spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Effective problem solving in the internal Market - SOLVIT (Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Síť je určena k řešení stížností občanů i podniků. V každém členském státě EU existují SOLVIT centra, která jsou součástí státní správy a snaží se tyto problémy řešit. Pomoc je bezplatná.
URL: http://europa.eu.int/solvit/
EU Who is who (Seznam orgánů a institucí EU)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V oficiálním adresáři EU lze vyhledávat podle osob, organizačních složek nebo podle hierarchie.
URL: http://europa.eu/whoiswho/
Eurepean Central Bank (ECB) (Evropská centrální banka)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ECB.
URL: http://www.ecb.eu/home
EuropaGO (Poznejte Evropu hrou)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky umožňují, především dětem, seznámit se pomocí kvízů a her se základními informacemi o EU.
URL: http://europa.eu/europago/
European Data Protection Supervisor (EDPS) (Evropský inspektor ochrany údajů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EDPS.
URL: http://www.edps.europa.eu/
European investment bank - EIB (Evropská investiční banka)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EIB - financování projektů, poskytování půjček, publikace a další.
URL: http://www.eib.europa.eu/
European Personnel Selection Office EPSO (Evropský úřad pro výběr zaměstnanců)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti získání zaměstnání v některé z evropských institucí.
URL: http://europa.eu/epso/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejnovější oficiální tiskové zprávy, fotografie a Tv reportáže, týkající se EU; podrobnosti k blížícím se událostem, odkazy na stránky, spravované EK a další.
URL: http://ec.europa.eu/
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti evropského ombudsmana, včetně návodu, jak podat stížnost.
URL: http://www.ombudsman.europa.eu
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách EP najdete řadu informací včetně zákaldních informací o EP, přehledu poslanců, politických skupin, přehledu aktivit, dokumentů, informace pro občany...
URL: http://www.europarl.europa.eu/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Evropského účetního dvoru.
URL: http://www.eca.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise - Generálního ředitelství pro regionální politiku. Informace o regionální politice, strukturálních fondech.
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/
Office for Official Publications of the European Communities (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti úřadu a o některých vydávaných publikacích. Odkaz na internetové knihkupectví, kde je možné vydávané tituly zakoupit.
URL: http://publications.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. V Radě se scházejí ministři členských států. V závislosti na otázkách, které jsou na pořadu jednání, v ní může každou zemi zastupovat ministr odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.).
URL: http://www.consilium.eu.int
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o struktuře a činnosti Soudního dvora.
URL: http://www.curia.europa.eu
The European Commission and Civil Society (Evropská komise a občanská společnost)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise, na kterých informuje o tom, jak komunikuje s občanskou společností a jejími jednotlivými představiteli.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/
Your Europe (Vaše Evropa)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. Poskytované informace se proto dělí do dvou oblastí: Občané a Podniky.
URL: http://ec.europa.eu/youreurope/
Your Voice in Europe (Váš hlas v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozuje Evropská komise a jsou tzv. jednotným přístupovým bodem (single access point) = základní vstupní branou ke konzultacím, diskusím a dalším nástrojům, které umožňují občanovi a občanské společnosti hrát aktivní roli v procesu vytváření evropské politiky.
URL: http://ec.europa.eu/yourvoice/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -