spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Centro Latinoamericano y Caribeno de demografía - División de poblacón (Latinskoamerické a Karibské demografické centrum - Populační oddělení)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace poskytuje technickou asistenci, školení
a informace o populaci zemí regionu.

URL: http://www.eclac.org/celade/
Population information Africa (Populační informace Afriky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace je vedena Divizí udržitelného rozvoje, která spadá
pod Ekonomický výbor OSN pro Afriku. Cílem je sdílení a šíření informací
o populaci a s rozvojem spojených informací mezi africkými politiky, badately a projektanty.

URL: http://www.uneca.org/popia/
The United Nations statistic division (Statistické oddělení OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní funkce oddělení jsou: sběr, zpracování a šíření statictických informací; standartizace statistických metod, klasifikace a definice; programy technické spolupráce; spoluřízení mezinárodních statistických programů a aktivit.
URL: http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm
UN department of economic and social affairs, population division (Oddělení ekonomických a sociálních záležitostí OSN, populační divize)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Populační divize je zodpovědná za monitorování a zhodnocení celé řady oblastí na poli populace.
Např. usnadňuje vládám zemí přístup k informacím o populačních trendech.

URL: http://www.un.org/esa/population/
UN economic and social commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (Ekonomický a sociální výbor OSN pro Asii a Pacifik)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UNESCAP je regionální pobočkou Sekretariátu OSN pro Asii a Pacifik.
Jeho čtyři hlavní programy jsou: populace, nemohoucnost, sociální politika
a stárnutí.

URL: http://www.unescap.org/esid/psis/index.asp
UN Economic and social commission for western Asia (Ekonomický a sociální výbor OSN pro západní Asii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace podporuje ekonomický a sociální rozvoj oblasti prostřednictvím regionální a sub-regionální
spolupráce a integrace a slouží jako hlavní všeobecné ekonomické a sociální fórum v rámci systému OSN
pro region západní Asie.

URL: http://www.escwa.un.org/
UN economic commission for Europe (UNECE) (Ekonomická komise OSN pro Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace usiluje o rozvíjení udržitelného ekonomického růstu mezi 55 členskými státy.
Řeší otázky: stárnutí populace, fertilita, pohlaví, generace, ...

URL: http://www.unece.org
United Nations Population Fund (Populační fond Spojených národů)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší mezinárodní zdroj financování populačních a reprodukčních programů. Fond byl založen roku 1969 a nyní pracuje s vládami a nevládními organizacemi ve více než 140 zemích.
URL: http://www.unfpa.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -