spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cena Josefa Vavrouška se každoročně uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů. Cenu společně organizují a udělují Nadace Charty 77 a Nadace Partnerství.
URL: http://www.nadacepartnerstvi.cz/vavrousek
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o trvale udržitelné globální ekonomice na stránkách kalifornské firmy EcoSystems.
URL: http://www.environomics.org
European Commission - Sustainable Development (Evropská komise - Udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise k tématu udržitelný rozvoj. Základní informace co je to UR, Strategie UR EU, EU a Summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, související legislativa, odkazy na klíčové dokumenty, světové instituce a důležité odkazy dle jednotlivých pilířů.
URL: http://europa.eu.int/comm/sustainable/index_en.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o problematice indikátorů trvale udržitelného rozvoje na stránkách Českého ekologického ústavu, odkazy na související stránky v ČR.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/Indikator.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled environmentálních, sociálních a ekonomických indikátorů. Ke každému je podrobné vysvětlení doplněné grafem a aktuálním vývojem. Stránky jsou součástí Portálu ŽP - Brány k informacím o životním prostředí provozované Ministerstvem životního prostředí.
URL: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory, jejich vývojem a vytvářením.
URL: http://cozp.cuni.cz/COZP-13.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zabývající se problematikou energie, vztahem člověka a jeho využívání energie,...
URL: http://www.energybrigades.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Liga ekologických alternativ (LEA) je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku. Na stránkách: info LEA, aktuality z ČR i ze světa, info o projektech sdružení.
URL: http://lea.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text manifestu na podporu trvale udržitelného rozvoje, který zpracovala Ekologické sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie v září 2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/5/art15864.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímž cílem je záchrana, obnova a nový impuls dalšímu rozšíření využití významné kulturně-historické památky gotického kostela sv. Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod.
URL: http://grantae.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Centra pro otázky životního prostředí UK. Jeho výsledkem byl především rozsáhlý sborník z roku 2002, jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Na stránkách je ke stažení plný text pěti svazků sborníku, informace o projektu a další výstupy - např. program a výstupy z konference o udržitelném rozvoji, podkladové dokumenty ke strategii aj.
URL: http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro přípravu nové strategie, jejíž termín dokončení byl určen na 30.6.2004.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=5620
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní poradna pro firmy, obce, SBD a majitele rodinných domů - v oborech využití obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a paliv, nízkoenergetické a pasivní domy, ekodomy, dotace, granty, metody financování, architektonické a stavební projekty, metoda Feng shui, studie proveditelnosti.
URL: http://www.raes.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení U Nás, Volary se snaží sledovat dění kolem sebe, ve městě a jeho blízkém okolí. Na stránkách najdete komentáře k činnosti zastupitelstva a rady města. OS UNás sleduje stav životního prostředí a zůčastňuje se správních řízení.
Taktéž zde naleznete informace o městě Volary, co navštívit a co rozhodně neminout a také informace o zajímavých lidech, kteří mezi námi žijí.

URL: http://volary.vesele.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, kterou pořádá Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) - volné sdružení neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Stránky jsou určené obyvatelům měst zapojených do TIMURu a tvoří součást akcí pro veřejnost na podporu sledování Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Na stránkáh informace ze 4 měst: Hradec Králové, Vsetín, Svitavy, Mikroregion Záhořan.
URL: http://www.tema2005.timur.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový portál věnovaný problematice odpadového hospodářství a životnímu prostředí.
URL: http://www.waste.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku, připravené v rámci projektu "Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji". Kampaň realizuje Regionální environmentální centrum (REC) pro země střední a východní Evropy, REC Slovensko ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR za finanční podpory Rozvojového programu Organizace spojených národů.
URL: http://www.tur.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka oddělení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty při Českém ekologickém ústavu. Hlavní informace o Místních agendách 21 a udržitelném rozvoji. Světové i domácí konference a projekty související s MA21 a UR. Databáze měst MA21 a Zdravých měst. Odkazy.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/ma21.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Českého ekologického ústavu. Základní informace o udržitelném rozvoji, Agendě 21 a Místní agendě 21. Aktuální informace, akce, soutěže. Databáze místních Agend 21 v ČR. Metodika, přehled organizací, literatury...
URL: http://www.ma21.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Urbanizace, komunální rekreace, životní styl, doprava, kultura, rekreologie
URL: http://www.vemeste.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
URL: http://www.stromy.unas.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -