spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
International Atomic Energy Agency (Mezinárodní úřad pro atomovou energii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní úřad pro atomovou energii byl založen v roce 1957. Je světovým centrem spolupráce v nukleární oblasti. Spolu se svými členy a partnery podporuje bezpečné nukleární technologie.
URL: http://www.iaea.or.at
International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace byla založená v roce 1944, řídí se Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, vydává mezinárodní normy a dopručení pro řízení civilního letectví.
URL: http://www.icao.int
International Fund for Agricultural Development (Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj, jehož cílem je vytvoření pomoci a programů pro zmírnění chudoby a zlepšení výživy.
URL: http://www.ifad.org
International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodní organizace práce, která byla založena v roce 1919 a sídlí v Ženevě. Organizace podporuje a vytváří pracovní standardy, základní principy a pracovní práva. Zvyšuje příležitost zajištění patřičného zaměstnání a výdělku mužů a žen.
URL: http://www.ilo.org
International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky Mezinárodní námořní organizace, jejímž primárním úkolem je podílení se na bezpečnosti na moři.
URL: http://www.imo.og
UN Industrial Development Organization (Mezinárodní organizace pro průmyslový rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky UNIDO. Vizí je zlepšení životních podmínek a podpora globální prosperity skrz nabízející individuální řešení udržitelného průmyslového rozvoje v rozvíjejících se zemích a zemích s přechodnou ekonomikou.
URL: http://www.unido.org
Universal Postal Union (Mezinárodní poštovní unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodní poštovní unie, která pomáhá zabezpežit světovou síť poštovních produktů a služeb.Poštovní služby 189 členských zemí UPU tvoří největší fyzickou distribuční síť na světě.
URL: http://www.upu.int
World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace byla založena v roce 1948. Jejím hlavním úkolem je zajištění nejvyššího možného stupně zdraví.
URL: http://www.who.int
World Intellectual Property Organization (Světová organizace pro duševní vlastnictví)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Světové organizace pro duševní vlastnictví, jež se věnuje ochraně autorských práv a intelektuálního vlastnictví.
URL: http://www.wipo.int
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -