spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zamyšlení nad postavením žen v politickém životě od M. Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/vodrazka/tajne.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o postavení žen v disentu - undergroundu a Chartě 77 od Mirka Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115211
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mirek Vodrážka se zamýšlí nad tím, jaké pohlaví má politická moc a její krize? Proč společnost různé ženské postoje považuje za samozřejmé a hlouběji je nereflektuje?
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115130
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
URL: http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text o rovnosti mužů a žen při výkonu ekonomické aktivity.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_horska...
The gender gap (Genderová mezera)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z časopisu Time o postavení žen ve vědě.
URL: http://www.time.com/time/europe/html/040119/brain/gen...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrnutí priorit Rady vlády pro rovné příležitosti pro rok 2003 s ohledem na hodnocení dosavadních aktivit jak Rady, tak i vlády samotné, a rozhodnutí souvisejících s legislativou rovných příležitostí. Článek Renaty Škrobálkové na portálu Econnect z května 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=135444
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek shrnující současný stav v oblasti rovných příležitostí v ČR (květen, 2003).
URL: http://www.bo.cz/zapisnik/view.php?cisloclanku=200305...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s Hanou Čepovou z Asociace podnikatelek a manažerek na téma e-obchod.
URL: http://www.izhubnu.cz/index0.asp?kateg=6&Clanek=281&a...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Propopulační politika z feministického pohledu od L. Jarkovské.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_jarkov...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -