dohod uzavřených v rámci WTO. Informace o vztahu obchodu a životního prostředí, obchodu a rozvoji aj.
URL: http://www.wto.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -