spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Engendering European research culture: Views on women and science (Gender do evropské výzkumné kultury: Pohledy na ženy a vědu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezioborového projektu Evropské komise pod tématem Ženy ve vědě, v rámci programu Competitive and Sustainable Growth (GROWTH) běžícího v rámci 5. rámcového programu EU (1998 - 2002)
URL: http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc/project...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt zabývající se problematikou slaďování rodinného a pracovního života - příklady z praxe atd. Společná iniciativa Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o.p.s. Projekt má vytvořit platformu pro další spolupráci se zaměstnavateli i zaměstnanými, kteří mají zkušenosti z oblasti genderově citlivého managementu nebo se chtějí o takovém přístupu více dozvědět.
URL: http://management.gendernora.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky programu iniciativy společenství Equal, který se zaměřuje na odstranění nerovností na trhu práce. Mezi opatření - pilíře patří zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptability, rovné příležitosti pro ženy a muže. Stránky vznikly z podnětu řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL, kterým je MPSV. Na stránce výzvy, dokumenty, principy Equal, kalendář akcí aj.
URL: http://www.equalcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vzniklé v rámci kampaně pro rovnost šancí mužů a žen, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Stránky mají být informační branou pro jednotlivé cílové skupiny - jsou zde kontakty (na státní správu, NNO, vědecké instituce, poradny atd.) i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti. Kampaň v roce 2006 realizovala Nadace Open Society Fund Praha a komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o.
URL: http://www.muziazeny.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
URL: http://www.stop-discrimination.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky projektu Equal - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině, které vytváří Český svaz žen.
URL: http://www.rovnesance.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru, jehož cílovou skupinou jsou ženy od 15-ti let věku. Součástí projektu je i publikace Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR.
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=16&cid=139
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru a partnerských organizací týkající se rovnosti mužů a žen na trhu práce. Součástí projektu jsou i 3 publikace.
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=16&cid=141
European Platform of Women Scientists (Evropská platforma vědkyň)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské platformy pro ženy - vědkyně. Platforma podporuje pochopení genderových aspektů ve vědě.
URL: http://www.epws.org/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -