spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
UN High Commissioner for Refugees (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UNHCR byl založen valným shromážděním OSN v roce 1951. Jeho hlavní úlohou je poskytovat mezinárodní ochranu a hledat trvalá řešení problémů uprchlíků.
URL: http://www.unhcr.ch
UN Human Settlements Programme (UNHABITAT) (Program OSN pro lidská sídla)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky UN-HABITAT. Tento program si dává za cíl vytvořit sociálně a environmentálně udržitelná města, která by poskytovala přiměřená obydlí pro všechny občany.
URL: http://www.unhabitat.org
UN Institute for Training and Research (Institut OSN pro vzdělávání a výzkum)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut byl založen v roce 1965, aby patřičným výzkumem a přípravou posílil efektivnost OSN.
URL: http://www.unitar.org
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (Mezinárodní výzkumný a vzdělávací institut pro problematiku postavení žen)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky INSTRAW. INSTRAW usiluje o rovnost mezi pohlavími a podporu žen.
URL: http://un-instraw.org
UN Office on Drugs and Crime (Úřad OSN pro kontrolu drog a zločinu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřed celosvětově bojuje proti zakázaným drogám a mezinárodnímu zločinu.
URL: http://www.unodc.org
UN Population Fund (Populační fond OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejrozsáhlejší světový fond pro populační a reprodukční zdravotní programy. UNFPA spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi ve více než 140 zemích. Podporují programy na pomoc mužům, ženám a mladým lidem.
URL: http:// www.unfpa.org
UN Programme on HIV/AIDS (Společný program OSN pro HIV/AIDS)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UNAIDS je hlavnim zastáncem globálního zásahu proti této epidemii. Dává si za cíl podporu a posílení prevence rozšiřování HIV, poskytuje zravotnickou péči a podporu a snaží se zmírnit dopad nemoci.
URL: http://www.unaids.org
UN Research Institute for Social Development (Výzkumný institut pro sociální rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán OSN, který podněcuje výzkum současných problémů ovlivňujících rozvoj.
URL: http://www.unrisd.org
United Nations Conference on Trade and Development (Konference OSN o obchodu a rozvoji)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky UNCTADu. UNCTAD se zaměřuje na nenásilnou integraci rozvojových zemí do světové ekonomiky. Na jeho půdě se odehrávají četné mezivládní diskuze.
URL: http://www.unctad.org
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (Agentura pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán OSN, ustanovený Valným shromážděním v roce 1949 jako reakce na Arabsko-Palestinský konflikt. Má za úkol uskutečňovat pomocné a pracovní programy pro Palestinské uprchlíky.
URL: http:// www.unrwa.org
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Universita OSN si klade za cíl přispět snahám vyřešit naléhavé globální problémy. Jedná se o mezinárodní studentskou komunitu, která představuje propojení OSN a mezinárodních akademických komunit.
URL: http://www.unu.edu
World Food Programme (Světový potravinový program)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
WFP je orgánem OSN, který si dává za cíl boj s hladem na celém světě.
URL: http://www.wfp.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -