spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam notářů, činnost notáře, notářský tarif.
URL: http://www.notarkom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návod pro občana, jak podat stížnost veřejnému ochránci práv na činnost veřejné správy.
URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/710/_s.155/696...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna týkající se právních problémů spojených s domácím násilím a diskriminací na trhu práce, obsahující i odkaz na telefonní linku. Velmi důležitou součástí projektu AdvoCats for Women je FOND PRÁVNÍ POMOCI ŽENÁM-OBĚTEM (DOMÁCÍHO) NÁSILÍ, ze kterého poskytujeme jednotlivým ženám finanční pomoc v procesních řízeních - ať už trestních či občanských. K profesní advokátní pomoci přistupujeme ve zvlášť složitých sporech a v případech trestního řízení, nebo v řízení odvolacím. Prostě tam, kde zákon neumožňuje zastoupení tzv. obecním zmocněncem/zmocněnkyní. Rozhodnutí o udělení příspěvku musí být konsensuální.
URL: http://www.profem.cz/poradna/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv. Zaměřuje se na konkrétní případy porušování lidských prá i na obecné pokusy o omezování práv občanů. Poskytování bezplatné právní pomoci sociálně znevýhodněným osobám.
URL: http://www.iure.org
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum ochrany lidských práv poskytuje bezplatné právní poradenství ve spolupráci s dalším projektovým pracovištěm ICOS - Centrem sociálních služeb Český Krumlov. Právní poradenství je rozšířeno o problematiku diskriminace včetně možnosti zastupování klientů v opodstatněných případech diskriminace.
URL: http://www.latran.cz/index.php4?page=show&pi=13&spi=1...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Ligy lidských práv je rozšiřovat povědomí o lidských právech a aktivně pomáhat osobám zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) – svá práva uplatňovat, bezplatná právní pomoc. V současnosti se zaměřuje na osm oblastí: 1. prevence domácího násilí (případy),2. ochrana dětských práv (případy), 3. prevence protiprávních sterilizací (případy), 4. ochrana práv osob s duševní nemocí a mentálním postižením, 5. zlepšení informovaného souhlasu pacientů, 6. dodržování lidských práv policií (případy), 7. svoboda sdružování, 8. lidská práva ve vzdělání.
URL: http://www.llp.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál poskytuje servis potenciálním klientům pro lepší orientaci v českých advokátních kancelářích a jimi poskytovaných službách. Součástí je i seznam soudů, právnická literatura i seznam advokátů v SRN.
URL: http://www.seznamadvokatu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komerční právní portál se zpravodajstvím, možností uživatelských profilů a rozčlenění článků dle právních odvětví a dalších kritérií.
URL: http://www.epravo.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
lidsko-právní organizace se zaměřením na dodržování práv cizinců a uprchlíků, poskytující také bezplatnou právní pomoc
URL: http://www.uprchlici.cz
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam notářů, činnost notáře, notářský tarif.
URL: http://www.notarkom.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návod pro občana, jak podat stížnost veřejnému ochránci práv na činnost veřejné správy.
URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/710/_s.155/696...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna týkající se právních problémů spojených s domácím násilím a diskriminací na trhu práce, obsahující i odkaz na telefonní linku. Velmi důležitou součástí projektu AdvoCats for Women je FOND PRÁVNÍ POMOCI ŽENÁM-OBĚTEM (DOMÁCÍHO) NÁSILÍ, ze kterého poskytujeme jednotlivým ženám finanční pomoc v procesních řízeních - ať už trestních či občanských. K profesní advokátní pomoci přistupujeme ve zvlášť složitých sporech a v případech trestního řízení, nebo v řízení odvolacím. Prostě tam, kde zákon neumožňuje zastoupení tzv. obecním zmocněncem/zmocněnkyní. Rozhodnutí o udělení příspěvku musí být konsensuální.
URL: http://www.profem.cz/poradna/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv. Zaměřuje se na konkrétní případy porušování lidských prá i na obecné pokusy o omezování práv občanů. Poskytování bezplatné právní pomoci sociálně znevýhodněným osobám.
URL: http://www.iure.org
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum ochrany lidských práv poskytuje bezplatné právní poradenství ve spolupráci s dalším projektovým pracovištěm ICOS - Centrem sociálních služeb Český Krumlov. Právní poradenství je rozšířeno o problematiku diskriminace včetně možnosti zastupování klientů v opodstatněných případech diskriminace.
URL: http://www.latran.cz/index.php4?page=show&pi=13&spi=1...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Ligy lidských práv je rozšiřovat povědomí o lidských právech a aktivně pomáhat osobám zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) – svá práva uplatňovat, bezplatná právní pomoc. V současnosti se zaměřuje na osm oblastí: 1. prevence domácího násilí (případy),2. ochrana dětských práv (případy), 3. prevence protiprávních sterilizací (případy), 4. ochrana práv osob s duševní nemocí a mentálním postižením, 5. zlepšení informovaného souhlasu pacientů, 6. dodržování lidských práv policií (případy), 7. svoboda sdružování, 8. lidská práva ve vzdělání.
URL: http://www.llp.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál poskytuje servis potenciálním klientům pro lepší orientaci v českých advokátních kancelářích a jimi poskytovaných službách. Součástí je i seznam soudů, právnická literatura i seznam advokátů v SRN.
URL: http://www.seznamadvokatu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komerční právní portál se zpravodajstvím, možností uživatelských profilů a rozčlenění článků dle právních odvětví a dalších kritérií.
URL: http://www.epravo.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
lidsko-právní organizace se zaměřením na dodržování práv cizinců a uprchlíků, poskytující také bezplatnou právní pomoc
URL: http://www.uprchlici.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -