spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružování poskytovatelů sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.
URL: http://www.askos.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružující nízkoprahové sociální služby. Zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Na stránkách - akce, dokumenty, "Výroční ceny" pro pracovníky a zařízení z oboru "nízkoprahových sociálních služeb".
URL: http://www.streetwork.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro handicapované - konzultace, poradenství, pořádání výstav, pomoc v komunikaci mezi handicapovanými a úřady, organizacemi, firmami apod.
URL: http://harmonie.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o tomto typu sociální služby, která je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Na stránce sdresář zařízení, diskuze, nabídky zaměstnání.
URL: http://www.nzdm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt se zaměřuje na zlepšení životní situace bývalých uživatelů návykových látek prostřednictvím úspěšného uplatnění na trhu práce. Vytváří chybějící článek mezi léčbou klientů a jejich úspěšným přechodem do normálního života.
URL: http://agentura.sananim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociální služby a sociální práce – stručný popis obsahu těchto pojmů a podrobný popis jednotlivých druhů zařízení, které sociální služby nabízejí s ohledem na to, jaký problém pomáhají řešit.
URL: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/651/1/23...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdruženíí poskytující sociální služby seniorům a osobám handicapovaným.
URL: http://www.spokojeny-domov.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -