spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česko-polské stránky těšínské literární kavárny AVION, kterou založila v roce 1996 polská básnířka a překladatelka Renata Putzlacher spolu s českým písničkářem Jaromírem Nohavicou. Kulturní program, koncerty apod.
URL: http://www.avion.tesinsko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním centra je napomáhat studiu sociálních aspektů integrace menšinových skupin i praktické sociální práci s příslušníky etnických menšin.
URL: http://www.fss.muni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je zvýšit efektivnost politiky místní správy ve vztahu k menšinám, posílit její schopnost a ochotu účinně řešit problémy integrace menšin, cizinců a uprchlíků a posílit schopnost a ochotu menšin, zejména Romů, podílet se na formulování a realizaci politiky místní správy.
URL: http://www.vcvscr.cz/mensiny/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britská rada společně s Ministerstvem školství ČR, občanským sdružením PORYV a MKC Praha připravila projekt multikulturně zaměřených vzdělávacích aktivit.
URL: http://www.britishcouncil.cz/multigarant.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Globea vzniklo jako neformální iniciativa skupiny učitelů a pracovníků ve vzdělávání ze střední Evropy a Jihoafrické republiky, kteří se setkali na mezinárodním semináři "Učitelé pro toleranci a kulturní pluralismus", pořádaném v Praze v únoru 1999.
URL: http://www.tolerance.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -