spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koalice byla založena v roce 2001. Jejím posláním je vytvářet předpoklady pro úspěšnější plnění poslání občanských iniciativ, kterým je především rozvoj občanské společnosti, včetně vytváření předpokladů pro lepší součinnost občanských iniciativ s orgány a institucemi místní samosprávy a státní správy v Prostějovském regionu.
URL: http://www.cipos.wz.cz/cipos/prkno/prkno.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CNOP vzniklo v roce 1995 a v současné době sdružuje 48 organizací. Cílem CNOP je vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci organizací, poskytovat jim poradenské a informační služby a prohloubit spolupráci mezi neziskovým sektorem a státní správou. Činnost CNOP řídí výkonná rada
URL: http://info.plzen-city.cz/cnop
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nepodnikatelské zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno v roce 2003 jako výsledek dlouhého procesu započatého počátkem 90. let. Členem Asociace NNO jsou všechna existující krajská všeoborová a některá oborová sdružení, dále jednotlivé NNO.
URL: http://www.asociacenno.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Založena roku 2001 se sídlem v Ostravě. Na stránkách informace o kraji , o regionálním rozvoji kraje, zprávy z krajských konferencí.
URL: http://www.cpkp.cz/mano/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Neformální (bez právní subjektivity) uskupení volených zástupců NNO z kraje Vysočina. Zástupci jsou voleni krajskou konferencí NNO na období mezi 2 konferencemi, konané zpravidla jednou za rok. KOUS nemá vůči ostatním NNO žádné pravomoci, plní funkci podpůrné a iniciační instituce.
URL: http://www.neziskovka.cz/cz/clanek.php?id=c_4189059ee...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koalice založena v roce 1998 sdružuje více než 50 organizací. Koordinaci pro OKNO zajišťuje EPICO - Evropské poradenské informační centrum Olomouc.
URL: http://www.okno-net.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přístupová listina byla členy podepsána v květnu 2004. Na stránce aktuality a zápisy z jednání.
URL: http://www.cpkp.cz/vsno-zk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřená platforma NNO. V současné době čítá přibližně 80 lidí. Setkává se cca 1x do měsíce v Olomouci. Na zasedáních SKRK jsou přítomni vždy seznámeni jednotlivými zástupci NNO v orgánech kraje o činnosti tohoto orgánu. Na stránkách Infosíť pro NNO, nástěnka, databáze NNO, dokumenty.
URL: http://www.cpkp.cz/skrk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje.
URL: http://www.sweb.cz/annakk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zájmové sdružení založené v roce 2002 se sídlem v Liberci. Soustředí se na výměnu informací a zkušeností mezi členy. Nejvyšším orgánem sdružení je krajská konference, kterou svolává výbor 1x za rok. Na stránkách informace o činnosti sdružení, adresář kajských neziskovek, aktuality z regionu.
URL: http://www.eufonie.cz/nnolk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koalice je od roku 2004 registrována jako občanské sdružení. Sdružuje NNO pardubického regionu. Na počátku roku 2005 měla 14 členských organizací. Na stránkách informace o nabídce pro NNO, správní radě a odkaz na portál NNO pardubického kraje - www.nevladky.cz.
URL: http://www.koalice.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -