spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cena Josefa Vavrouška se každoročně uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů. Cenu společně organizují a udělují Nadace Charty 77 a Nadace Partnerství.
URL: http://www.nadacepartnerstvi.cz/vavrousek
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o trvale udržitelné globální ekonomice na stránkách kalifornské firmy EcoSystems.
URL: http://www.environomics.org
European Commission - Sustainable Development (Evropská komise - Udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise k tématu udržitelný rozvoj. Základní informace co je to UR, Strategie UR EU, EU a Summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, související legislativa, odkazy na klíčové dokumenty, světové instituce a důležité odkazy dle jednotlivých pilířů.
URL: http://europa.eu.int/comm/sustainable/index_en.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o problematice indikátorů trvale udržitelného rozvoje na stránkách Českého ekologického ústavu, odkazy na související stránky v ČR.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/Indikator.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled environmentálních, sociálních a ekonomických indikátorů. Ke každému je podrobné vysvětlení doplněné grafem a aktuálním vývojem. Stránky jsou součástí Portálu ŽP - Brány k informacím o životním prostředí provozované Ministerstvem životního prostředí.
URL: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory, jejich vývojem a vytvářením.
URL: http://cozp.cuni.cz/COZP-13.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zabývající se problematikou energie, vztahem člověka a jeho využívání energie,...
URL: http://www.energybrigades.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Liga ekologických alternativ (LEA) je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku. Na stránkách: info LEA, aktuality z ČR i ze světa, info o projektech sdružení.
URL: http://lea.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text manifestu na podporu trvale udržitelného rozvoje, který zpracovala Ekologické sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie v září 2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/5/art15864.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímž cílem je záchrana, obnova a nový impuls dalšímu rozšíření využití významné kulturně-historické památky gotického kostela sv. Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod.
URL: http://grantae.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Centra pro otázky životního prostředí UK. Jeho výsledkem byl především rozsáhlý sborník z roku 2002, jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Na stránkách je ke stažení plný text pěti svazků sborníku, informace o projektu a další výstupy - např. program a výstupy z konference o udržitelném rozvoji, podkladové dokumenty ke strategii aj.
URL: http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro přípravu nové strategie, jejíž termín dokončení byl určen na 30.6.2004.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=5620
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní poradna pro firmy, obce, SBD a majitele rodinných domů - v oborech využití obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a paliv, nízkoenergetické a pasivní domy, ekodomy, dotace, granty, metody financování, architektonické a stavební projekty, metoda Feng shui, studie proveditelnosti.
URL: http://www.raes.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení U Nás, Volary se snaží sledovat dění kolem sebe, ve městě a jeho blízkém okolí. Na stránkách najdete komentáře k činnosti zastupitelstva a rady města. OS UNás sleduje stav životního prostředí a zůčastňuje se správních řízení.
Taktéž zde naleznete informace o městě Volary, co navštívit a co rozhodně neminout a také informace o zajímavých lidech, kteří mezi námi žijí.

URL: http://volary.vesele.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, kterou pořádá Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) - volné sdružení neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Stránky jsou určené obyvatelům měst zapojených do TIMURu a tvoří součást akcí pro veřejnost na podporu sledování Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Na stránkáh informace ze 4 měst: Hradec Králové, Vsetín, Svitavy, Mikroregion Záhořan.
URL: http://www.tema2005.timur.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový portál věnovaný problematice odpadového hospodářství a životnímu prostředí.
URL: http://www.waste.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku, připravené v rámci projektu "Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji". Kampaň realizuje Regionální environmentální centrum (REC) pro země střední a východní Evropy, REC Slovensko ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR za finanční podpory Rozvojového programu Organizace spojených národů.
URL: http://www.tur.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka oddělení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty při Českém ekologickém ústavu. Hlavní informace o Místních agendách 21 a udržitelném rozvoji. Světové i domácí konference a projekty související s MA21 a UR. Databáze měst MA21 a Zdravých měst. Odkazy.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/ma21.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Českého ekologického ústavu. Základní informace o udržitelném rozvoji, Agendě 21 a Místní agendě 21. Aktuální informace, akce, soutěže. Databáze místních Agend 21 v ČR. Metodika, přehled organizací, literatury...
URL: http://www.ma21.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Urbanizace, komunální rekreace, životní styl, doprava, kultura, rekreologie
URL: http://www.vemeste.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
URL: http://www.stromy.unas.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -