spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Hekrdly o sociálních důsledcích volného obchodu, který je jádrem globalizace. Podkladem článku byla zpráva Mezinárodního úřadu práce.
URL: http://www.blisty.cz/2004/3/1/art17152.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nazory profesora Ali Mazrui ve clanku Zapadni kultury v dobe globalizace.
URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/wor...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Ivana Ryndy z roku 2000 vysvětlující omyly v chápání globalizace, znaky globalizace a další.
URL: http://globalizace.ecn.cz/diskuse/read.php?f=5&i=94&l...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jakuba Patočky inspirovaný knihou Colina Hinese předkládá alternativu ke globalizaci, která spočívá v jednoduchém principu, podle nějž veškeré hospodářské potřeby, které si může stát či oblast obstarat na svém území, si tam také obstará.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zkvx1--&x=7...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články o EU, o jejích základních institucích, historii, právu a společné měně.
URL: http://eu.dwec.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Adama Zbiejczuka o Spravedlivém obchodu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1-17951...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Wolfa o globalizaci, nastartování rozvoje či dotacích zemědělství.
URL: http://www.blisty.cz/2004/8/24/art19460.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Argumenty pro globalizaci britského ministra zahraničních věcí Jacka Strawa.
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010911e.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Simone Radačičové o studii Mezinárodní organizace práce, která se zabývá rozměrem a dopady globalizace.
URL: http://www.blisty.cz/2004/3/1/art17152.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nová zpráva Světové komise pro sociální rozměr globalizace, kterou sponzorovala OSN, vyzývá k radikálním změnám v orientaci světové ekonomické politiky, které by překonaly negativní dopady globalizace. Je zapotřebí velkých změn v obchodní a imigrační politice.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=167420
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáše Tožičky o příčinách , důsledcích a dosavadních pokusech při řešení mezinárodních dluhů.
URL: http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=205...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Michaely Horákové o historii vzniku MMF, jeho aktivity ve světě, cíle, způsob pomoci.
URL: http://www.rozvojovka.cz/mmf.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Ehla o rozvojových bankách v různých regionech, jejich činnostech.
Odkazy na články o Asijské, Islámské, Africké, Meziamerické rozvojové bance a Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

URL: http://www.rozvojovka.cz/db.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Miloše Picka se zaměřuje na 4 okruhy, na které působí globalizace, tj. technika, společnost, ekonomika a politika.
URL: http://www.blisty.cz/2004/7/2/art18788.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Michaely Horákové o Světové bance, jejím složení, působení, cílech, pozitivech a negativech jejích aktivit.
URL: http://www.rozvojovka.cz/wb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Ehla o Světové obchodní organizaci, podmínkách vzniku, cílech, oblastech působení a jednáních.
URL: http://www.rozvojovka.cz/wto.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -